Fizyka

Home / 8 klasa / Fizyka

Fizyka

08-06-2020

8-19.06

Dowiesz się, jak konstruuje się obrazy powstające w soczewkach i jakie cechy mają te obrazy.

TEMAT: Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek.

Jak wykonać takie konstrukcje pokazuje między innymi film, do którego link jest poniżej (od 3.35 minuty). Zwróćcie uwagę na rodzaj soczewki i miejsce umieszczenia przedmiotu.

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg&t=318s

Pamiętajcie o określeniu cech obrazów – podobnie jak w zwierciadłach.


02-06-2020

Na lekcjach w tym tygodniu zajmiemy się soczewkami. Poznacie ich rodzaje i cechy. Dowiecie się, co dzieje się ze światłem przechodzącym przez soczewki. Zobaczycie jakie soczewki należy stosować przy wadach wzroku.

 

TEMAT: Soczewki.

Przeczytajcie temat o soczewkach z podręcznika.

Jako notatkę przepiszcie punkty z podsumowania ze strony 199.

 

TEMAT: Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Temat ten jest na stronie 204 podręcznika.

W celu lepszego zrozumienia tematu przeanalizujcie go w e-podręczniku.

https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku—krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT

Na zakończenie zróbcie notatkę.


25-05-2020

W tym tygodniu poznacie zjawisko załamania światła i jego efekty.

 

TEMAT: Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Z e-podręcznika proszę przeanalizować część 1 i 2.

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc

Na zakończenie proszę napisać, kiedy występuje zjawisko załamania i jaka jest zależność kąta padania i załamania przy przejściu światła z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego

 

TEMAT: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat.

Obejrzyjcie prezentację z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl

W notatce proszę napisać na czym polega rozszczepienie światła białego i na jakie barwy ono się rozkłada.

 

Przypominam o przesłaniu konstrukcji obrazu w zwierciadle kulistym.


19-05-2020

W tym tygodniu zajmiemy się zwierciadłami kulistymi – poznamy charakterystyczne ich elementy. Nauczymy się konstrukcji obrazów w tych zwierciadłach i określania cech tych obrazów.

TEMAT: Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych.

Przepiszcie punkty 1-4 i 6 z podręcznika ze strony 187.

Obejrzyjcie poniższy film od jego połowy (około 6 min.), będą tam przedstawione ważne elementy zwierciadeł kulistych.

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

 

Teraz razem z kolejnym filmem wykonajcie w zeszycie konstrukcje przedstawione na nim.

https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk

Wyniki swojej pracy proszę mi przysłać do 27 maja 2020 na adres rensaww@gmail.com


11-05-2020

W tym tygodniu rozpoczynamy dział zajmujący się światłem czyli „Optykę”.

Na zajęciach dowiecie się czym jest światło, wymienimy sobie naturalne i sztuczne źródła światła oraz wyjaśnimy powstawanie cienia i półcienia

 

TEMAT: Światło i jego właściwości.

Przeczytajcie temat w podręczniku.

Zapiszcie w zeszycie:

 1. Światło to fala elektromagnetyczna o długości od 380 do 780 nanometrów (nm).
 2. Źródła światła mogą być naturalne i sztuczne.
 3. Prędkość światła (c)w próżni jest stała i wynosi 300 000 .
 4. W ośrodku optycznie jednorodnym światło rozchodzi się prostoliniowo.
 5. Cień to obszar, do którego światło nie dochodzi z powodu nieprzezroczystej przeszkody na drodze promieni świetlnych.
 6. Jeżeli ciało nieprzezroczyste jest oświetlone dwoma źródłami światła lub źródło światła ma duże rozmiary to oprócz cienia powstaje także półcień.

Dla tych, którzy chcą go sobie jeszcze raz przejrzeć polecam poniższy link.

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DZIkLS9s1

 

Z tego tematu dowiecie się, co dzieje się ze światłem, gdy napotyka na swojej drodze na przeszkodę. Poznacie prawo odbicia i różnice między odbiciem, a rozproszeniem światła.

TEMAT: Odbicie i rozproszenie światła.

Przeczytajcie temat w podręczniku i zapiszcie w zeszycie punkty ze strony 180.

Do punktu 2 wykonajcie poniższy rysunek:

α                                             α = β                                    β

 

 

                                                                                                         

 

 

Do punktu 3 wykonajcie rysunki a) i b) ze strony 178 podręcznika.

Proszę przeanalizować treści zawarte w e-podręczniku, które utrwalą Wam wiedzę wstępną o świetle.

https://epodreczniki.pl/a/jak-porusza-sie-swiatlo/DqaEMvNxQ

Przypominam o pracy, którą miałyście mi przysłać- brakuje mi jednej.

POZDRAWIAM


05-05-2020

W tym tygodniu powtórzcie wiadomości z magnetyzmu.

TEMAT: Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu.

W podsumowaniu wiadomości oprócz podręcznika (strona 166) pomoże Wam tematyka zawarta w poniższym linku.

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9

 

Po wykonaniu powyższych zadań rozwiążcie test ze strony 168-169 podręcznika.

Pozdrawiam


21-04-2020

Na kolejnych zajęciach zajmiecie się falami elektromagnetycznymi – poznacie ich rodzaje i zastosowanie. Macie na to dwa tygodnie.

TEMAT: Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.

Przeczytaj ten temat z podręcznika i przejrzyj treści zawarte w prezentacji, do której link macie poniżej.

https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/D1Cf4lBah

Korzystając z tych wszystkich informacji i zasobów internetu napiszcie referat na taki temat zwracając uwagę na pozytywne i negatywne skutki ich działania. Przyślijcie go na adres rensaww@gmail.com do 30.04.2020.


15-04-2020

TEMAT: Silnik elektryczny na prąd stały.

W temacie tym dowiesz się jak zbudowany jest silnik na prąd stały i jaka jest zasada jego działania.

Przeanalizuj wiadomości zamieszczone na stronie podanej poniżej

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/D12l7CPU8

Przeczytaj temat w podręczniku.

Zapisz punkty:

 1. Silnik elektryczny to urządzenie, które zamienia energię elektryczną na energię mechaniczną.
 2. Silnik elektryczny na prąd stały zbudowany jest z (tutaj wypisz jego elementy).
 3. W tym punkcie wypisz zastosowanie takiego silnika.

Klasa 8 (26-27.03.2020)

 

 

Nauczysz się: nazywać bieguny magnesów trwałych; opisywać oddziaływanie między magnesami; wykazywać doświadczalnie, że magnes ma dwa bieguny; przeprowadzać doświadczenia prezentujące właściwości magnetyczne różnych substancji; podawać przykłady wykorzystania oddziaływania magnetycznego; opisywać pole magnetyczne Ziemi.

 

Proszę wpisać do zeszytu:

TEMAT: Pole magnetyczne magnesu stałego i Ziemi.

 1. Pole magnetyczne to przestrzeń, w której na umieszczone ciało działają siły magnetyczne.
 2. Pole magnetyczne powstaje wokół:
 • magnesu stałego,
 • Ziemi,
 • przewodnika, przez który płynie prąd.
 1. Pole magnetyczne przedstawiamy za pomocą linii tego pola.
 2. Pole magnetyczne wokół:
 1. Magnesu sztabkowego (proszę przerysować rysunek drugi od dołu ze strony 143)
 2. Ziemi (proszę przerysować rysunek pierwszy od dołu ze strony 143).

Lekcja z e-podręcznika

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie:

Co przyciągają magnesy, a czego nie przyciągają?

Możecie kontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej rensaww@gmail.com