Współpraca z 32. BLT

Home / Współpraca z 32. BLT

Kiedy 14 października 2021 roku znasza szkoła obchodziła uroczystości związane z nadaniem imienia, rozpoczęła się również współpraca Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Łaskich w Teodorach z 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

W ramach tej współpracy Nasza szkoła m. in.:

  • gości żołnierzy 32. BLT w Łasku na różnych prelekcjach, pokazach,
  • uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach do 32. BLT w Łasku,
  • 32 BLT w Łasku wspiera Nas w organizacji corocznego Pikniku Rodzinnego oraz w organizacji innych przedsięwzięć szkolnych.