Rada Rodziców

Home / Rada Rodziców

Rada Rodziców

  • p. Aneta Stępień – przewodnicząca
  • p. Sylwia Adamkiewicz – zastępca przewodniczącej
  • p. Ewa Nowicka – skarbnik
  • p. Sylwia Szczechowicz – sekretarz
  • p. Agnieszka Szczechowicz – członek rady
  • p. Dominika Długosz – członek rady
  • p. Iwona Adamkiewicz – członek rady