chemia

Home / 7 klasa / chemia

chemia

15-06-2020

Temat Wiązania i reakcje chemiczne – powtórzenie wiadomości. 15-06

W ramach przypomnienia wiadomości z klasy 7 proszę zapoznać się z filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM

Zwróćcie uwagę na pojęcia:

 1. Elektroujemność

 2. Wiązania kowalencyjne

 3. Wiązania jonowe

08-06-2020

Temat: Rodzaje przemian i budowa materii – powtórzenie wiadomości (08.06)

W ramach przypomnienia wiadomości z klasy 7 proszę zapoznać się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=l_4vgnRY5Ac

Zwróćcie uwagę zwłaszcza na terminy:

 1. Odróżnianie reakcji chemicznych od zjawisk fizycznych

 2. Mieszaniny jednorodne i niejednorodne

 3. Sposoby rozdzielania mieszanin

 4. Pierwiastek a związek chemiczny.

 5. Rodzaje reakcji chemicznych

 6. Objawy przemian chemicznych (reakcje ezgoenergetyczne i endoenergetyczne)

Temat: Budowa atomu – powtórzenie wiadomości (09.06)

W ramach powtórzenia wiadomości proszę zapoznać się z filmem:

od początku do 1:06:00

https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM

Zagadnienia:

 1. Ziarnista budowa materii

 2. Masa i rozmiary atomów

 3. Budowa atomu (protony, neutrony, elektrony)

 4. Budowa powłok elektronowych


01-06-2020

Temat: Zmiana stężenia procentowego (1.06)

Rozwiążcie kartę pracy z załącznika.

Polecam zapoznać się z przykładami na stronie: https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D1A3ZPREe

Dla chętnych – rozwiążcie ćwiczenia interaktywne.

Temat: Woda i roztwory wodne – powtórzenie wiadomości (2.06)

Rozwiążcie zadania powtórzeniowe z podręcznika s. 197-198

Pomocne może być skorzystanie z epodręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-wodne—podsumowanie/DUkCo4P3n

26-05-2020

Temat: Stężenie procentowe (25.05)

Proszę obejrzyjcie film – omówienie przykładów zadań ze stężeniem procentowym:

https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

Ułatwi to rozwiązanie poprzednich zadań tym, którzy mieli problem.

Temat: Zmiana stężenia procentowego. (26.05)

Zagadnienia:

 1. Rozcieńczanie roztworu

 2. Zwiększanie stężenia procentowego roztworu w wyniku odparowania rozpuszczalnika lub dodania substancji rozpuszczonej

 3. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach

Obejrzyjcie rozwiązane przykłady w filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=rFNQZ0s8px0

Następnie rozwiążcie kartę pracy (załącznik).

Termin rozwiązania: 1.06

19-05-2020

Temat: Rozpuszczalność jako cecha substancji (18.05)

Zapisujemy w zeszycie:

 1. Definicja rozpuszczalnosci

 2. Wpływ temperatury na rozpuszczalność ciał stałych w wodzie.

 3. Wpływ temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie

Czytamy na stronie: https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji—zadania/Da8hCLbM7

Rozwiążcie załączoną kartę pracy.

Temat: Stężenie procentowe roztworu (19.05)

Zapisujemy w zeszycie:

 1. Stężenie procentowe -definicja

 2. Obliczanie stężenia procentowego roztworu substancji

 3. Obliczanie masy poszczególnych składników roztworu.

Proszę przeanalizować przykłady zadań ze strony:: https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi

Rozwiążcie załączoną kartę pracy.


13-05-2020

Chemia

klasa VII

Temat: Woda jako rozpuszczalnik.(11.05)

Zagadnienia:

Podział mieszanin.

Czynniki wpływające na szybkość procesu rozpuszczania.

1.Wyjaśnij pojęcia roztwór właściwy, koloid, zawiesina. Podaj przykłady podanych mieszanin.

 1. Na czym polega efekt Tyndalla.

 2. Zapoznajemy się z doświadczeniami zaprezentowanymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6

Proszę zrobić notatkę w zeszycie z doświadczeń:

1.Czy temperatura ma wpływ na szybkość rozpuszczania (siarczanu(VI) miedzi(II))?

 1. Jaki wpływ na szybkość rozpuszczania ma mieszanie?

 2. Czy rozdrobnienie substancji ma wpływ na szybkość jej rozpuszczania?

Temat: Rozpuszczalność jako cecha substancji. (12.05)

Zapoznajemy się z tematem w podręczniku lub na stronie: https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO

Proszę rozwiązać zadania interaktywne dołączone na końcu rozdziału w e-podręczniku.


05-05-2020

Temat: Woda- główny składnik hydrosfery. (4.05)

podr. Str 160-164

Zapoznajemy się z informacjami na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/DAwb5tSIZ

Rozwiązujemy ćwiczenia interaktywne na końcu rozdziału.

 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. (5.05)

podr. 165-170

Zapoznajemy się z treścią w podręczniku oraz na stronie: https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4 Rozwiążcie interaktywne ćwiczenia 1-9 z podanej strony.

Zapisujemy w zeszycie:

 1. Wyjaśnij pojęcia: dipol, asocjacja, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, substancja polarna

 2. Czym różni się woda słodka od wody słonej?

 3. W jaki sposób można ograniczać zużycie wody?

 4. Każdy z nas ma swój udział w zanieczyszczaniu wód. Napisz, co możesz zrobić, jako uczeń, aby ograniczyć zanieczyszczenie wód w środowisku.

Rozwiązane zadania proszę przesyłać na mój adres mailowy: al.grala1005@adres.pl


29-04-2020

Temat Zanieczyszczenia powietrza – ćwiczenia. (27.04)

Zagadnienia:

 Rola atmosfery Ziemi

 1. Zmiany atmosfery na skutek działalności człowieka

 2. Rodzaje zanieczyszczeń

 3. Ochrona atmosfery ziemskiej.

  Zapoznajemy się z treściami na stronie:

  https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D10IvM3rZ

Rozwiążcie ćwiczenia w załączonej karcie pracy. Termin przysłania rozwiązań na mój adres mailowy: 5.05

Temat: Gazy – powtórzenie wiadomości. (28.04)

Zapoznajemy się z treścią w podręczniku oraz na stronie

https://epodreczniki.pl/a/powietrze-i-inne-gazy—podsumowanie/D19hhx9aw

Proszę o rozwiązanie zadań w podręczniku s. 155-156


Temat: Inne składniki powietrza. 20.04.2020

Przeczytaj informacje z rozdziału 4 ze strony

https://epodreczniki.pl/a/azot-i-gazy-szlachetne/D11e5ZM4Q

Na podstawie podręcznika oraz innych źródeł wiedzy odpowiedz na pytania:

 1. Jaki procent powietrza stanowią gazy szlachetne?

 2. Który gaz szlachetny ma najwyższą zawartość procentową?

 3. Wypisz po dwa zastosowania helu, argonu, neonu, ksenonu i radonu.

 4. Napisz trzy dowody na obecność pary wodnej w powietrzu.

 5. Na czym polega obieg wody w przyrodzie?

  Temat:Wodór – właściwości i zastosowania. 21.04

  Czytamy temat ze strony

  https://epodreczniki.pl/a/wodor/DFQaVWLSm

  oraz rozwiązujemy zadania interaktywne na końcu tematu.

  Uzupełniamy załączoną kartę pracy (wcześniej oglądamy filmy ze strony docwiczenia.pl).

  Termin wykonania: 27.04
  Prace w formie zdjęć proszę przesyłać na mój adres: al.grala1005@adres.pl


08-04-2020

 

Temat: Tlenki węgla

podręcznik str. 130-134

Zapisujemy w zeszycie:

 1. Doświadczenie – Badanie właściwości tlenku węgla (IV)
  oglądamy film – robimy notatkę (schemat, obserwacje, wnioski) https://www.youtube.com/watch?v=R1RLJBqrwXA
  Odpowiadamy na pytania: Co stało się z zapałką po wprowadzeniu do naczynia z CO2?
  Jaka jest gęstość dwutlenku węgla względem powietrza?
 2. Przeanalizuj wiadomości z lekcji, podręcznika i innych źródeł wiedzy dotyczące tlenku węgla(II) i tlenku węgla(IV). Następnie porównaj je i zapisz:
 1. a) właściwości fizyczne
  -wspólne

-odróżniające

 1. b) właściwości chemiczne

-wspólne

-odróżniające

 

 1. Wykrywanie obecności dwutlenku węgla:
  oglądamy film https://www.youtube.com/watch?v=y1PNkn_dGwA
  i zapisujemy notatkę
 2. Dlaczego tlenek węgla (II) jest niebiezpieczny?
 3. Wymień zastosowania tlenku węgla (IV).
 4. Uzupełnij kartę pracy (załącznik)

 

Temat: Inne ważne tlenki

podręcznik str. 135-139

uzupełnij kartę pracy (załącznik)

Uzupełnione karty pracy i notatki z zeszytów proszę przesłać w formie zdjęcia lub pdf na mojego maila:

al.grala1005@adres.pl


31-03-2020

Temat: Powietrze -mieszanina gazów

Zapisujemy temat w zeszycie (30.03)

Czytamy lekcję z poniższej strony oraz wykonujemy ćwiczenia na tej stronie.

https://epodreczniki.pl/b/PiRhXFPj3

wykonujemy cw od 1 do 5

Oglądamy doświadczenie oraz robimy notatkę (schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek)

https://www.youtube.com/watch?v=xaRavQSDb-U

Wypisujemy do zeszytu właściwości powietrza oraz azotu (zapach, barwa ,rozpuszczalność w wodzie , gęstość, temperatura wrzenia, temperatura topnienia). Odpowiednie dane znaleźć w tabelach lub innych wiarygodnych źródłach informacji.

Narysuj schemat powstawania cząsteczki azotu N2. Zaznacz wiążące i niewiążące pary elektronowe.

Oblicz masę cząsteczkową azotu.

Wymień zastosowania azotu.

Temat: Właściwości i zastosowania tlenu. (31.03)

Oglądamy, a następnie opisujemy przebieg doswiadczenia „Otrzymywanie tlenu”(schemat doświadczenia, obserwacje, wniosek):

https://www.youtube.com/watch?v=PrqG6Sl659w

Czytamy lekcję z poniższej strony oraz wykonujemy ćwiczenia (1-6) na tej stronie:

https://epodreczniki.pl/b/PiRhXFPj3

https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc

układanie wzorów sumarycznych, strukturalnych, nazywanie związków i układanie równań reakcji

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]