geografia

Home / 5 klasa / geografia

geografia

08-06-2020

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Notatka z lekcji:

Klimat w górach jest bardzo silnie związany z wysokością nad poziomem morza. Zależność ta wyraża się w ten sposób, że im wyżej tym:

 • niższa temperatura,
 • większe opady,
 • większy udział śniegu w stosunku do deszczu w rocznej sumie opadów,
 • krótszy okres wegetacyjny,
 • silniejszy wiatr,
 • płytsze i mniej żyzne gleby,
 • trudniejszy dostęp do wód podziemnych pomimo wysokiej sumy opadów.

Wszystko to sprawia, że znacznie więcej roślin znajduje warunki do życia i rozwoju na niewielkich wysokościach. Wysoko nad poziomem morza spotykamy ich niewiele. Dlatego w górach rośliny przystosowały się do życia w warunkach panujących na określonych wysokościach. Tworzą one zespoły roślin nazwane piętrami roślinności.

Praca domowa zamieszczona w prezentacji.


29-05-2020

Temat: Tundra

Notatka z lekcji:

 • W tundrze można zaobserwować zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej
 • Zimy są bardzo mroźne i długie do -50°C
 • Lata są krótkie, pochmurne i chłodne – temperatura powietrza nie przekracza 15°C.
 • Na terenie tundry znajduje się wieczna zmarzlina: grunt jest zamarznięty od samej powierzchni do setek metrów w głąb.

Roślinność

Najwyższą warstwę roślin tworzą karłowate brzozy i wierzby, które nie osiągają wysokości większej niż 30 cm. Ich gałęzie rosną poziomo i mogą mieć kilka metrów długości. Towarzyszą im mchy i porosty.

Zwierzęta

Wszystkie ssaki i ptaki mają bardzo gęste futra lub pióra puchowe.

Najliczniejsze są tu lemingi. Żyją tu również susły, zające bielakipardwy, renifery, gronostaje i łasice oraz sowy, lisy polarne.

Ludzie

Pierwotnymi mieszkańcami tundry w Ameryce Północnej są Inuici (nazywani także Eskimosami).

Północne obszary Norwegii, Szwecji, Finlandii i europejskiej części Rosji zamieszkują Saamowie czyli Lapończycy, którzy poza polowaniem i rybołówstwem trudnią się głównie hodowlą reniferów.

 Podobne zajęcia wykonują członkowie licznych, ale niewielkich narodów zamieszkujących rozległe obszary tundry syberyjskiej, np. Czukcze.

 

Do domu czas realizacji 05-06-2020

Wyjaśnij dlaczego w tundrze zamiast gęstego wysokiego lasu rosną karłowate drzewa i rośliny zielne oraz mchy i porosty.


18-05-2020

Powtórzenie tematu, tajga, krajobraz śródziemnomorski.

11-05-2020

Temat: Tajga, lasy iglaste.

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika s. 147-151 i sporządzenie notatki w zeszycie z przeprowadzonej lekcji i dołączonej prezentacji.

Notatka powinna zawierać informacje o klimacie, roślinności, zwierzętach, ludności i wiecznej zmarzlinie.  Zdjęcie napisanej notatki  proszę przesłać do 15-05-2020


04-05-2020

Temat: Krajobraz Śródziemnomorski

Proszę o przeczytanie w podręczniku temat s. 141-146

Notatka do zeszytu:

Występowanie:

W strefie klimatu umiarkowanego, w pobliżu równoleżników 40°N i 40°S panuje specyficzny klimat nazywany śródziemnomorskim.

Obejmuje basen Morza Śródziemnego w następujących państwach: Hiszpania, Grecja, Francja, Słowenia, Włochy, Malta, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Maroko, Algieria, Tunezja.

Zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej Kalifornia,

zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej – Chile

Południowo–zachodnia i południowo-wschodnia część Australii

Południowe wybrzeże RPA -Afryka

 

 • W klimacie śródziemnomorskim wyróżniamy dwie pory roku. Lato jest słoneczne, suche i ciepłe. Zima jest łagodna, temperatura powietrza nie spada poniżej 0°C
 • Bardzo dobrze rozwinięta turystyka
 • Wokół Morza Śródziemnego rozwinęły się najważniejsze starożytne cywilizacje.

 

ROŚLINY

Makia – to gęste zarośla wiecznie zielonych krzewów i karłowatych drzew. J.t. roślinność twardolistna.

Wawrzyny – liść laurowy, oleandry, mirty, pinie, drzewa oliwne, figowce;

 owoce cytrusowe: mandarynki, cytryny, pomarańcze;

 winorośl.

ZWIERZĘTA

Króliki, daniele, muflony, kozice, koziorożce, mangusty, szakale, sepy, żółwie, jaszczurki, węże.

 

Praca domowa na zaliczenie termin 11-05-2020

Wyobraź sobie, że niedawno wróciłeś z Europy Południowej. Wykonałeś mnóstwo zdjęć. Podziel się z kolegami tymi najładniejszymi.

Skorzystaj z szablonu dołączonego do lekcji lub narysuj własny aparat fotograficzny i kliszę. Następnie na kliszy umieść rysunki przedstawiające krajobraz, rośliny, zwierzęta, budowle krajobrazu śródziemnomorskiego. Możesz skorzystać z elementów drukowanych lub samodzielnie je narysować.


20-04-2020

Temat: Pustynie lodowe

Proszę o przeczytanie treści z podręcznika od str. 139 do 140

Notatka do zeszytu:

Pustynia lodowa to obszar, na którym panuje bardzo zimny klimat, nie pozwalający na rozwój wyższej roślinności i wielu gatunków zwierząt.

Strefa pustyń lodowych obejmuje Arktykę (czyli Ocean Arktyczny wraz z wyspami w tym Grenlandia i północnymi skrawkami Ameryki Północnej, Europy i Azji) oraz Antarktykę (czyli Antarktydę i otaczający ją Ocean Południowy wraz z wyspami)

 • bardzo niskie opady (niższe niż na pustyniach gorących) i występują wyłącznie w postaci śniegu.
 • na większości powierzchni tych obszarów nie spotyka się żadnej roślinności. Głównie są to mchy i porosty.
 • Na biegunach temperatura powietrza waha się pomiędzy −20°C w czasie dnia polarnego do −80°C w trakcie nocy polarnej i nigdy nie osiąga wartości dodatnich.
 • W strefie polarnej panują dzień i noc polarna.
 • Kilkadziesiąt krajów, w tym Polska, prowadzą badania naukowe w stacjach polarnych w Arktyce i w Antarktydzie.
 • Mieszkańcy Północy Kanady i Grenlandii to

 Zwierzęta Arktyki- maskonury, niedźwiedzie polarne, morsy.

Zwierzęta Antarktydy –słonie morskie, petrele śnieżne, pingwiny cesarskie.


06-04-2020

Temat: Pustynie gorące

Przeczytaj temat z podręcznika str. 135-138

Notatka do zeszytu:

Pustynie Gorące warunki:

Pustynie rozciągają się wokół zwrotników, czyli w klimacie zwrotnikowym.

Słońce jest wysoko nad horyzontem, czyli jest duże nasłonecznienie i kąt padania promieni słonecznych.

 W ciągu dnia niebo jest bezchmurne, a temperatura powietrza wynosi nawet 50°C.

Brak chmur i bardzo suche powietrze nie pozwalają na opady deszczu.

Duże różnice temperatury w ciągu doby. W ciągu nocy ciepło szybko jest oddawane do atmosfery, dlatego tuż przed wschodem Słońca temperatura powietrza często jest ujemna.

W miejscach, gdzie woda gromadzi się na dłużej, tworzą się oazy. Znajdują się tam źródła, studnie i bujna roślinność.

Oprócz pustyń piaszczystych mogą być pustynie żwirowe, kamieniste (skaliste). Istnieją nawet pustynie słone, pokryte głównie solą. Powstają one w miejscach, gdzie dawniej istniały słone jeziora.

Rośliny:

Rośliny pustyń oszczędnie gospodarują wodą. Ograniczają parowanie wody w ciągu dnia i umiejętnie pobierają wodę, pochodzącą z rosy (albo z mgły) nocą. Wiele roślin wieloletnich magazynuje wodę w liściach lub łodygach.

Zwierzęta:

Na pustyniach gorących żyje wiele bezkręgowców, choć trudno je zauważyć, gdyż wiele z nich ukrywa się poniżej powierzchni gruntu, np.: termity, mrówki.

Liczną grupą dobrze przystosowaną do okresowych niedoborów wody są gady. Potrafią magazynować wodę w organizmie..

Ssaki -Niektóre prowadzą nocny tryb życia, w dzień chroniąc się przed upałem w norach, inne żyją pod ziemią. Należą do nich: wielbłądy, skoczki pustynne, fenki,  – lisy pustynne.

Ludność:

Życie na pustyni koncentruje się w oazach. Uprawia się tu głównie palmy daktylowe, zboża, owoce i

warzywa.

pracę domową z załącznika przesłanego na maila proszę odesłać do 16-04-2020

 


Temat Sawanny i stepy

Przeczytać rozdział w podręczniku od strony 127 do 134. W zeszycie zanotować lub wydrukuj i wklej patrz załącznik 1 stepsaw.

Do domu

Załącznik 2 stepsaw. Termin do przesłania 03-04-2020