Edukacja dla bezpieczeństwa

Home / 8 klasa / Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

10-06-2020

Temat z podręcznika: nr 22  Ewakuacja z terenu zagrożonego (str. 156-159).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– definicja ewakuacji

– znaki ewakuacyjne,

– ewakuacja z domu i szkoły,

Co uczeń powinien znać:

– sytuacje w jakich przeprowadza się ewakuację,

– postępowanie podczas ewakuacji w szkole,

– zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji,

– obowiązki osób funkcyjnych w szkole w czasie ewakuacji

https://www.youtube.com/watch?v=bzVU7r5S1kk

Zadanie domowe:

– zapisz do zeszytu w jaki sposób przeprowadzisz ewakuację w swoim domu.

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.

02-06-2020

Temat z podręcznika: nr 21  Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi (str. 151-155).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– definicja substancji toksycznych,

– oznakowanie substancji niebezpiecznych,

– zasady zachowania się w sytuacji skażenia chemicznego,

– zasady zachowania się po odwołaniu zagrożenia.

Co uczeń powinien znać:

26-05-2020

 

EDB

Temat z podręcznika: nr 20  Zagrożenia związane z działalnością człowieka (str. 145-150).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– definicja bezpieczeństwa,

– rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka,

– postępowanie podczas katastrofy technicznej,

– przyczyny i skutki paniki.

Co uczeń powinien znać:

– definicje bezpieczeństwa,

– pojęcie ataku terrorystycznego,

– pojęcie katastrofy technicznej.

https://www.youtube.com/watch?v=edXVivA4hOc

Zadanie domowe:

– zapisz do zeszytu zagrożenia będące skutkiem działalności człowieka.

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień


 

Środa 20.maja

 

Temat z podręcznika: nr 19  Zagrożenie pożarowe (str. 141-144).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– środki gaśnicze,

– charakterystyka środków gaśniczych,

– postepowanie w podczas gaszenia małych pożarów,

– postępowanie podczas palenia się odzieży na człowieku.

Co uczeń powinien znać:

– czego nie należy gasić wodą,

– środki gaśnicze,

– zasady prowadzenia ewakuacji.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=zAyPqZf_f3g

Zadanie domowe:

– wymień do zeszytu najbardziej popularne środki gaśnicze.

 

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.


 

13-05-2020

Temat z podręcznika: nr 19  Zagrożenie pożarowe (str. 138-140).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– definicja pożaru,

– przyczyny powstawania pożarów,

– rodzaje pożarów.

Co uczeń powinien znać:

– jakie są rodzaje zagrożeń pożarowych,

– sposoby zapobiegania pożarom,

– rodzaje pożarów i palących się materiałów.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs

 

Zadanie domowe:

– zapisz do zeszytu – Jakie są rodzaje pożarów i palących się materiałów.

 

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.


05-05-2020

Temat z podręcznika: nr 18  Zagrożenie powodziowe (str. 134-137).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– czynności po powodzi,

– czynności na sygnał ewakuacji,

– zasady zaopatrywania ludności w żywność i wodę,

– zasady wzywania pomocy

Co uczeń powinien znać:

– czynności po powodzi,

Czynności na sygnał ewakuacji,

– zasady wzywania pomocy.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=gYi74G_UWmc

Zadanie domowe:

– wymień do zeszytu kolory stosowane w ratownictwie powodziowym i wyjaśnij co oznaczają..

 

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.


 

Środa 29.kwietnia

 

Temat z podręcznika: nr 18  Zagrożenie powodziowe (str. 131-134).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– powodzie i podtopienia w Polsce,

– rodzaje zagrożeń powodziowych,

– rodzaje powodzi w Polsce,

– postępowanie przed, po i podczas powodzi,

– ewakuacja z terenów objętych powodzią.

Co uczeń powinien umieć:

– podać definicje powodzi,

– znać rodzaje zagrożeń powodziowych,

– znać zasady postępowania przed, po  i podczas powodzi,

– znać zasady ewakuacji z terenów powodziowych.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=qNzzOvUhfbU – powodzie

https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc

Zadanie domowe:

– Scharakteryzuj do zeszytu  zagrożenia życia i zdrowia występujące podczas powodzi.

 

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.


21-04-2020

Temat z podręcznika: nr 17/2  Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (str. 127-129).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

Zagadnienia:

– sposoby ogłaszania alarmów,

– rodzaje komunikatów ostrzegawczych w środkach masowego przekazu,

– zasady zachowania się po odwołaniu alarmu,

– zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu w szkole.

Co uczeń powinien umieć:

– ogłosić alarm różnymi sposobami,

– znać sposób postępowania po odwołaniu alarmu,

– znać zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=3mUK_KtDBlg – ewakuacja w szkole

 

Zadanie domowe:

– obejrzyj uważnie filmik i zastanów się, co można było zrobić inaczej w trakcie ewakuacji.

 

UWAGA!

Przypominam o prowadzeniu zeszytu przedmiotowego i wpisywaniu tematów zajęć i treści zagadnień.


15-04-2020

Temat z podręcznika: nr 17/1  Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (str. 124-126).

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym:

– ostrzegania i alarmowania,

– rodzaju alarmów i urządzeń do ich ogłaszania,

– postępowania w przypadku zagrożenia,

– zasadach zachowania się po ogłoszeniu alarmu.

Co uczeń powinien wiedzieć:

– znać różnicę miedzy ostrzeganiem, a alarmowaniem,

– znać sygnały alarmowe,

– znać zasady postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=-b1Jw4bubDE  – Regionalny System Ostrzegania (RSO)

 

Zadanie domowe:
– Ściągnij aplikację RSO na swojego smartfona.


06-04-2020

Środa 8.kwietnia Temat z podręcznika: nr 16/2  Polska, a bezpieczeństwo międzynarodowe (str. 118-122).

Co uczeń powinien wiedzieć:

– wymienić najważniejsze organizacje międzynarodowe, mające wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju.

– wymienić główne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP,

– podstawowe zadania ONZ,

– znać powody zawiązania się grupy Wyszehradzkiej oraz jakie państwa do niej należą.

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=VPAXrPLA8qQ – Grupa Wyszehradzka


Środa 1.kwietnia 2020

Temat z podręcznika: nr 16. Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe (str. 114-117).

Co uczeń powinien wiedzieć:

– wymienić wady i zalety geopolitycznego położenia Polski,

– wymienić filary bezpieczeństwa Polski,

– podstawowe zadania ONZ,

– znać daty wstąpienia Polski do ONZ, NATO, UE.

– znać powody wstąpienia Polski do ww. organizacji

 

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=6MdY0ynquik  – Polska w NATO,

https://www.youtube.com/watch?v=lHiMg0Z2ea4 – Polska w Unii Europejskiej,

https://www.youtube.com/watch?v=wSOV2YXSLCA – Polska w ONZ.