Świetlica

Home / Świetlica
Świetlica szkolna to nie tylko miejsce, w którym dzieci oczekują po lekcjach na swoich rodziców. Nasza szkoła dba o to, aby była to przestrzeń bezpieczna i przyjazna wszystkim uczniom.
Poza odrabianiem prac domowych i przygotowywaniem się do lekcji dzieci mogą tu spędzić kreatywnie czas oraz rozwijać kontakty społeczne. Zajęcia prowadzone są pod kątem rozwijania zainteresowań i wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.
Świetlica realizuje:
– zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
– zabawy rozwijające i doskonalące umiejętność pracy w grupie, integracyjne,
– zajęcia relaksacyjne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych,
– zajęcia sportowe, plastyczne,
– zajęcia organizowane według potrzeb i zainteresowań uczniów, m. in. gry planszowe i zręcznościowe.

Świetlica szkolna działa od godziny 12:35 – 16:30

Rano od godziny 7:00-7:50

Aby dziecko mogło uczęszczać na świetlicę szkolną konieczne jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do sekretariatu, do pobrania w zakładce – dokumenty.