historia

22-06-2020

Dnia 22.06 – T:”Solidarność” i jej bohaterowie.
Proszę wypisać bohaterów „Solidarności”.

15-06-2020

Dnia 15.06 – T: Jan Paweł II – papież pielgrzym.
Opisz wybór na papieża Karola Wojtyły.

01-06-2020

Dnia 01.06 – T: Pierwsze lata niepodległości.

Napisz, jak Polska się odradzała ?


25-05-2020

Dnia 25.05 – T: Józef Piłsudski – polski patriota.

Wypisz zasługi Józefa Piłsudskiego dla Polski.

18.05 – Bitwa warszawska.

Proszę opisać przebieg bitwy o Warszawę w 1920 roku.

 

11-05-2020

Dnia 11.05.2020 r. T: Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Proszę opisać 11 listopada 1918 roku.


05-05-2020

.  Temat: Powstanie Styczniowe.
Proszę wymienić kilka miejsc walk w Powstaniu Styczniowym.

28-04-2020

Temat: Powstanie Listopadowe.

Proszę napisać o sukcesach Polaków w tym powstaniu.

Proszę wysyłać na mojego maila prace pisemne pbaczynski27@gmail.com


21-04-2020

klasa 4

  1. Legiony Polskie we Włoszech.

Proszę przeczytać i opisać w zeszycie losy legionów.


15-04-2020

klasa 4

Temat: Konstytucja 3 maja.

Proszę przeczytać tekst z książki i napisać w zeszycie, jakie ta konstytucja wprowadzała zmiany w Polsce?


06-04-2020

Temat do przygotowania na ten tydzień:

Panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Proszę przeczytać i opisać w zeszycie.


01-04-2020

Temat do przygotowania: Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

Proszę przeczytać i opisać w zeszycie Wiktorię Wiedeńską.