język polski

Home / 8 klasa / język polski

język polski

11.05-15.05.2020r.

Klasa VIII

11.05.

Temat: Kiedy życie można nazwać wartościowym?

 1. Czytamy wiersz Zbigniewa Herberta pt. ,,Życiorys” str. 230 podręcznik.
 2. Charakteryzujemy podmiot liryczny.
 3. Zastanawiamy się, ja podmiot liryczny ocenia swoje życie.
 4. Opisujemy uczucia bohatera.
 5. Rozmawiamy na temat tego, co już udało nam się osiągnąć w życiu.

12.05.

Temat: Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu?

 1. Czytamy wiersz Wisławy Szymborskiej pt. ,,Pisanie życiorysu” str. 232.
 2. Wypisujemy w zeszycie nakazy i zakazy zawarte w wierszu.
 3. Odpowiadamy, jakie znaczenie mają ludzkie życiorysy z urzędowego punktu widzenia.
 4. Opisujemy obraz świata, jaki wyłania się z wiersza.

13.05.

Temat: Piszemy życiorys

 1. Poznajemy elementy życiorysu oraz zasady, jakimi trzeba się kierować, aby poprawnie ten dokument napisać. Pomoże nam prezentacja https://view.genial.ly/5ea5541163183e0d9430d507/presentation-zyciorys-kl-8?fbclid=IwAR0XkDzQXg2ri5ncKuSIZhf3Pyk8ztjSPdqelx2ZUjiGH_8XGvlQlfy1hE0 Proszę także o wnikliwe zapoznanie się z jej treścią oraz wykonanie poleceń zawartych na slajdach końcowych.

14.05.

Temat: Uczy się pisać CV

 1. CV to skrócona wersja życiorysu. Jest bardzo ważnym dokumentem, kiedy staramy się o przyjęcie do pracy. To dokument na podstawie którego pracodawca decyduje się na rozmowę z nami. Proszę o zapoznanie się z treścią prezentacji oraz wykonanie własnego CV. Link do prezentacji: https://view.genial.ly/5eb994bdd236a10cfac68c3f/presentation-zycioryscv?fbclid=IwAR10WzzRLrxvc8f7oXjGyITitGwchf2UXDqgRav1opBDUauBV7b3Wa_QI4w

15.05.

Temat: Podanie- jak poprawnie je napisać?

 1. Podanie to ostatnia forma pism urzędowych z jakimi mamy do czynienia. W poznaniu tego pisma pomoże nam prezentacja : https://view.genial.ly/5eb2d276eea1660d88ce0698/presentation-podanie?fbclid=IwAR3f38m57l90m7PKO4Abl-X2i908HCxNbi76Q9LdbLzEoR4iW8BFjk2d5iU.
 2. Proszę o napisanie podania zgodnie z poleceniem zawartym w prezentacji.

4.05.- 8.05.

Klasa VIII

4.05.

Temat: Czy naprawdę „wszędzie jest tak samo”? Czytamy opowiadanie Marka Hłaski

 1. Czytamy utwór pt. ,,Okno” Marka Hłaski str. 213
 2. Charakteryzujemy narratora.
 3. Opisujemy jego relacje z małym chłopcem.
 4. Zwracamy uwagę na przestrzenie opisane w tekście oraz ich funkcje.
 5. Wskazujemy na różnice w poglądach bohaterów tekstu.

5.05.

Temat: Najgorsza jest samotność wśród bliskich…

 1. Czytamy fragment powieści pt. ,,Samotni.pl” Barbary Kosmowskiej str. 216.
 2. Opisujemy relacje rodzinne głównej bohaterki.
 3. Wykonujemy zadanie 7,8 i 10 str. 217.

6.05.

Temat: Z czego wynika i czego dotyczy krzyk na obrazie Edvarda Muncha?

 1. Zapoznajemy się z reprodukcje obrazu Edvarda Muncha pt. ,,Krzyk” str. 218.
 2. Poznajemy pojęcie ekspresjonizmu
 3. Poznajemy sylwetkę malarza

7.05.

Temat: Opis obrazu – utrwalenie

 1. Opisujemy obraz Edvarda Muncha zgodnie z wytycznymi opisu obrazu.

8.05.

Temat: Muzyczne metafory o samotności

 1. Odszukujemy w tytuły utworów muzycznych mówiących o samotności.
 2. Dyskutujemy na temat tego, jakie oblicza może mieć samotność.

 

20.04-24.04

Temat: Rozmowa o wartościach

 1. Proszę przeczytać fragment powieści dla młodzieży ,,Kwiat kalafiora” Małgorzaty Musierowicz znajdujący się na 202s. w podręczniku.
 2. Następnie proszę o wykonanie polecenia 1,2, 5 i 6 ze str. 204 i przesłanie wykonanej pracy na mój adres e-mail jpietrasik91@gmail.com do 23.04.

Temat: W poszukiwaniu własnej drogi życia

 1. Po przeczytaniu fragmentu powieści ,,Brulion Bebe B.” podręcznik str. 205, proszę o wykonanie zadania 10 ze str. 205. Gotowe opowiadanie proszę przesłać do 26.04. 2020r.

 

15.04.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o związkach frazeologicznych

Proszę o otworzenie prezentacji dotyczącej związków frazeologicznych pochodzących z mitologii https://view.genial.ly/5e82de62a8bed70dad09e91b/presentation-mitologiczne-zwiazki-frazeologiczne?fbclid=IwAR3iUyAhnmbqpT6XLdj5eeWuYR5QgytxbsBJyT2ygkF0HAL4a0YeAMbIDdo oraz wykonanie zadań umieszczonych w prezentacji.

Dodatkowo proszę o wykonanie zadania w aplikacji: https://wordwall.net/play/567/298/652?fbclid=IwAR0dDObcdqP9nEWFZahMWjQyDpZ1GY9T1WnEN7X1gtS0YacKlvRYONpcZg4

16.04.2020r. i 17.04.2020r.

Temat: Archaizm, neologizm, kolokwializm, eufemizm, homonim, synonim, antonim – utrwalamy wiadomości

 1. Przypominamy definicję pojęć: archaizm, neologizm, kolokwializm, eufemizm, homonim, synonim, antonim
 2. Pracujemy z prezentacją https://view.genial.ly/5e71d75bdbedfc06186c6b9f/presentation-slownictwo?fbclid=IwAR3MdHTlIdC2992yr01mhn6KzZnJkUKH_qGUamHflBlH-rMSf72faTd_TXU. W prezentacji również zawarte są zadania do wykonania, więc proszę je zapisać w zeszytach

 

6.04-8.04.2020r.

Temat: Święta Wielkiej Nocy z innej perspektywy

W ramach ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy wiersza przesyłam link do prezentacji odnoszącej się do Wielkanocy https://wakelet.com/wake/33089775-fd06-4ec5-b737-4d73bbe6e50f?fbclid=IwAR1OCbQWuf9gaSaZ4teAmwX5JbidRWbmIbyRG6Outwgp_2dV4dskP7hTIiU. Proszę o wykonanie zadań z prezentacji w zeszycie.

 

2.04.2020r.

Temat: Omówienie próbnego egzaminu z języka polskiego

Wspólne omówienie zagadnień zawartych w próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Wskazanie poprawnych odpowiedzi.

3.04.2020r.

Temat: Składnia – powtórzenie wiadomości

Na podstawie prezentacji powtarzamy wiadomości dotyczące składni https://view.genial.ly/5e79fdc55228f30df456ea59/video-presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR0TjML9w7Gg0V5dHPK11c2oRqmz9aawBfMux91WsegAYEdz5UV7G4ybGfY. Wykonujemy zadania klikając w linki podane poniżej

https://wordwall.net/pl/resource/481066/polski/sk%C5%82adnia-klasa-8

http://testwiedzy.pl/test/14849/skladnia.html

25.03.2020r. -27.03.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących lektury Henryka Sienkiewicza pt. ,,Quo vadis”

Na podstawie krótkich filmów (linki znajdują się poniżej) przypominamy sobie wszystkie najważniejsze informacje związane z lekturą ,,Quo vadis”.

https://drive.google.com/file/d/1q5UX-yflf7Q8QZSMNdFBiC582Sk_JP9n/view?fbclid=IwAR3BgVnA_EZxkyKDTKUAA5dTJtdgfg1uRh557vMcWXYUd8SB8ircJEXsiGo

https://drive.google.com/file/d/1N3HMzvBm-GXSKD8b1kbD6YvHTAYSwQOd/view?fbclid=IwAR2o-SiOkwNEBbm00iVoJjGC4ux3UwU6n3qQ6phUww1Dh-mE0XJdZCxpWDE

Do zeszytu przepisujemy notatki zawarte w prezentacji udostępnionej przed adres e-mail.

Temat: Utrwalamy wiadomości dotyczące lektury Melchiora Wańkowicza ,,Trędy i owędy”

Pracujemy z materiałami zawartymi w prezentacji: https://view.genial.ly/5e7a0e88d608730d9148789f/presentation-tedy-i-owedy?fbclid=IwAR2aJWXlFEKvGCRdwSp5Akb-u0gJ7ZuBk-01IvJI-pomn_IqZuioymqIDYA

Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w prezentacji notujemy w zeszycie.