Obiady

Home / Obiady

W Naszej szkole funkcjonuje stołówka, gdzie przygotowywane są świeże obiady, składające się w dwóch dań.

Ceny za poszczególne posiłki są następujące:
I danie – 2,90zł
II danie – 6,10 zł
Wpłaty za obiady prosimy dokonywać z góry, do 10. dnia każdego miesiąca na nr konta:

Niepubliczne Przedszkole w Teodorach

nr konta: 92 9263 0000 0500 0450 2005 0001

tytułem: wpłata za posiłki za (nazwa miesiąca), (klasa, imię i nazwisko dziecka)

lub osobiście w sekretariacie szkoły.