język polski

11.05.-15.05.2020r.

Klasa V

11.05.

Temat: Pierwsze spotkanie z bohaterami Tajemniczego ogrodu

 1. Zapoznajemy się ze światem przedstawionym w powieści ,,Tajemniczy ogród” F.H. Burnett.

Proszę o skopiowanie linku do przeglądarki i postępowanie zgodnie ze wskazówkami w prezentacji. Notatki zapisujemy w zeszycie https://view.genial.ly/5ea6c77809bb500dc5f8f32a/presentation-tajemniczy-ogrod-swiat-przedstawiony?fbclid=IwAR3E8M_-vsFUtN82EaXvvQtnnZiR9yfDdzMuipUCMG0AiPqBf3fyDmRvhro.

Dzięki temu poznamy czas i miejsce akcji, bohaterów powieści.

 1. Proszę także o wykonanie testu z wiedzy o lekturze https://wordwall.net/resource/968307/polski/tajemniczy-ogr%c3%b3d-test i przesłanie do mnie wyniku quizu.
 2. 05. I 13.05

Temat: W świecie bohaterów ,,Tajemniczego ogrodu”

 1. Scharakteryzujemy poszczególnych bohaterów powieści Mary, Dicka i Colina. Pomoże nam prezentacja https://sway.office.com/BLUSE1Zna28Hi7Ui?fbclid=IwAR1k4O3MOkRh1m64G84v0cfzKnlhXNYkCWjtONSikmQKygb9ICM5fgdAzIA. Proszę uważnie czytać polecenia i wykonywać je zgodnie ze wskazówkami. Wykonujemy polecenie 1,2 i 3. Zadanie 4 i 5 zrobimy wspólnie podczas lekcji online w czwartek.
 2. 05. I 15.05

Temat: Tajemnica trzecia – ogród

 1. W zeszycie pod tematem zapisz swoje skojarzenia z wyrazem ogród.
 2. Zastanówmy się co ogród dał dzieciom? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w zadaniu https://learningapps.org/11128693. Link przeniesie Cię do zadania. Po jego wykonaniu rozwiązanie przepisz do zeszytu.
 3. Stwórz plakat przedstawiający ogród Mary Colina i Dicka. Możesz użyć różnych technik. Narysuj, przyklej zdjęcia kwiatów lub ich nazwy, możesz użyć plasteliny, patyczków, bibuły…

Zdjęcie gotowej pracy prześlij na mój adres e-mail do 20.05.2020r.


4.05.-8.05.2020r.

Klasa V

4.05. i 5.05.

Temat: Koncert na dwa stawy i ptaków kapelę

 1. Przypominamy podstawowe wiadomości dotyczące Adama Mickiewicza i jego utworu ,,Pan Tadeusz”.
 2. Czytamy fragment pochodzący z ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza str. 251.
 3. Odpowiadamy na pytanie, gdzie odbywał się koncert opisany w tekście.
 4. Wymieniamy muzyków biorących udział w koncercie.
 5. Tekst dzielimy na trzy części i nadajemy każdej tytuł.
 6. Wyszukujemy wyrazy dźwiękonaśladowcze i przypominamy ich funkcję.
 7. Na podstawie tekstu wypisujemy epitety, porównania i metafory, jakich użył autor.
 8. Zastanawiamy się na jakie zmysły działa sytuacja przedstawiona w utworze.

Wspieramy się podręcznikiem oraz prezentacją https://zapiskipolonistki.blogspot.com/2020/04/pejzaze-sowem-malowane-opisy-przyrody-w.html?spref=fb&fbclid=IwAR2G0Odfw2KQBId1_yzJPaqWpnQzFAmV2JJDrpqsyUV5JOEB5koHRQJ52aQ

 1. 05.

Temat: Pejzaże słowem malowane

 1. Czytamy fragment powieści ,,Uroczysko” Zbigniewa Nienackiego str. 255 (pomarańczowy podręcznik)
 2. Wykonujemy polecenie 3 str. 257.
 3. Zapoznajemy się z krótkim filmikiem wprowadzającym nas w opis krajobrazu https://www.youtube.com/watch?v=6DmSxlGakXY&fbclid=IwAR3Gn_XfSQA0BqEqHMvMeUr8cfHUQOIKPqFYYpMhGVtCojc0sTh6l0eI7W8

7.05.

Temat: Opis krajobrazu

 1. Poznajemy zasady opisu krajobrazu str 260 (podręcznik pomarańczowy)
 2. Wykonujemy wspólnie zadanie 4, 6, 7, 8, 9 str. 258 – 260.

 

8.05.

Temat: W przyjaźni ze światem

 1. Czytamy wiersz Leopolda Staffa ,,Ogród przedziwny” str. 268.
 2. W zeszycie opisujemy ogród ukazany w wierszu za pomocą epitetów, przenośni, porównań. Ożywieni.
 3. Opisujemy podmiot liryczny i odpowiadamy na pytanie kim może być?

27.04-30.04.2020r.

27.04.

Temat: Czy cień rymuje się z wiem?

 1. Czytamy wiersz Józefa Ratajczaka pt. ,,Cień na ścianie” str. 243 w podręczniku pomarańczowym.
 2. Opisujemy w zeszycie, jak zachowuje się cień i jakie ma cechy.
 3. Przypominamy sobie, czym jest rym i doszukujemy rymy w tekście wiersza (zastanawiamy się, które z nich mają identyczne współbrzmienia na końcu, a które różne, liczymy ilość sylab w wyrazach rymujących się).
 4. Zapisujemy w zeszycie podział rymów: ( podręcznik pomarańczowy str. 244)

Dokładne

Niedokładne

Męskie

Żeńskie

 1. Wykonujemy w zeszycie polecenie 6 i 7 str.244 (podręcznik pomarańczowy).
 2. Wypisz do zeszytu z wiersza poniżej, wszystkie rymy i określ ich rodzaje, według poznanych zasad

Rym

Pewien autor miał ambaras –

Rym wyskoczył mu na taras.

Potem uciekł, hen do lasu,

Łapać nikt go nie miał czasu.

A bez rymu, sami wiecie,

Wiersz nie lubi bywać w świecie,

Więc odnaleźć rymy trzeba,

Aby wierszyk z dumą śpiewał

 

28.04.

Temat: Malować świat w barwnej postaci

 1. Czytamy wiersz Czesława Miłosza pt. ,,Wyprawa do lasu”
 2. Proszę o wykonanie w zeszycie zadania 1, 2 str. 250 (podręcznik pomarańczowy)
 3. Przeczytaj raz jeszcze wiersz i określ nastrój tego wiersza. Zastanów się, jakie emocje w Tobie wywołuje.

 

Wykonane zadania proszę przesłać na mój adres e-mail jpietrasik91@gmail.com

 

29.04.i 30.04.

Temat: Wszystkie drogi prowadzą do…

 1. Czytamy wiersz Stanisława Młodożeńca str. 246 w podręczniku pomarańczowym.
 2. Opisujemy tytułową bohaterkę wiersza za pomocą epitetów.
 3. Odszukujemy w wierszu środki poetyckie: wyrazy dźwiękonaśladowcze, porównania, przenośnie, epitety, rymy, uosobienie, ożywienie.
 4. Określamy przyczynę kłopotów głównej bohaterki.
 5. Wykonujemy w zeszycie zadanie 7, 8 str. 248.
 6. Przypominamy sobie informacje dotyczące rytmu w wierszu i jego funkcji.

 

 

 

20.04.2020r.-24.04.2020r.

Klasa V

20.04.2020r.

Sprawdzian z legend polskich

21.04.2020r.

Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu

 1. Czytamy fraszki Jana Sztaudyngera str. 230 pomarańczowy podręcznik
 2. Odnajdujemy sens w nich zawarty i zapisujemy w zeszycie tematy każdej z nich.
 3. Wykonujemy w zeszycie polecenie 5 i 8 str, 231/232.
 4. Poznajemy krótką definicję fraszki i zapisujemy ją w zeszycie.

Fraszka – krótki utwór wierszowany, o różnej tematyce, często żartobliwy zakończony zaskakującą puentą.

 

22.04.2020r.

Temat: Czasem utopce bywają w kropce

 1. Czytamy tekst Macieja Wojtyszko pt. ,,Saga rodu Klaptunów” str, 233 podręcznik pomarańczowy.
 2. Wykonujemy zadanie 2, 4 str. 237/238.
 3. Dedykacja – schemat rozpisany na str. 239. (omówimy go podczas lekcji online 23.04.2020r.)

23.04.2020r. i 24.04

Temat: „Odgłosy świata”

 1. Czytamy wiersz księdza Jana Twardowskiego pt,, Klasówka z religii”
 2. Odpowiadamy na pytania: Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Do kogo się zwraca?
 3. Odszukujemy w tekście wiersza różnego rodzaju odgłosów i zastanawiamy się skąd mogą one pochodzić?
 4. Wykonujemy w zeszycie polecenie 4 i 8 str.243 i 244 podręcznik pomarańczowy.
 5. Zapisujemy definicję wyrazu dźwiękonaśladowczego – to słowo, które swoim brzmieniem naśladuje dźwięki rzeczywiste np. syczeć, świstać, miau

 

15.04.2020r.-17.04.2020r.

 

15.04.2020r

Temat: Podsumowanie wiadomości o legendach

Proszę o wykonanie zadania 22, 23, 24 str. 221 (pomarańczowy podręcznik)

Treści jakie należy zapamiętać:

 1. Co to jest podanie?
 2. Co to jest legenda?
 3. Postaci legendarne omawiane podczas lekcji.
 4. Przyporządkowanie danej legendy do regionu Polski, którego dotyczy.
 5. Czym jest przesłanie legendy?

16.04. 2020r.

Temat: Postacie znane, w legendach przedstawiane

Przypominamy wiadomości dotyczące zdania pojedynczego i złożonego, zdania pojedynczego nierozwiniętego i rozwiniętego.

Wykonujemy zadanie 1, 6, 7, 8 i 9 str. 129,131,132 (podręcznik niebieski)

Uwaga! W czwartek 16.04. lekcja online z podziałem na chłopców i dziewczynki. 9:00 – dziewczynki 9:35 – chłopcy. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

17.04. 2020r.

Temat: Zdanie pojedyncze i złożone – ćwiczenia

Proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 str. 37 i 38 w zeszycie ćwiczeń.


 

 

6.04.2020r.

Temat: Poznajemy legendy poznańskie

Proszę o zapisanie tematu i przeczytanie legend: ,,Założenie Poznania”, ,,Poznańskie koziołki” i ,, Zaczarowane gołębie w Krakowie”. (linki do każdej z nich podaję poniżej).

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-zaozenie-poznania.html

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/polskie-legendy-poznanskie-koziolki.html

https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/02/polskie-legendy-zaczarowane-goebie-w.html

Następnie, z każdej legendy proszę wypisać:

 1. Bohaterów
 2. Przesłanie, morał jakie niesie legenda .

 

7.04.2020r. i 8.04.2020r.

Temat: Legenda o mikołajku nadmorskim

 1. Zapoznajemy się z legendą o mikołajku nadmorskim na podstawie przesłanej prezentacji.
 2. W zeszycie zapisujemy temat oraz na podstawie prezentacji: elementy fantastyczne i realistyczne, wybieramy i zapisujemy morał.

Legendę będziemy omawiać wspólnie w środę 8.04 podczas lekcji online o godz. 9:00.


30.03.2020r. i 31.03.2020r.

Temat: „Gdzie diabeł nie może…”. Adam Mickiewicz, Pani Twardowska

Proszę o zapisanie tematu w zeszycie i na podstawie tekstu pt. ,,Pani Twardowska” (pomarańczowy podręcznik s. 199) i prezentacji https://view.genial.ly/5e79f49a5228f30df4562519/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1z5zFRLqQQVZU6RrNFhqViRghGg_OGitmxHY6W_uAktxoHxdU5Od8FBQs (link kopiujemy i wklejamy w przeglądarkę, postępujemy zgodnie ze wskazówkami)  wykonujemy polecenia w zeszycie. Wszystkie polecenia zostały zapisane w prezentacji. Zadania sprawdzimy wspólnie.

1.04.2020r.

Temat: „W pewnym mieście nad Wisłą”

Czytamy dwie legendy ,,O kopcu Krakusa i Rękawce”, ,,O pięknej i dzielnej królewnie Wandzie” (pomarańczowy podręcznik s. 216 i 217) i pisemnie odpowiadamy na następujące pytania:

 1. Wyjaśnij, kim są następujące postacie:

Wanda-

Krakus-

Rydygier_

Lech-

 1. Dlaczego Rydygier chciał poślubić Wandę?
 2. Dlaczego Wanda odmówiła ręki niemieckiemu księciu?
 3. Dlaczego królewna Wanda była smutna po zwycięstwie?

26.03.2020r.

Temat: Życzenia na każdą okazję

Proszę o zapisanie notatki pod tematem w zeszycie:

Życzenia to forma wypowiedzi okolicznościowej, pisemnej lub ustnej. Składane są z okazji świąt, urodzin, imienin, ważnego wydarzenia w życiu.  Mogą przyjąć formę listu, często pisane są na kartach okolicznościowych. Życzenia wysyła się także przez e-mail czy SMS. Powinny zostać napisane w sposób serdeczny, ciepły, od serca.

Układ

 1. Miejscowość, data;
 2. Zwrot do adresata (np. „Szanowni Państwo”, „Drogi Tomku!”);
 3. Treść życzeń;
 4. Formuła „życzy”, „życzenia składa”;
 5. Własnoręczny podpis.

Proszę o wykonanie polecenia 9 ze str. 188, w podręczniku pomarańczowym. Gotowe życzenia należy wysłać na mój adres e-mail.

 

27.03.2020r.

Temat: Nie dukat czyni szczęśliwym

 

Do tego tematu, mam dla Was zabawę.  Proszę skopiować link do przeglądarki https://view.genial.ly/5e7628bb6d276f0db76a166c/presentation-legenda?fbclid=IwAR1muNVzD1ZHzY-1RxDWyd1n4UgQJcoYfPbIoNEVy6Gm8OnSe_WjPvH19-Q i otworzyć na komputerze. Postępujcie zgodnie z poleceniami, które pojawiają się na ekranie. Klikajcie strzałki, aby przechodzić dalej, klikajcie na obrazki, abyście zostali przekierowani na inne strony np. z tekstem legendy.

Po przejrzeniu prezentacji proszę pod tematem w zeszycie odpowiedzieć na pytania:

 1. Jakie cechy posiadał główny bohater?
 2. Czego uczy nas legenda pt. ,,Złota kaczka”?

Praca domowa:

Proszę, abyście napisali, czy prezentacja się podobała i przyjemnie się z nią pracowało?

Powodzenia

 

Środa 25.03.2020r.

Temat: Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta

Proszę o przeczytanie tekstu legendy z podręcznika pomarańczowego ze strony 184 ,,Piast. Podanie o Lechu”. Następnie proszę o wykonanie zadania nr 3 pod tekstem, mówiącego o stworzeniu planu wydarzeń oraz proszę o wypisanie bohaterów tekstu w zeszycie.

 

Czwartek 26.03.2020r.

Temat: Życzenia na każdą okazję

Proszę o wykonanie polecania 9 ze str. 188, w podręczniku pomarańczowym. Pliki, bądź zdjęcia gotowych życzeń proszę przesłać 27.03.2020r. na mój adres e-mail: jpietrasik91@gmail.com