matematyka

Home / 7 klasa / matematyka

matematyka

22-06-2020

Temat:  Zdarzenia losowe(22.06; 24.06)

P = n/N

P- prawdopodobieństwo, że wynik spełni podany warunek;

n – liczba wyników spełniających podany warunek;

N – liczba wszystkich możliwych wyników;

 

Ćwiczenie 1/124

a)Ania ma 5 ołówków zatem N=5; dwa ołówki są czerwone zatem n = 2. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany ołówek będzie czerwony wynosi 2/5.

Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany ołówek nie będzie czerwony wynosi 3/5.

 1. b) Rafał ma 4 znaczki zatem N=4; Owoc jest na 3 znaczkach, zatem n = 3. Prawdopodobieństwo, że na losowo wybranym znaczku będzie owoc wynosi 3/4.

Prawdopodobieństwo, że na losowo wybranym znaczku nie będzie owocu wynosi 1/4.

Ćwiczenie 2/124

N = 9. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana kula będzie biała wynosi: 2/9. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana kula będzie niebieska wynosi: 4/9. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrana kula będzie czarna wynosi: 3/9.

Ćwiczenie 3/124 Jest 9 kart, zatem N=9. Prawdopodobieństwo, że liczba na losowo wybranej karcie będzie

a)nieparzysta wynosi: 4/9,

b)podzielna przez 3 wynosi: 3/9

c)pierwsza wynosi: 3/9

Zadania do samodzielnego wykonania: 4,5,6,7/124 i 125 Zeszyt Ćwiczeń

 

 

Temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości(25.06)

15-06-2020

Temat: Co to jest średnia?(15.06)

Średnia arytmetyczna zbioru liczb – to suma tych liczb podzielona przez ich liczbę.

Ćwiczenie 1/121

Oceny Janka: 4, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 3

Średnia ocen: 4+5+5+3+5+4+4+3+5+6+4+6+5+5+3=67

Ilość ocen: 15

67: 15=4,47

Ćwiczenie 2/121

 1. b) Liczba danych= 8+5+4+2+1=20

Suma danych= 0*8+1*5+2*4+3*2+4*1=0+5+8+6+4=23

Średnia=23:20=1,15

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń dokończyć zadanie 1, 2a i 3/121

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych(19.06)

Ćwiczenie 1/122

 1. b) 3+1+0+3+5=12

Średnia=12:7=1,71

Ćwiczenie 2/122

a)Liczba łyżeczek: 0  – Liczba osób: 4

Liczba łyżeczek: 1  – Liczba osób: 5

Liczba łyżeczek: 2  – Liczba osób: 2

Liczba łyżeczek: 3 – Liczba osób: 2

Liczba łyżeczek: 4  – Liczba osób: 0

Liczba łyżeczek: 5  – Liczba osób: 1

c)Liczba danych: 14

Suma danych: 0*4+1*5+2*2+3*2+4*0+5*1=19

Średnia=19:14=1,35

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń  zadanie 1a, 2b i 3/122 i 123

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

08-06-2020

Temat: Graniastosłupy – powtórzenie wiadomości  (08.06)

W ramach powtórzenia proszę wykonać „Sprawdź, ile umiesz” Zeszyt Ćwiczeń str. 116-117

 

Temat: Odczytywanie danych statystycznych (10.06)

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń str. 118-120

Niektóre zadania wykonamy podczas lekcji online. Zadania, których nie zrobimy w czasie lekcji proszę wysłać na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl.

 

01-06-2020

Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości (01.06; 03.06)

Objętość prostopadłościanu

V = a * b * c

Gdzie a, b, c – długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka prostopadłościanu (długość, szerokość, wysokość)

Zadania do wykonania Ćwiczenia str. 113 i 114

Ćw. 1/113

V = 3 * 4 * 5 = 60cm3

V = 5 * 5 * 6 = 150m3

V = 3 * 6 * 4 = 72cm3

Ćw.3/113

3,9dm3 = 3,9 * 1dm3 = 3,9 * 1dm * 1dm * 1dm = 3,9 * 10cm * 10cm * 10cm = 3,9 * 1000cm3  = 3900cm3;

1,2km3 = 1,2 * 1km3 = 1,2 * 1km * 1km * 1km = 1,2 * 1000m * 1000m * 1000m = 1,2 * 1000000000m3  = 1200000000m3;

8,6cm3 = 8,6 * 1cm3 = 8,6 * 1cm * 1cm * 1cm = 8,6 * 10mm * 10mm * 10mm = 8,6 * 1000mm3  = 8600mm3;

6,8m3 = 6,8 * 1m3 = 6,8 * 1m * 1m * 1m = 6,8 * 100cm * 100cm * 100cm = 6,8 * 1000000cm3  = 6800000cm3;

Ćw.4/114

62000mm3 = 62000 * 1mm3 = 62000 * 1mm * 1mm * 1mm = 62000 * 0,1cm * 0,1cm * 0,1cm = 62000 * 0,001cm = 62cm3;

840000cm3 = 840000 * 1cm3 = 840000 * 1cm * 1cm * 1cm = 840000 * 0,1dm * 0,1dm * 0,1dm = 840000 * 0,001dm = 840dm3;

725000000m3 = 725000000 * 1m3 = 725000000 * 1m * 1m * 1m = 725000000 * 0,001km * 0,001km * 0,001km = 0,725km3;

4750000cm3 = 4750000 * 1cm3 = 4750000 * 1cm * 1cm * 1cm = 4750000 * 0,01m * 0,01m * 0,01m = 4,75m3;

Temat: Objętość graniastosłupa (04.06; 05.06)

Objętość graniastosłupa

V = Pp * H

gdzie Pp – pole podstawy graniastosłupa

H- wysokość graniastosłupa

Zadania do wykonania Ćwiczenia str. 115 i 116

Ćw.1/115

 1. a) Pp = 6 * 2 = 12cm2

H = 10cm

V = 12 * 10 = 120cm3

 1. c) Pp = ½ * (10 + 4) * 4 = 28cm2

H = 8cm

V = 28 * 8 = 224cm3

Niektóre zadania wykonamy podczas lekcji online. Zadania, których nie zrobimy w czasie lekcji proszę wysłać na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 

 

 

 

 

 


25-05-2020

Temat: Potęgi i pierwiastki – powtórzenie wiadomości(25.05)

W ramach powtórzenia proszę wykonać „Sprawdź, ile umiesz” Ćwiczenia str.108-109.

Zróbcie sami ćwiczenia a następnie sprawdźcie z odpowiedziami:

Ćw.1/108 a) 3; b)4; c)3; d)4

Ćw.2/108 a)<; b)<; c)=; d)<; e)>; f)=; g)<; h)>

Ćw.3/108 a)-16; b)1/8; c)-16; d)16; e)1/8

Ćw.4/108 a)219; b) 23; c)270; d)27;

Ćw.5/109 a)3000m; b)40kg; c)0,5l; d)70m

Ćw.6/109 wartość 2:  pierwszy rząd: szósty, siódmy i ósmy przykład, drugi rząd przykład siódmy;

wartość 4: pierwszy rząd przykłady: drugi i trzeci, drugi rząd przykłady pierwszy i ósmy;

Ćw.7/109 wynik 1: pierwszy rząd przykłady trzeci i piąty, drugi rząd przykład piąty

Wynik 0: pierwszy rząd przykład pierwszy, drugi rząd przykłady pierwszy i czwarty

Ćw.8/109 a) równe b)różne c)równe d)różne e)różne f)różne g)równe h)równe

Ćw.9/109 a)18 b)10 c)9 d)23 e)52 f)17

 

Temat: Przykłady graniastosłupów(27.05)

Temat: Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni(28.05; 29.05)

 

Niektóre z zadań z tych tematów zrobimy razem podczas lekcji online.

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 

 


18-05-2020

Temat: Pierwiastki – rozwiązywanie zadań(18.05 i 20.05)

Temat: Działania na pierwiastkach(21.05; 22.05)

Szczegóły wysłane na maila.

11-05-2020

Temat: Notacja wykładnicza (11.05 i 13.05)

Notacja wykładnicza to sposób zapisu różnych wielkości w postaci iloczynu, w którym pierwszy czynnik jest liczbą większą od 1 i mniejszą od 10 (lub równą 1), a drugi czynnik jest potęgą liczby 10.

Np.: Powierzchnia Polski to  313 000 000 000 m2 = 3,13 * 1011

Powierzchnia wody w oceanach to ok. 1350000000000000000 t = 1,35*1018

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń Ćw. 1, 2, 3, 4, 6, 7 /99-101

Ćw. 1/99

3,8 * 105 = 3,8 * 100000 = 380000

4,3 * 103 = 4,3 * 1000 = 4300

9,12 * 106 = 9120000

Ćw.2/99

80 000 = 8 * 104

12 000 = 1,2 * 104

650 000 = 6,5 * 105

Ćw. 6/100

65 t = 65 * 1000 kg = 6,5 * 10 * 103 kg = 6,5 * 104 kg

720 kg = 720 * 1000 g = 7,2 * 102 * 103 g = 7,2 * 105 g

32 m = 32 * 1000 mm = 3,2 * 10 * 103 mm = 3,2 * 104 mm

540 km = 540 * 1000 m = 5,4 * 102 * 103 m = 5,4 * 105 m

21 km = 21 * 100000 cm = 2,1 * 10 * 105 cm = 2,1 * 106 cm

Ćw. 7/101

a 80 00 * 7 = 56 000 = 5,6 * 104

b 100 000 * 365 = 36500000 = 3,65 * 107

c 2 000 000 * 60 = 120 000 000 = 1,2 * 108

 

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 

Temat: Pierwiastki (14.05 i 15.05)

Pierwiastek kwadratowy z liczby nieujemnej a to taka liczba nieujemna, której kwadrat jest równy a. Liczbę tę oznaczamy symbolem √

Zadania do wykonania Ćwiczenie strony 103-105

 

Niektóre z zadań zrobimy razem podczas lekcji online.

 


 

04-05-2020

Temat: Potęgowanie potęgi (04.05)

Notatka

(am)n = am×n

Potęgując potęgę podstawa się nie zmienia natomiast wykładniki mnożymy.

Np.: (23)4 = 212

((-17)4)4 = (-17)16

((1/2)3)2 = (1/2)6

Ćwiczenie 1/95

(35)4 = 320

(27)2 = 214

((-6)3)9 = (-6)27

((1/3)2)7 = (1/3)14

((32)3)4 = 324

((54)2)5 = 540

(((-2)2)5)7 = (-2)70

(((-1/7)5)4)2 = (-1/7)40

Zadania do wykonania Ćwiczenie 2,3,4,5,6/95 i 96

Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu (06.05)

Notatka

Potęgując iloczyny lub ilorazy korzystamy z równości:

(a * b)n = an * bn

(a/b)n = an / bn, b≠0.

Np.: (2 *3)3 = 23 * 33

(3x)4 = 34 * x4

(4/5)2 = 42/52= 16/25

(3/y)3= 33/y3 = 27/y3

Zadania do wykonania Ćwiczenie 1,2,3,4,5/96 i 97

 

Temat: Działania na potęgach (07.05; 08.05)

W zadaniach wykorzystujemy poznane na poprzednich lekcjach wzory dotyczące działań na potęgach.

Ćwiczenie 1/97

(64)5 = 620

64 * 65 = 69

610/64 = 66

65 : 64 = 61 =6

124 *0,54 = (12*0,5)4=64

125/25=(12/2)5 =65

Ćwiczenie 2/97

a = ((53)5)2 = 530;         b=510 * 59 * 58 = 527;               c=(58)5 : 57 = 540 : 57=533

c > a > b

a = (23 *24)5 = 235;       b=(210 : 28)9  = 218;                  c=(25)4 * 27 = 227

a > c > b

a = 34 * (35)2 = 314;      b=(33)6: 38  = 310;                    c=(35)6 / 315 =315

c > a > b

a = ((1/3)3)4 = (1/3)12 ;         b=(1/3)4 * 15/35 = (1/3)9;       c=(1/3)8 * (1/3)2:  (1/3)3=(1/3)7

c > b > a

Zadania do wykonania Ćwiczenie 3,4,5,6,7/98 i 99

 


27-04-2020

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach(29.04; 30.04)

 

an  , a-podstawa potęgi; n- wykładnik potęgi

Mnożąc lub dzieląc potęgi o tych samych podstawach, korzystamy z następujących równości:

am * an = am+n

am : an = am-n  dla a≠0

np.: 53 * 57 = 53+7=510

(-3)4*(-3)5=(-3)4+5 = (-3)9

(-4)8 : (-4)3 = (-4)8-3=(-4)5

Ćwiczenie 1/93

53 * 54 = 57

(-4)7 * (-4)5 =(-4)12

6 * 68 = 69

39 : 35 = 34

28 / 23 = 25

(-5)7 / (-5) = (-5)6

719 *710 = 729

(-6)7 : (-6)6 = (-6)1 = -6

4150 :  450 = 4100

Zadania do wykonania; Zeszyt ćwiczeń str. 93 i 94

Cześć zadań wykonamy wspólnie podczas lekcji online.

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


20-04-2020

Temat: Przekształcanie wzorów (20.04; 22.04)

Przekształcanie wzorów najczęściej przydaje się w fizyce. Np.: znając wzór na prędkość(v) można wyznaczyć wzór na drogę (s) i czas (t).

Przekształcając wzory postępujemy podobnie jak przy rozwiązywaniu równań i stosujemy te same zasady.  Litera, którą chcemy wyznaczyć ze wzoru jest naszą niewiadomą (x).

Ćwiczenie 1/89 Wyznacz X

 1. X + 3K = L; (po lewej stronie równania ma zostać sam X więc odejmujemy obustronnie 3K) zatem  X = L – 3K

 

E + X = 9F; (po lewej stronie równania ma zostać sam X więc odejmujemy obustronnie E) zatem        X = 9F – E

 

 1. 7MX = N (po lewej stronie równania ma zostać sam X więc dzielimy równanie obustronnie przez 7M, oczywiście nie można dzielic przez 0 zatem 7M≠0, czyli M≠0) zatem X = N/7M gdzie M≠0.
 2. X/A=1/2*B (po lewej stronie równania ma zostać sam X więc mnożymy równanie obustronnie przez A), zatem X = ½*B*A

 

Zadania do wykonania; Zeszyt ćwiczeń str. 89

 

Temat: Równania – powtórzenie wiadomości( 23.04)

W ramach powtórzenia proszę rozwiązać zadania Sprawdź, ile umiesz (ćwiczenia strona 90).

 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym(24.04; 27.04)

an  , a-podstawa potęgi; n- wykładnik potęgi

a0 = 1, dla a≠0

a1 = a

a2=a*a

a3=a*a*a

itd.

Zadanie 1 str.221 podręcznik

53=5*5*5=125

25=2*2*2*2*2 = 32

(-3)4=(-3)*(-3)*(-3)*(-3) = 81

(-4)3=(-4)*(-4)*(-4) = – 64

06=0*0*0*0*0*0 = 0

(1 i 3/7)1 = 1 i 3/7

(-1)4 = (-1)*(-1)*(-1)*(-1)=1

(-10)0=1

(1/2)5 = ½ * ½ * ½* ½*1/2 =1/32

(-3/5)4 = (-3/5)*(-3/5)*(-3/5)*(-3,5)=81/625

0,26=0,2 * 0,2 *0,2*0,2*0,2*0,2=0, 000064

(-0,03)3 = (-0,03)*(-0,03)*(-0,03) = -0,000027

(-1,1)2 = (-1,1)*(-1,1) = 1,21

(1 i 1/4)3=(5/4)3=5/4 * 5/4 * 5/4 =125/64

(-2 i 1/5)3 = (-11/5)3= – 1331/125

1,32=1,3*1,3=1,69

-34= – 3 * 3 * 3 * 3 = – 81

-(-1,5)3 = -(-1,5)*(-1,5)*(-1,5) = 3,375

-1,12 = -1,1 *1,1 = – 1,21

-(-2/3)4= – (-2/3) * (-2/3) * (-2/3) * (-2/3) = – 16/81

Zadanie 3 /221

105 = 10 * 10 * 10 *10 *10=100000

107 = 10*10 * 10 * 10 *10 *10 * 10=10000000

1002 = 100 * 100 = 10000

10003 = 1000 *1000 *1000 = 1000000000

0,13 = 0,1 * 0,1 * 0,1 =0,001

0,15 = 0,1 * 0,1 * 0,1 *0,1 *0,1 =0,00001

0,012 = 0,01 * 0,01 = 0,0001

0,0013 = 0,001 * 0,001 * 0,001 =0,000000001

 

Zadania do wykonania; Zeszyt ćwiczeń str. 91 i 92

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


15-04-2020

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z jedną niewiadomą cd. (15.04)

 

Ćwiczenie 3/86

 1. dokończyć
 2. stokrotki Magdy: obecnie: x; po dodaniu: x+16

stokrotki Natalii: obecnie: 2x; po dodaniu: 2x – 16

równanie: x + 16 = 2x – 16

 1. wiek Ani: Obecnie: x; za 2 lata: x + 2

wiek Wojtka: Obecnie: 4x; za 2 lata: 4x + 2

równanie: 4x + 2 = 3(x + 2)

 1. wiek Agnieszki: Obecnie: x; za 12 lat: x + 12

wiek mamy: Obecnie: 3x; za 12 lat: 3x + 12

równanie: 3x + 12 = 2(x + 12)

Ćwiczenie 4/87

miara MKL =x; miara KLM= x – 100; miara LMK = x + 40

równanie: x + x -100 + x + 40 = 1800

Zadania do wykonania rozwiązać równania z zad 3 i 4a str. 86 i 87

Zad . 4b str. 87

 

Temat: Procenty w zadaniach tekstowych (16.04 i 17.04)

Ćwiczenie 1/87

 1. 10% liczby x = 0,1 x

Liczba o 10% większa od x: 0,1 x + x = 1,1 x

Liczba o 10% mniejsza od x:  x  – 0,1x = 0,9 x

 1. 20% liczby x = 0,2 x

Liczba o 20% większa od x: 0,2 x + x = 1,2 x

Liczba o 20% mniejsza od x:  x  – 0,2x = 0,8 x

Zadania do wykonania 1c, 2 str. 87 i 88

 

Po rozwiązaniu zadań proszę przesłać zdjęcia rozwiązań na mój Messenger albo mail: emilkaj@op.pl

 


04-04-2020

Zadania na tydzień od 06.04 do 09.04

 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z jedną niewiadomą (pn,wt)

 

Etapy rozwiązywania zadań tekstowych z jedną niewiadomą

I etap – ustalamy niewiadomą, oznaczamy ją literą x

II etap – zapisujemy równanie

III etap – rozwiązujemy równanie

IV etap – sprawdzamy, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne z treścią zadania

Ćw. 1/84 b) I etap

x –  liczba spinaczy w małym pudełku

5×x – liczba spinaczy w dużym pudełku

132 – liczba spinaczy w obu pudełkach

II etap  x + 5x = 132

III etap 6x = 132 /:6

x=22

IV etap sprawdzenie: liczba spinaczy w małym pudełku =22

liczba spinaczy w dużym pudełku = 5×22 =110

Razem: 22+110=132

Odpowiedź: W małym pudełku są 22 spinacze, w dużym 110.

Ćw. 2/85 a)

I etap: x-liczba dorosłych

15 – x – liczba dzieci

12x – koszt biletów dla dorosłych

7(15 – x) – koszt biletów dla dzieci

II etap: 12x+7(15-x)=125

III etap: 12x + 105 – 7x = 125

5x = 20

x = 4

IV etap: Liczba dorosłych: 4

Liczba dzieci: 11

Koszt biletów dla dorosłych: 12×4=48zł

Koszt biletów dla dzieci: 7(15-4)=7×11=77zł Razem 48 + 77 = 125zł

Proszę o zrobienie zadań 1b) i c)/84,  2b) i c) / 85 Zeszyt Ćw.

1, 2, 3, 4 /197 i 198 Podręcznik

Po rozwiązaniu zadań proszę przesłać zdjęcia rozwiązań na mój Messenger albo mail: emilkaj@op.pl


Zadania na tydzień od 30.03 do 03.04.

 

 

Temat: Rozwiązywanie równań

https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281

https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281

https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami?playlist=281

https://pistacja.tv/film/mat00400-rozwiazywanie-rownan-podsumowanie?playlist=281

Aby rozwiązać równanie musimy wyznaczyć liczbę x czyli naszą niewiadomą

 • x + 4 = 10

aby po prawej stronie równania został sam x musimy pozbyć się 4 czyli  odjąć ją od obu stron równania, wówczas otrzymamy

x+4-4=10-4

czyli x=6

 • 5x +4 =10

po prawej stronie musi zostać x więc najpierw odejmujemy stronami 4, mamy zatem 5x+4-4=10-4 czyli

5x=6

musimy teraz pozbyć się 5 przy x, w tym celu należy podzielić obie strony równania przez 5 otrzymamy więc

5x:5=6:5

x=6/5

 • 2x+5+x-2=12
 • najpierw upraszczamy równanie

3x+3=12 potem odejmujemy stronami 3

3x=9 potem dzielimy obustronnie przez 3

X=9

 • -4x+5=25-9x

po prawej stronie musimy mieć same x po lewej pozostałe liczby aby pozbyć się -9x z lewej strony dodajemy 9x do obu stron równania

-4x+5+9x=25-9x+9x mamy zatem 5x+5=25 następnie odejmujemy stronami 5

5x+5-5=25-5   5x=20 x=4

 • 2(x+4)+6x=8

2x+8+6x=8

8x+8=8

8x+8-8=8-8

8x=0

X=0

Proszę o wykonanie ćwiczeń str. 83 Proszę o zrobienie wszystkich zaległych ćwiczeń ze stron 79-83 i o przesłanie do sprawdzenia (jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił).

Po rozwiązaniu zadań proszę przesłać zdjęcia na mój Messenger.