język polski

Home / 7 klasa / język polski

język polski

11.05.-15.05.2020r.

Klasa VII

11.05.

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

 1. Omawiamy wiersz pt. ,,Tęcza” Bolesława Leśmiana:

– wskazujemy bohaterów lirycznych,

– charakteryzujemy podmiot liryczny,

– opisujemy świat przedstawiony w wierszu,

– wypisujemy środki poetyckie w wiersza.

 1. Wypisujemy cechy twórczości Bolesława Leśmiana.

Temat: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca

 1. Czytamy fragment biografii Ikara znad Dunajca str. 192 w podręczniku.
 2. Charakteryzujemy głównego bohatera.
 3. Opisujemy maszynę stworzoną przez Ikara
 4. Poznajemy definicję motywu ikaryjskiego
 5. Porównujemy Jana do mitologicznego Ikara.

13.05.

Temat: Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku

 1. Czytamy fragment książki pt. ,,Nie zadręczaj się drobiazgami, nastolatku” str. 201 w podręczniku.
 2. Aby utrwalić wiedzę dotyczącą stylów polszczyzny wykonujemy zadanie 2 str. 202
 3. Ćwicząc formułowanie argumentów proszę o wykonanie polecenia 10 i 11 str. 203.

14.05. i 15.05.

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszach Jana Lechonia

 1. Poznajemy sylwetkę Jana Lechonia.
 2. Czytamy wiersze pt. ,,Czerwone wino” ,,Do malarza”.
 3. Rozpoznajemy pory roku opisane w tekstach oraz pory dnia.
 4. Charakteryzujemy świat przedstawiony w wierszach oraz podmiot liryczny.
 5. Porównujemy wizję świata ukazaną w utworach.
 6. Omawiamy budowę wierszy.
 7. Wykazujemy podobieństwo pomiędzy utworami a malarstwem.

 


4.05.-8.05.2020r.

Klasa VII

4.05.

Temat: Piszemy rozprawkę na podsumowanie lektury ,,Stary człowiek i morze”

 1. Uczyń cytat „Nikt nie powinien zostawać sam na starość. Ale to nieuniknione” tematem swojej rozprawki dotyczącej treści utworu Ernesta Hemingwaya ,,Stary człowiek i morze”. Pamiętaj o wszystkich elementach rozprawki oraz o 200 słowach.

 

6.05.

Temat: Style funkcjonalne

 1. Na podstawie prezentacji dotyczącej stylów funkcjonalnych, proszę o wykonanie notatki o każdym stylu. Uwzględnijcie cechy charakterystyczne. Poniżej link do prezentacji https://view.genial.ly/5e9943596326780e1df350fb/horizontal-infographic-review-style-wypowiedzi?fbclid=IwAR3O1XJE7tj51TzB0Q-RHGjOy-TUkcv5LDY-91ee4XTbr5ov2I4HRi-c9Nc
 2. Proszę także o wykonanie zadań: 1, 2, 7 str. 315 i 316 w podręczniku.

 

7.05.

Temat: W pogoni za marzeniami

 1. Poznajemy sylwetkę Bolesława Leśmiana
 2. Czytamy wiersz Bolesława Leśmiana pt. ,,Dziewczyna” str. 188 w podręczniku.
 3. Omawiamy świat przedstawiony w utworze: bohaterów, fabułę, miejsce akcji.
 4. Odpowiadamy na pytanie czy wysiłek braci przyniósł efekt?
 5. Odszukujemy symboli ukrytych w utworze.
 6. Określamy cechy budowy utworu.

8.05.

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

 1. Czytamy wiersz pt. ,,Wczesnym rankiem” 190  w podręczniku.
 2. Wykonujemy zadanie 1, 2, 5, 9 str. 190.
 3. Oprócz tego proszę o wypisanie środków poetyckich z wiersza: epitety, przenośnie, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rymy, pytania retoryczne itd…..

 

27.04.- 30.04.2020r.

27.04.

Temat: Wyprawa starego Santiaga

 1. Poznajemy elementy biografii Ernesta Hemingwaya
 2. Poznajemy genezę powstania utworu pt. ,,Stary człowiek i morze”
 3. Określamy czas, miejsce akcji oraz plan wydarzeń

 

29.04.

Temat: Z czym i o co tak naprawdę walczył Santiago?

 1. Charakteryzujemy głównego bohatera – Santiago

Określamy jego cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, relacje w małym przyjacielem.

30.04.

Temat: Stary człowiek i morze jako parabola ludzkiego losu

 1. Zapisujemy definicję paraboli
 2. Odszukujemy w tekście symboli i tłumaczymy je
 3. Określamy postawę Santiago wobec życia

Tematy dotyczące utworu pt. ,,Stary człowiek i morze” omawiamy w oparciu o prezentację https://view.genial.ly/5ea1ce61d407580db9ece757/interactive-image-stary-czlowiek-i-morze?fbclid=IwAR2mqSOa4nvNL927BfK15IB-0JfMvl00QKaUNwLspPtfVXcEAuHpFzbyGTU


20.04.2020r.-24.04.2020r.

Klasa VII

20.04.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących twórczości Cypriana Kamila Norwida

 1. Wypisujemy cechy twórczości Norwida.
 2. Zabieramy głos w dyskusji na temat: Norwid – wielki poeta, często nierozumiany

21.04.2020r. i 22.04

Temat: Czy wiem, co i w jaki sposób należy powiedzieć?

 1. Na podstawie prezentacji poznajemy pojęcie netykiety https://view.genial.ly/5e961a7936fb330dff3f560d/presentation-netykieta?fbclid=IwAR1jXoLCTf73i_0TRgFPYB8cxf0ezt7ce_cq66lqJ9CMJ5ztr4f3Lusg8b0
 2. Zapisujemy jej definicję w zeszycie i wykonujemy polecenia zawarte w prezentacji.
 3. Zapisujemy w zeszycie zasady netykiety przedstawione w prezentacji.

23.04.2020r.

Temat: Skróty i skrótowce

 1. Poznajemy definicję i podział skrótowców i skrótów na podstawie prezentacji https://wakelet.com/wake/FhHtfLoSyo-PVMQ3_buHv?fbclid=IwAR0ibsSidkoJj66wSFfUAuBV8lyM0KXiMovIZj_URbcdf7eKuNcapdCw6zI
 2. Oprócz notatek wykonujemy zadania umieszczone w tejże prezentacji.

 

24.04.2020r.

Temat: Skróty i skrótowce – ćwiczenia

 1. Proszę o wykonanie zadań: 1, 3, 5, 6, 11, 12 i 13 str. 311 i 312 w podręczniku.

 

15.04.2020r.- 17.04.2020r.

15.04.2020r.

Klasa VII

Temat: W poszukiwaniu odpowiednich słów

Zapoznajemy się z biografią Cypriana Kamila Norwida oraz jego wierszem ,,Ogólniki”.

Na jego podstawie:

 1. Charakteryzujemy podmiot liryczny
 2. Omawiamy zadania poezji przedstawione w utworze
 3. Zastanawiamy się co łączy, a co dzieli ,,poezję” i ,,wymowę”
 4. Szukamy środków poetyckich.

16.04.2020r. i 17.04.

Temat: Pejzaż słowem malowany

Czytamy wiersz pt. ,,Moja piosnka II” Cypriana  Kamila Norwida str. 150. Oraz na podstawie prezentacji https://www.sutori.com/story/temat-obraz-ojczyzny-w-wierszu-cypriana-kamila-norwida-moja-piosnka-ii–EcbrUs5UCafSbEjfoVDaD2h4?fbclid=IwAR0PK1GwRhvAsNzvodOf9X2yFl-R3KQczMpvmTWPgaj2S9jB-9bTbych5v8 wykonujemy notatki z zeszycie.

Na jego podstawie:

 1. Odszukujemy cechy piosnki w tekście
 2. Odszukujemy adresata wypowiedzi podmiotu lirycznego
 3. Opisujemy obraz ojczyzny, jaki wyłania się z słów podmiotu lirycznego
 4. Poznajemy termin ,,motyw arkadyjski”
 5. Poznajemy termin ,,neologizm” oraz jego rodzaje
 6. Omawiamy neologizmy użyte w wierszu

Proszę o wykonanie zadania 10 str. 151.


6.04.2020r.

Temat: Co to jest cytat? Do czego służy?

Cytując, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

 • Cytowana wypowiedź musi być logicznie, treściowo i tematycznie związana z tekstem, w którym się pojawia.
 • Cytaty przytaczamy wiernie, bez zniekształceń.
 • Cytat powinien mieć wprowadzenie.
 • Należy podać źródło cytatu (imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu).
 • Przytaczany tekst nie powinien być zbyt długi. (Cytat możemy skrócić, zaznaczając miejsce skrótu wielokropkiem w nawiasie).

Cytaty z poezji powinny być podawane z zachowaniem podziału na wersy.

Do wykonania karta pracy przesłana na adres e-mail.

8.04.2020r

Temat: Jak przytaczać cudzą wypowiedź? Mowa zależna i niezależna – ćwiczenia

Proszę o wykonanie zadań: 1, 2, 6, 8, 9 10, 11 s. 327 i 328 w podręczniku

 


Klasa VII

25.03. 2020 r. – 27.03.2020r.

Temat: Droga Balladyny do władzy

Na podstawie prezentacji, którą otrzymaliście, proszę o wykonanie poleceń, które znajdują się pod tym tematem. Gotowe odpowiedzi, proszę odesłać na mój adres e-mail  do 27.03.2020r.

Polecenia:

 1. Ingerencja Goplany w życie Balladyny oraz jej ślub z Kirkorem to początek drogi bohaterki do zdobycia władzy.

Wynotuj wszystkie okoliczności (przypadkowe i zamierzone), które prowadzą do koronacji złej siostry.

 1. Jaką królową była Balladyna?
 1. Jaką deklarację złożyła sama przed sobą?
 2. Jakie zadanie przed nią postawiono?
 3. Jak zrealizowała to zadanie?

Jaki był efekt realizacji zadania?

 

Temat: Balladyna jako inspiracja dla współczesnych twórców

W prezentacji również znajduje się kolejny temat:  Balladyna jako inspiracja dla współczesnych twórców. Załączyłam Wam linki do piosenek na YouTubie, które są podstawą do wykonania zadań. Żeby otworzyć link, należy podczas pokazu slajdów kliknąć dwa razy na ilustrację z ogniem i z wizerunkiem Dawida Podsiadło. Pamiętajcie jednak, żeby klikać tylko podczas pokazu slajdu, inaczej link się nie otworzy.

Proszę o wykonanie poleceń:

 Zadanie. Przemyk a Słowacki?

 1. Obok każdej strofy tekstu piosenki Renaty Przemyk “Łatwo uwierzyć” zapisz zdanie będące kontekstem i nawiązaniem do tekstu “Balladyny”.
 2. Czy treść piosenki D.Podsiadło mogłaby stanowić monolog postaci dramatu Słowackiego? Której? Swój wybór i odpowiedź uzasadnij w 6 zdaniach.

Poproszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres e-mail do 29.03.2020r.

 

Temat: Jakie znaczenia przekazuje plakat do spektaklu ,,Balladyny”?

Proszę o wykonanie afiszu teatralnego dotyczącego ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Inspiracją dla Was może stać się plakat do Balladyny Juliusza Słowackiego autorstwa Andrzeja Pągowskiego. Na gotowe plakaty proszę przesłać na mój adres e-mail do 30.03.2020r. Liczę na Waszą kreatywność.