geografia

Home / 6 klasa / geografia

geografia

10-06-2020

Temat:Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów. 

Lekcja przesłana w postaci prezentacji na messenger i maila. Praca domowa na końcu prezentacji.

 

 

03-06-2020

Temat: Rosja- od Bałtyku po Ocean Spokojny.

Lekcja przesłana w postaci prezentacji na messenger i maila.

W domu proszę zrobić notatkę z lekcji.


27-05-2020

Temat: Ukraina w czasach przemian

Notatka z lekcji do zeszytu:

Ukraina to południowo-wschodni sąsiad Polski.

Panuje tu klimat umiarkowany ciepły kontynentalny.

Ukraina posiada żyzne gleby, łagodny klimat, przeważają niziny i jest zasobna w surowce mineralne.

Współczesna Ukraina istnieje jako państwo od 1991 roku.

Od tego roku zaczęła od podstaw budować struktury państwa. Przemiany gospodarcze zachodzą bardzo wolno. Poważnym hamulcem rozwoju są konflikty polityczne i korupcja.

W 2014 roku Półwysep Krymski wbrew woli władz Ukrainy został przyłączony do Rosji. Również, od 2014 roku trwa konflikt zbrojny na wschodzie państwa.

Skutki konfliktu zbrojnego to przede wszystkim:

 • Obniżenie produkcji przemysłowej
 • Emigracja ludności
 • Zubożenie ludności
 • Zmniejszenie liczby turystów

20-05-2020

Powtórzenie materiału.

13-05-2020

Temat: Walory turystyczne Czech i Słowacji.

Proszę zapoznać się z wysłaną prezentacją i z tekstem z podręcznika s. 156-164 i napisać notatkę z lekcji.

Notatka powinna zawierać:

Nazwę stolicy, najważniejsze pasma górskie, najwyższe szczyty, wyżyny, klimat, najważniejsze rzeki oraz z jakich walorów turystycznych słyną oba państwa. Np. Skalne Miasto, Czeski Raj, Tatralandia…Zamek Spiski.

20-05-2020 będzie krótka kartkówka z dwóch ostatnich tematów- czyli walory turystyczne Litwy, Białorusi, Czech i Słowacji.

   
1 Stolicą tego państwa jest Praga.
2 Najwyższym szczytem tego kraju jest Śnieżka.
3 Jak nazywa się zalew na Litwie
4 Jak nazywa się  puszcza  na Białorusi
5 Ten kraj  ma dostęp do morza.

 

06-05-2020

Temat 24: Walory turystyczne Litwy i Białorusi.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku s. 149-155

Notatka do zeszytu

Litwa

– Stolica –  Wilno

– od II w.ś. do 1991 roku była częścią Związku Radzieckiego

– Dostęp do morza Bałtyckiego (około 100km)

– Kraj nizinny

– Największa rzeka to  Niemen

– Mieszka tu około 200 00 Polaków

– Członek UE

 

Atrakcje turystyczne

Gęsta sieć rzek sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej związanej ze sportami wodnymi – kajakarstwo.

Źródła wód mineralnych – uzdrowiska: Druskienniki, Kłajpedy czy Połągi.

Miasta:

 Wilno stolica, którego starówka wpisana jest na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” Ostra Brama w Wilnie słynąca z cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

 Kowno

 Troki stolica kraju do XIV w. znajduje się tu zamek na wyspie.

Wybrzeże Bałtyku –Mierzeja kurońska znajdują się tu wędrujące wydmy.

Białoruś

– Stolica – Mińsk

– od II w.ś. do 1991 roku była częścią Związku Radzieckiego

– Kraj nizinny, jedynie w środkowej części są wyżyny.

– Znaczną część zajmują bagna 1/4 kraju.

– Największe rzeki: Prypeć, Dniepr, Berezyna

– Mieszka tu około 300000 Polaków

 

 

Atrakcje turystyczne

Zamek w Nieświeżu wzniesiony XVI i XVII wieku gdzie znajduje się mauzoleum Radziwiłłów.

Zamek w Mirze również należała do rodu Radziwiłłów.

Nowogródek – dzieciństwo spędził tu Adam Mickiewicz.

Puszcza Białowieska gdzie wytyczone są szlaki na granicy polsko -białoruskiej

Miasta – Mińsk –stolica oraz Grodno

 

Praca domowa: zadanie 2 s. 155

29-04-2020

TEMAT: Niemcy- przemiany przemysłu

Rozwój regionu Niemiec na przykładzie Nadrenii Północnej-Westfalii. 

 • XIX w. bogate złoża węgla kamiennego, rud żelaza i cynku zapoczątkowało powstawanie kopalni węgla kamiennego i hut. (Zagłębie Ruhry)
 • W dalszej kolejności otwierano huty i fabryki maszyn.
 • Powstanie dużej ilości miejsc pracy co przyczyniło się, że bardzo dużo ludzi przenosi się do miast, które bardzo szybko się rozrastają.
 • Bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb.
 • II wojna światowa – zniszczenia.
 • Lata 50 XX w. to wzmożony rozkwit przemysłu ciężkiego (kopalnie, huty, fabryki maszyn) odbudowa państwa.
 • Kolejne lata pokazują, że koszty wydobycia węgla stają się zbyt wysokie.
 • Spadek zatrudnienia w górnictwie i innych tradycyjnych zakładach, zamykanie kopalń powoduje wzrost bezrobocia.
 • Zaczęto wspierać rozwój nowoczesnych zakładów przemysłowych, utworzono techniczne uczelnie i ośrodki badawcze.
 • Wprowadzono nowe – bardziej oszczędne i mniej szkodliwe dla środowiska metody pracy.
 • Obecnie jest przewaga nowoczesnych zakładów przemysłowych, np. zakładów elektronicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, spożywczych, samochodowych.
 • Tereny po zamkniętych kopalniach poddano rekultywacji, powstały: muzea, centra kulturalno rozrywkowe, parki, tereny rekreacyjne, miejsca imprez kulturalnych czy targów.

Zadanie w domu: wypisać znane marki, firmy niemieckie z branży samochodowej, AGD, elektroniki, sklepy. Termin do 06-05-2020


07-04-2020

Temat: Europa Południowa – turystyczny raj

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 124- 130 oraz zapoznać się z przygotowana prezentacją.

Do domu:

 1. Zaprezentuj jeden z krajów Europy Południowej, a dokładnie jego walory

1.Zaprezentuj jeden z krajów Europy Południowej, a dokładnie jego walory turystyczne. Twoja praca może mieć na przykład formę:

 • prezentacji w Power Point,
 • filmu, w którym opowiesz o wybranym państwie,
 • plakatu,

Napisz, jakie państwo europejskie wybrałeś i dlaczego. Określ jego położenie na mapie świata i Europy. Uwzględnij przynajmniej dwa przykłady walorów przyrodniczych i przynajmniej dwa walorów kulturowych, opisz je dokładniej, wstaw zdjęcia lub narysuj je. Na prace czekam do 20 kwietnia.


Temat: Francja nowoczesna gospodarka

Przeczytać temat w podręczniku str. 118 do 123

.W zeszycie zanotować lub wydrukuj i wklej  załącznik 1 gospodarkaFran przesłane na maila lub messengera