KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Łaskich w Teodorach, reprezentowana przez Dyrektora, Teodory 62, 98-100 Łask, adres e-mail: sekretariat@szkolateodory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Łaskich w Teodorach, tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem możliwy jest pod adresem e-mail: krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością prowadzenia korespondencji.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytania wypełnij formularz, a na pewno Ci odpowiemy.

Godziny otwarcia

Sekretariat

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Szkoła

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00

Przedszkole

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00

Dane kontaktowe

 • 43 675 21 91
 • Teodory 62, 98-100 Łask
 • sekretariat@szkolateodory.pl