historia

Home / 5 klasa / historia

historia

22-06-2020

Dnia 22.06 – T: Królowa Bona na Wawelu.
Proszę napisz, kim była Bona ?
Dnia 25.06 – T: Polska w XVI wieku – powtórzenie.

15-06-2020

Dnia 15.06 – T: Ołtarz Wita Stwosza.
Opisz ołtarz w Bazylice Mariackiej.

01-06-2020

Dnia 01.06 – T: Demokracja szlachecka.

Napisz z Wikipedii…Co oznaczała demokracja szlachecka ?

Dnia 04.06 – T: Jagiellonowie a Habsburgowie – powtórzenie.

Napisz, jak wyglądała rywalizacja tych rodów ?


25-05-2020

Dnia 25.05 – T: Panowanie dynastii Jagiellonów.

Proszę opisać panowanie króla Kazimierza Jagiellończyka.

Dnia 28.05 – T: Polska za króla Aleksandra Jagiellończyka.

Proszę, napisz jakim był królem Aleksander Jagiellończyk?


18-05-2020

Dnia 18.05 – T: Jagiellonowie na tronie w Polsce.

Wypisz wszystkich władców z dynastii Jagiellonów na tronie w Polsce.

Dnia 21.05 – T: Władcy z dynastii Jagiellonów na tronie w Czechach i na Węgrzech.

Wypisz władców polskich na tronie czeskim i węgierskim.


11-05-2020

Dnia 11.05 – T: Szlachta i pozostałe stany.

Proszę opisać rolę szlachty i duchowieństwa w Polsce w XVI wieku.

Dnia 14.05 – T: Władcy elekcyjni.

Wypisz do zeszytu polskich królów elekcyjnych.


05-05-2020

Temat: Jagiellonowie na tronie w Polsce.
Proszę opisać w zeszycie postać króla Kazimierza Jagiellończyka.
Dnia 07.05  –  Temat: Sejm walny w Rzeczypospolitej.
Proszę wypisać z podręcznika i z Wikipedii  –  jak powstał Sejm walny w Rzeczypospolitej ?

28-04-2020

Dnia 27.04   –  Temat: Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami.

Proszę opisać odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę.

Dnia 30.04  –   Temat: Przywileje szlacheckie.

Opisać jakie przywileje dostała szlachta ?

Proszę wysyłać na mojego maila prace pisemne pbaczynski27@gmail.com


21-04-2020

klasa 5

Temat na 20 kwietnia

T: Władysław Jagiełło królem Polski.

Proszę opisać sukcesy rządów króla W. Jagiełły w Polsce.

23.04.2020 r.

T: Bitwa pod Grunwaldem.

Proszę przeczytać tekst i opisać w zeszycie, jak doszło do zwycięstwa Polski nad Krzyżakami.


15-04-2020

Temat: Układ w Krewie. Jadwiga na tronie w Polsce.

Napisz w zeszycie, jaką królową była Jadwiga ?


06-04-2020

Temat: Osiągnięcia dynastii Piastów. Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego.

Proszę przeczytać i opisać w zeszycie sukcesy Piastów i Kazimierza Wielkiego.


 

01-04-2020

Proszę przeczytać i opisać tematy: Zjednoczenie ziem polskich za Władysława Łokietka oraz

Początki panowania króla Kazimierza Wielkiego i sukcesy króla Kazimierza Wielkiego