Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach, Teodory 62, 98-100 Łask.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:Sylwester Krawczyk, e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora, dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytania wypełnij formularz, a na pewno Ci odpowiemy.

Godziny otwarcia

Sekretariat

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Szkoła

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00

Przedszkole

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00

Dane kontaktowe

 • 43 675 21 91
 • Teodory 62, 98-100 Łask
 • sekretariat@szkolateodory.pl