język polski

Home / 6 klasa / język polski

język polski

4.05.-8.05.2020r.

Klasa VI

Codziennie łączymy się, aby omówić najważniejsze rzeczy dotyczące lekcji poprzedniej oraz najważniejsze zagadnienia nowego tematu. Będę udzielać instrukcji, jak pracować z aplikacją i na co zwrócić uwagę.

4.05.

Temat: ,,Hobbit” J.R.R. Tokiena jako powieść fantasy

 1. Wskazujemy cechy powieści fantasy
 2. Porównujemy powieść fantasy i science- fiction

Poniżej link do prezentacji, z która będziemy pracować podczas lekcji

https://view.genial.ly/5e8d5af72f4c5b0e170af68a/presentation-fantasykl6?fbclid=IwAR0wfVHTIcIG0HQM96zCJoiN-ymRHtMEgP2ORG-M4xcxJi3jxL2aLUkrnsk

 

5.05.

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących lektury J.R.R. Tolkiena ,,Hobbit czyli tam i z powrotem”

 1. Dziś w formie zabawy (escape room) podsumujemy wiadomości, jakich dowiedzieliśmy się o powieści ,,Hobbit czyli tam i z powrotem”. Poniżej link do aplikacji, która przeniesie was do escape room. Waszym zadaniem jest oczywiście wykonać wszystkie polecenia, aby uwolnić się z pokoju. Klucz, który jest rozwiązaniem zagadki, proszę przesłać do mnie jak najszybciej. Kto pierwszy ten lepszy! Do dzieła!

 

6.05. i 7.05.

Temat: W żywiołach natury i cywilizacji

 1. Podsumowujemy wiedzę dotyczącą rozdziału pt. ,, Piękno uchwycone”
 2. Czytamy teksty znajdujące się na str. 249 i 251 (czerwony podręcznik) i wykonujemy w zeszycie polecenie 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13 str. 253.

8.05.

Temat: Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat

 1. Zapoznajemy się ze Słownikiem poprawnej polszczyzny – jego cechach, układzie haseł, zawartości.
 2. Przypominamy wiadomości dotyczące Słownika ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, frazeologicznego na podstawie prezentacji ( link: https://prezi.com/p/03o8vftspa-u/sowniki-prezentacja-na-zaliczenie/)
 3. Na podstawie wiadomości wykonujemy zadanie 1, 3, 4, 5, 6, str. 193- 195 (podręcznik fioletowy).

 

27.04.-30.04.2020r.

27.04.

Temat: J.R.R Tolkien ,,Hobbit czyli tam i z powrotem” – lekcja wprowadzająca w lekturę

 

 1. Omawiamy elementy świata przedstawionego powieści pt. ,,Hobbit czyli tam i z powrotem”
 2. informacje dotyczące samego autora i jego biografii,
 3. czas akcji,

Pracujemy w oparciu o prezentację: https://www.canva.com/design/DAD4_CU8Dus/3JICCD0oLz3BIpeEEliWCA/view?fbclid=IwAR2pYP2_4if2-0igqswz9otos-3VZGHBupycxMxwZ9LgnctjgJkfYrCJkrQ#1

 1. Sprawdzamy wiedzę dotycząca treści utworu.

 

28.04.

Temat: Wydarzenia w ,,Hobbicie”

 1. Na podstawie prezentacji poznajemy i układamy chronologicznie miejsca oraz wydarzenia z powieści

https://view.genial.ly/5e984746206ade0e19eb8b17/presentation-wydarzenia-w-hobbicie?fbclid=IwAR3PjM9Bmtvm_ym-5jgFnjG_wC2-4lGiAjKFl9_Lgmr3rDdCbuTYx-zLM3E

 

 

29.04. i 30.04

Temat: Skąd? Dokąd? Po co? Odtwarzamy przebieg wyprawy drużyny Thorina i poznajemy plemiona zamieszkujące świat powieści

 1. Spośród miejsc, jakie znalazły się na trasie wyprawy Thorina wybieramy jedno, które najbardziej zapadło nam w pamięć i opisujemy je w zeszycie. Poniżej link do materiałów:

https://view.genial.ly/5e8c953cff6c270e09dd5b18/vertical-infographic-timeline-wedrowka-hobbita?fbclid=IwAR0hDFWxSVZdL7evsh67dWuA-gRhTm5C8XOPk3E7SsK8tKUfx-NhHGHMFy8

 1. W zeszycie zapisujemy podział plemion i przedstawicieli w powieści

 

 

20.04-24.04.2020r.

Klasa VI

20.04.

Temat: Wyścig z czasem

 1. Poznajemy elementy biografii polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej https://culture.pl/pl/tworca/wislawa-szymborska
 2. Określamy temat wiersza, np. opis eksponatów pewnego muzeum i przemyślenia osoby mówiącej na ten temat.
 3. Wypisujemy z wiersza przedmioty, które „są” i to, czego „nie ma”, nazywamy te dwie grupy elementów, wyciągamy wnioski.
 4. Opisujemy osobę mówiącą w wierszu
 5. Wykorzystując schemat wiersza do działań twórczych, zapisujemy własne spostrzeżenia dotyczące tego, co pozostanie po ludziach naszych czasów, np.

Są . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale nie ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Są . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale nie ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub

Jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , gdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Są . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , gdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

21.04

Temat: Poetyckie kwiatobranie

 1. Proszę o wykonanie zadań, które znajdują się na 246 str. W czerwonym podręczniku. Dobierzcie się w pary i wspólnie wykonajcie podane zadania. Rozwiązania zapiszcie w zeszycie.

22.04.

Temat: Wirtualna wizyta w największym muzeum na świecie

 1. Wirtualnie zwiedzamy muzeum Luwr we Francji https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
 2. Rozmawiamy o wrażeniach, jakie towarzyszyły podczas wirtualnej wędrówki. Wymieniamy dzieła sztuki, które nas zainteresowały.

23.04. i 24.04

Temat: W żywiołach natury i cywilizacji

 1. Utrwalamy wiadomości dotyczące sztuki i środków poetyckich.
 2. Proszę o wykonanie zadania: 2,3, 6,8, 10, 13, 15 s. 250 w podręczniku czerwonym.

 


15.04.2020r. i 16.04

Temat: „Muzyka słowami zagrana” . Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – Księga IV (fragmenty)

Kontynuujemy omawianie fragmenty ,,Pana Tadeusza”

 1. Charakteryzujemy Wojskiego i jego stosunek do muzyki
 2. Opisujemy muzykę, jaka płynie z rogu Wojskiego
 3. Odszukujemy w tekście wyrazy nazywające dźwięki
 4. Poznajemy i zapisujemy definicję

 

instrumentacji głoskowej – polega na takim doborze słów, aby zostały zestrojone głoski o podobnym brzmieniu. Zabieg ten wywołuje określone wrażenia dźwiękowe i wprowadza odpowiedni nastrój.

 1. Poznajemy nowy środek poetycki, jakim jest wyliczenie

Wyliczenie to zabieg językowy polegający na wymienianiu w szeregu podobnych elementów, np. pojęć, cech, zdań o zbliżonej konstrukcji. Służy przede wszystkim zwróceniu uwagi na prezentowane treści.

 

17.04.2020r.

Temat: „Jestem człowiekiem renesansu”

Proszę o przeczytanie tekstu pt. Nazywam się… Leonardo da Vinci str. 240 (czerwony podręcznik).  Następnie, na podstawie tekstu w zeszycie opisz Leonarda da Vinci:

 1. Jakim był człowiekiem?
 2. Co wiemy o jego biografii?
 3. Co tworzył za życia?

 

6.04.2020r.

Temat: „Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…”

Czytamy wiersz Joanny Pollakówny ,,Stare fotografie”.

Odpowiadamy na pytania i w formie notatek zapisujemy w zeszytach:

 1. Kim jest podmiot lityczny i jakie ma cechy?
 2. Jaki nastrój panuje w wierszu?
 3. Która fotografia pasuje najbardziej do treści wiersza?

Odszukujemy pytania umieszczone w wierszu i staramy się znaleźć odpowiedź na nie.

Zapisujemy definicję pytania retorycznego.

Pytanie retoryczne to pytanie, które zadaje się nie po to, aby uzyskać odpowiedź, lecz by skłonić odbiorcę do przemyśleń, podkreślić ważność wypowiedzianych słów.

Wykonujemy pisemnie polecenie 8 pod tekstem wiersza.

7.04.2020r.

Temat: „Jajko z bajkową niespodzianką”

Czytamy fragmenty powieści Andrew Fusek Peters ,,Agenci na deskorolkach. Nie byle co!”.

Odszukujemy informacje dotyczące Jajka konwaliowego i opisujemy jego wygląd, w tekście natomiast szukamy rzeczowników pozytywnych i negatywnych w związku z wyglądem klejnotu.

Proszę o wykonanie zadania 4 i 5 pod tekstem w zeszycie.


Klasa VI

25.03.2020r.

Temat: Obrazy poetyckie przedstawione w wierszu Jerzego Harasymowicza pt. ,,W marcu nad ranem”

Proszę o przeczytanie wiersza ze str.200 w czerwonym podręczniku. Następnie wypiszcie na podstawie wiersza wszystkie poznane dotąd środki poetyckie. Przypominam: epitety, porównania, przenośnie, rymy, ożywienia, uosobienia, anafory, epifory.

Proszę, abyście wypisane środki poetyckie przesłali na mój adres e-mail.

Dla przypomnienia, czym są środki poetyckie https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0

 

26.03 i 27.03

Temat: WŚRÓD WYRAZÓW GOŚCI NIE TYLKO WARTOŚCI

Proszę o krótką notatkę w zeszycie pod tematem:

Wyrazy, które mają bardzo podobne znaczenie, nazywamy synonimami lub wyrazami bliskoznacznymi, np. szlachetność – wspaniałomyślność, prawość, wielkoduszność; wehikuł – pojazd; kosmiczny – pozaziemski; powiedzieć – oznajmić.

 

Para wyrazów o znaczeniu kontrastowym, odwrotnym, to antonimy (wyrazy przeciwstawne), np. piękno – brzydota, wbić – wybić, dobry-zły.

Wykonajcie proszę w podręczniku fioletowym zad: 2, 3, 5, 6, 9, 11 i 12 od s. 196-200.

W ramach ciekawego utrwalenia synonimów, proszę zagrać w grę, do której link podaję poniżej:

https://wordwall.net/pl/resource/385306/polski/synonimy

Proszę o uzupełnienie ćwiczeń zamieszczonych poniżej i odesłanie ich do mnie do 27.03.2020r.

Uzupełnij krzyżówkę wyrazami bliskoznacznymi do podkreślonych w zdaniach.

 

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              

 

 1. To bardzo znany aktor.
 2. Szczeniak jest najedzony i smacznie śpi.
 3. Cóż za prekursorskie rozwiązanie!
 4. Co to za kulisty kształt?
 5. Mój brat ma liczne pasje.
 6. W jadalni stał stary stół.
 7. Trudno z niego słowo wydusić, straszny milczek.

 

 

 

Na czym polegają błędy w tych zdaniach? Popraw zdania stosując synonimy.

 

 1. Cześć, czy spożyjesz ze mną obiad?

 

…………………………………………………………………………………….

 

 1. Nabyłem w drodze kupna gazetę.

 

…………………………………………………………………………………….

 

 1. W czasie przerwy skosztowałem kanapki.

 

…………………………………………………………………………………….

 

 1. Panie ministrze, informacje o szpiegu to ściema.

 

…………………………………………………………………………………….

 

 1. Rozległ się dzwonek, przeto zaczyna się przerwa.

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

więc;               zjadłem;            zjesz;             kupiłem;          nieprawda

 

Utwórz antonimy do słów:

 1. wojna – ……………….
 2. biedak – ……………….
 3. zima – ……………….
 4. mądrość – ……………….

Czy para wyrazów: krasnal i wielkolud, to:

 1. synonimy
 2. antonimy
 3. homonimy
 4. żadne z nich

Utwórz:

 1. antonim do słowa olbrzymi – ……………….
 2. synonim do słowa olbrzymi – ……………….
 3. antonim do słowa smutek – ……………….
 4. synonim do słowa smutek – ………………