Konsultacje

Możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów z pedagogiem szkolnym przez cały czas trwania zdalnego nauczania za pośrednictwem poczty elektronicznej nspteodorypedagog@gmail.com