Komunikat!

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego, od 6 maja 2020 r. Niepubliczne Przedszkole w Teodorach oraz Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach („zerówka”) nie będą otwarte.

Ww. placówki są przygotowywane na otwarcie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Informacja o ewentualnym ich otwarciu zostanie podana na stronie internetowej szkoły szkolateodory.pl