informatyka

Home / 3 klasa / informatyka

informatyka

11-05-2020

Temat: Szukamy informacji w Internecie

Co to jest Internet? (sieć, która łączy komputery na całym świecie)

Jak nazywa się program komputerowy służący do przeglądania stron www? (przeglądarka)

Z jakich stron internetowych mogą korzystać dzieci? (odpowiednich do ich wieku)

 

Ważne zasady:

– wszystkie prace, które zostały umieszczone w sieci – Internecie, mają swoich autorów,

– z prac innych autorów można korzystać, ale musimy podać, kto je wykonał

– prac pobranych z Internetu  nie wolno rozpowszechniać. Aby móc to zrobić, należy uzyskać zgodę autora,

– prawo autorskie chroni twórców przed piractwem komputerowym, czyli nielegalnym rozpowszechnianiem ich prac,

– nie należy pobierać z sieci przypadkowych materiałów,

Zadanie 1

Uruchom  przeglądarkę internetową, a następnie wyszukiwarkę www.google.pl. Poszukaj informacji na temat Łazienek Królewskich w Warszawie. Odpowiedz na pytania:

W jakiej dzielnicy Warszawy znajdują się Łazienki Królewskie?

Jaki obszar zajmują Łazienki Królewskie?

Ile ogrodów znajduje się na terenie Łazienek Królewskich?

Zadanie 2

Poszukaj w Internecie informacji na temat Hansa Christiana Andersena, Torunia, Orderu Uśmiechu. Następnie uzupełnij  zdania.

Hans Christian Andersen to ….

Toruń to miasto w województwie ….

Order Uśmiechu to odznaczenie przyznawane przez ….


04-05-2020

Temat: Doskonalimy umiejętność posługiwania się poznanymi narzędziami edytora tekstu

Jak nazywa się program służący do pisania? (edytor tekstu)

Zadanie 1

Uruchom  edytor tekstu. Znajdź na Internecie, skopiuj i wstaw do edytora tekstu dwa różne obrazy pasujące do wyrazu blok. Ułóż z nimi zdania i zapisz pod wstawionymi obrazami.

Tak może wyglądać poprawnie wykonana praca.

Lubię blok czekoladowy. Krysia mieszka w nowoczesnym bloku.

Poszukaj innych przykładów wyrazów, które identycznie brzmią, ale znaczą co innego, np.: żabka – styl pływania, zwierzę; klucz – do otwierania drzwi, wiolinowy.

Zadanie 2

Przepisz w edytorze tekstu zdania. Podkreślone wyrazy zastąp  symbolami z zestawu Wingdings.

Wanda mieszka niedaleko lotniska. Kiedy świeci słońce, zakłada okulary  i liczy samoloty. Czasami robi im zdjęcia. Później wkłada je do koperty  i wysyła do babci.

Zadanie 3

Ułóż poniższe zwierzęta w kolejności alfabetycznej i zapisz je na liście punktowanej.

Zastosują odpowiedni kolor czcionki w wyrazach z literami: ó – czerwony, u – żółty, rz – zielony, ż – niebieski, h – brązowy.

orzeł, żaba, nietoperz, żyrafa, kogut, wiewiórka, ważka, kangur,  hipopotam, hiena,  bóbr


20-04-2020

Temat: Pracujemy w dwóch programach (24.04)

W dolnej części ekranu znajduje się przycisk Start i pasek zadań z widocznymi ikonami programów, z którymi aktualnie pracujemy.

Rysunki wykonane w edytorze grafiki np.: Paint  można przenosić do dokumentu edytora tekstu np.: Microsoft Word.

Etapy przenoszenia rysunku do edytora tekstu.

– Najpierw uruchamiamy edytor tekstu.

– Wpisujemy tekst do dokumentu.

– Zapisujemy dokument, np. pod nazwą Foka.

– Minimalizujemy okno programu.

– Potem uruchamiamy edytor grafiki.

– Wykonujemy rysunek.

– Klikamy kartę Narzędzia główne.

– W grupie Obraz klikamy Zaznacz, a następnie, np. Zaznaczenie prostokątne.

– Kursorem obwodzimy rysunek.

– Wybieramy polecenie Kopiuj.

– Minimalizujemy okno programu.

– Na pasku zadań klikamy nazwę dokumentu tekstowego Foka.

– W dokumencie tekstowym ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy wstawić obrazek.

– Wybieramy polecenie Wklej.

– Zapisujemy zmiany w dokumencie.

– Zamykamy okno edytora tekstu i edytora grafiki.

Ćwiczenie 1

Uruchom  edytor tekstu. Zapisz  zdanie: Mieszkam w wieżowcu. Zminimalizuj  okno programu.  Uruchom  edytor grafiki. Narysuj  wieżowiec.  Skopiuj obraz i przenieś  go do dokumentu tekstowego. Wstaw obraz pod zapisanym zdaniem.

Ćwiczenie 2

Uruchom  edytor tekstu i przepisz  tekst. W miejsca kropek wpisz odpowiednie wyrazy (wytrzymałe, wodzie, pokarm, pływają, fruwać). Gotowy tekst zapisz  pod nazwą Pingwin i zminimalizuj okno dokumentu. W  edytorze grafiki narysuj  pingwina. Następnie skopiuj go i przenieś do dokumentu tekstowego. Pod tekstem wklej obrazek. Zapisz zmiany w pracy.

 

Pingwiny, to ptaki które nie potrafią …………… W ……………..spędzają większość życia i tam zdobywają ………….Świetnie …………………Są bardzo zwinne, szybkie i ……………………..

 

 


15-04-2020

Temat: Sprawdzamy pisownię wyrazów w słowniku edytora tekstu

 

– Kiedy korzystamy ze słownika ortograficznego? (kiedy nie wiemy, jak poprawnie napisać jakiś wyraz)

– Jak są ułożone wyrazy w słowniku ortograficznym? (alfabetycznie)

– Dlaczego w słowniku wyrazy są ułożone alfabetycznie? (aby szybko znaleźć szukany wyraz)

Edytor tekstu podpowiada, jak należy pisać poprawnie. Jeżeli pod wyrazem pojawi się czerwona falista linia, może to oznaczać, że jest on napisany błędnie. Należy wówczas dokładnie przyjrzeć się wyrazowi i usunąć błąd. Jeśli wyraz został napisany poprawnie, a czerwona falista linia nie znika, oznacza to, że w słowniku nie ma takiego wyrazu.

Jak korzystać z komputerowego słownika.

– Ustawiamy kursor w środku wyrazu.

– Naciskamy prawy przycisk myszy.

– Czytamy wyrazy na wyświetlonej liście.

– Klikamy lewym przyciskiem myszy wyraz, który ma zastąpić dotychczasowy – błędny.

Czerwoną falistą linią są również podkreślane te wyrazy, które nie zostały oddzielone od siebie klawiszem Spacja.

Ćwiczenie 1 Zapisz poniższe wyrazy z błędami. Skorzystaj ze słownika i popraw ich pisownie.

duzy, reka, lyżka, stoł, zielany, adam mickiewicz, żułty

Ćwiczenie 2 Dyktando. Przepisz poniższy tekst. W razie popełnienia błędu skorzystaj ze słownika komputerowego.

Kasia widziała żółwia wodnego u swojej koleżanki Karoliny. Mieszkał w dużym akwarium. Najbardziej lubił jeść kruchą sałatę. W swoim małym mieszkanku miał dużo atrakcji: strumyki, górki, a nawet małe źródełko. Kasia wie, jak zajmować się zwierzętami, szczególnie tymi małymi i nieufnymi.