Nasi uczniowie i konkurs – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.”

Nasi uczniowie i konkurs – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.”

23 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, który odbył się Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku.

Konkurs rozpoczął się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali policjanci wydziału ruchu drogowego oraz zespołu do spraw profilaktyki społecznej. Konkurencje pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone były pod czujnym okiem policyjnego ratownika medycznego.

Mimo, że nie udało Nam się stanąć na podium, bez wątpienia udział chłopców w konkursie stanowi powody do dumy!