język polski, matematyka

Home / 3 klasa / język polski, matematyka

język polski, matematyka

Zagadnienia 18.05.-22.05.2020r. klasa 3

Drodzy Rodzice, w następnym tygodniu będziemy omawiać lekturę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

*Poniedziałek temat „W bibliotece”

Język polski:

Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 62 pt.:”W bibliotece” i wykonaj ćw. 1 i 2 na str.62 w kartach pracy.

Ćwiczenie 3 na str. 62 wykonaj w zeszycie i proszę o przesłanie zdjęcia.

Przeczytaj wiersz w podręczniku na str.63 pt.: „ Przyjaciel na całe życie” i odpowiedz na pytanie w zeszycie:

– W jaki sposób można zostać przyjacielem książek?

– Dlaczego mówi się, że książka jest najlepszym przyjacielem?

Zdjęcie odpowiedzi na pytania proszę przesłać.

Wykonaj ćw. 4 i 5 na str. 63 w kartach pracy. Ćwiczenia 6-go nie robimy, ponieważ odpowiedź to pytanie już będzie zrobione w zeszycie w odniesieniu do wiersza.

Matematyka:

Przerysuj schemat z odważnikami ze str.71 w podręczniku do zeszytu oraz przepisz przypomnienie ( w żółtej ramce). Wykonaj zadanie 1 na str.71 w zeszycie.

Wykonaj karty pracy na str. 65 i proszę o zdjęcie i wysłanie.

*Wtorek temat „Cykl wychowawczy- wielkie czytanie”

Język polski:

Przeczytaj opowiadanie pt.:” Wielkie czytanie” w podręczniku na str.64-65 i ustnie wykonaj ćw. 2 i 3 w podręczniku na str. 65.

Wykonaj ćw. 1, 3, 4 na str.64 w kartach pracy oraz ćw. 5.

Ćwiczenie 6 będzie ciężkie do wykonania…więc myślę, że je pominiemy.

Wykonaj ćwiczenie 7 i 8 (bez kropki)  w kartach pracy.

Matematyka:

Przepis do zeszytu przypomnienie (w żółtej ramce). Wykonaj zadanie 1 i 2 na str.72 w zeszycie (proszę o zdjęcie). Wykonaj zadania w kartach pracy na str.66 ( proszę o przesłanie zdjęcia).

*Środa temat „Skąd się bierze papier”

Język polski:

Zapoznaj się tekstem w podręczniku na str. 66-67. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na str.66-67 w kartach pracy.

Napisz w zeszycie odpowiedź do ćw. 4 str.67 w podręczniku (proszę przesłać zdjęcie).

Zapoznaj się z tekstem na str. 68 w podręczniku odnośnie malarstwa i wykonaj ćw. 7 na str.67 w kartach pracy.

Przeczytaj legendę na str. 69 w podręczniku. Przepisz do zeszytu kartki na dole strony- jak piszemy „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami od zaprzeczonych przymiotników. Wykonaj ćw. 8, 9 ( bez kropki), 10 na str.68 w kartach pracy.

Matematyka:

Przepisz do zeszytu przypomnienie (w żółtej ramce) ze str. 73 w podręczniku. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 , 2. Wykonaj zadania w kartach pracy na str. 67.

*Czwartek temat „Klasowe święto książki”

Język polski:

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy na str.69-70 i proszę przesłać zdjęcie. Jest to powtórzenie działu, więc proszę, aby dzieci wykonały to samodzielnie.

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 74 i wykonaj zadanie 1 i 4 w zeszycie.

Wykonaj zadania w kartach pracy na str. 68 (proszę o zdjęcie strony)

*Piątek „Kochamy baśnie”

Język polski:

Przeczytaj kartkę z pamiętnika na str. 70 w podręczniku. Odpowiedz w zeszycie na pytania:

-Kto odwiedził uczniów?

– Z jakiej okazji przybył gość?

– Co przyniósł ze sobą?

– Czym byli zachwyceni uczniowie?

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 w kartach pracy na str. 71

Powtórz materiał o równoważniku zdania na str. 71 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia: 4, 5, 6 na str.72 w kartach pracy (proszę przesłać zdjęcie)

 


 

Zagadnienia 04.05.-08.05.2020r. klasa 3

*Poniedziałek temat „Święto Pracy”

Język polski:

Przeczytaj opowiadanie pt.:” Święto Pracy” w podręczniku na str.38-39 i wykonaj ćw.1/39 w zeszycie (zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na maila).

Wykonaj ćwiczenia:1,2,3,4,5 i 6 str.39-40 w kartach pracy(zdjęcie ćw. 5 proszę przesłać na maila)

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.62. Wykonaj zadanie 2 w zeszycie z  podręcznika i zdjęcie proszę przesłać na maila.

Wykonaj zadania w kartach pracy na str.58.

*Wtorek temat „O demokracji”

Język polski:

Przeczytaj opowiadanie pt.:” Klasowy plebiscyt” w podręczniku na str.40. W zeszycie- odpowiedz na pytania:

– Dokąd samorząd szkolny organizuje wycieczkę?

– W jaki sposób niektórzy uczniowie zachęcali do głosowania na ich osobę?

Wykonaj ćw. 1,2, 3 str.41 w kartach pracy.

Przeczytaj wiersz pt.:”Radosny dzień” w podręczniku na str.41 i wykonaj ćw.4 i 5 w kartach pracy na str.42.

Wykonaj ćw.6 str.62-karty pracy.

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.63.  Wykonaj ustnie zadanie 1. Zadanie 2 wykonaj w zeszycie i  proszę przesłać zdjęcie na maila.

Wykonaj zadania w kartach pracy na str. 59.

*Środa temat „Polska konstytucja/ Mazowsze”

Test Kompetencji Trzecioklasisty-język polski godzina 9:00. Piszemy 60 minut, osoby które mają opinię, orzeczenie mogą pisać 30 minut dłużej. Testy prześlę o godzinie 8:00. Zaraz po teście proszę zrobić zdjęcia i przesłać do mnie. Proszę, aby dziecko wykonało test samodzielnie!

Język polski:

Przeczytaj tekst „Władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej” w podręczniku na str.42-43 i odpowiedz ustnie na pytania w ćw.1 i 2 w podręczniku. Wykonaj ćwiczenia od 1-6 w kartach pracy na str.43-44. Zdjęcie ćw.6 proszę przesłać na maila.

Przyroda:

Zapoznaj się z informacją o Mazowszu w podręczniku na str.44-45 i wykonaj ćwiczenie 1 na str.45 w kartach pracy.

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.64 i wykonaj ustnie zadanie 1,2 i 3. Wykonaj zadania w kartach pracy na str. 60. Proszę zrobić zdjęcie strony i mi przesłać na maila.

*Czwartek temat „Wszystko kwitnie”

Test Kompetencji Trzecioklasisty-matematyka godzina 9:00. Piszemy 60 minut, osoby które mają opinię, orzeczenie mogą pisać 30 minut dłużej. Testy prześlę o godzinie 8:00. Zaraz po teście proszę zrobić zdjęcia i przesłać do mnie. Proszę, aby dziecko wykonało test samodzielnie!

Język polski, przyroda:

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku na str. 46-47.

Zapisz w zeszycie notatkę:

*kwiaty owadopylne:

– kwiaty barwne, jaskrawe

– kwiaty duże lub małe, zebrane w kwiatostany

– wydzielają intensywny zapach

– zbudowane tak, aby owad, chcąc dotrzeć do miodnika (nektarnika), musiał otrzeć się o pyłek

– pyłek jest cięższy i bogatszy w substancje odżywcze

– ziarna pyłku mają wyrostki ułatwiające ich przyczepianie się do ciała owada.

* kwiaty wiatropylne:

– kwiaty niepozorne

-kwiaty drobne lub rośliny bez kwiatów

– bezwonne

– brak miodników(nektarników)

– pyłek lżejszy

– ziarna pyłku o gładkiej powierzchni.

Wykonaj karty pracy na str.46-48.( str. 48 proszę przesłać zdjęcie na maila)

*Piątek „Rodzinne korzenie”

Język polski:

Przeczytaj kartkę z pamiętnika w podręczniku na str. 48 i wykonaj ćw. 1,2, 3 i 4 w kartach pracy.( ćw.1 proszę przesłać na maila)

Zapoznaj się z tekstem powtórzeniowym w podręczniku na str. 49. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy na str.50.

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 65. Wykonaj ustnie zadanie 1 i 2 . Wykonaj zadania w kartach pracy na str. 61.

 

Zagadnienia 27.04.-30.04.2020r. klasa 3

*Poniedziałek temat „Skąd się bierze czysta woda”

Przyroda:

Na podstawie wybranego źródła przypomnij sobie jakie mamy oceany na świecie.

Język polski:

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str.32-33 i wykonaj ćw. 4 w zeszycie                      ( zdjęcie proszę przesłać na maila). Wykonaj ćw. 1 i 2 str.29 w kartach pracy.

Wykonaj ćw. 3 str. 30 w kartach pracy.

W kartach pracy wykonaj ćw.4 i 5 i proszę zdjęcia przesłać na maila.

Zrób lekcje programowania na str.31-32 w kartach pracy.

Technika:

Wykonaj plakat pt.:” Dbaj o wodę”- technika dowolna ( prace proszę przesłać na maila do 04.05)

*Wtorek temat „Ocean śmieci”

Język polski:

Wykonaj ćw. 1 str.33 w kartach pracy.

Przeczytaj inscenizację w podręczniku na str. 34-35 pt.: „ Ocean śmieci” i wykonaj ćw. 2 i 3 na str.33 w kartach pracy. Wykonaj ćw. 4 i 5 w kartach pracy na str.34( ćw.5 proszę przesłać na maila)

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.60-zadanie 1 wykonaj ustnie. Zadanie 2 wykonaj w zeszycie( zdjęcie proszę przesłać na maila).

Wykonaj zadania w kartach pracy na str.55

*Środa temat „Światowy Dzień Ziemi”

Język polski:

Zapoznaj się z wierszem pt.:” Błękitna planeta” str.106 w podręczniku. Proszę nagrać na telefonie jak dziecko czyta ten wiersz i przesłać na moje messengera lub maila. Będzie ocena za czytanie.

Wykonaj ćw.1, 2,3,4 str.35-36 w kartach pracy (zdjęcie proszę przesłać na maila, proszę aby dzieci samodzielnie wykonały te ćwiczenia, będzie to forma zaliczenia zamiast testu na ocenę).

Matematyka:

Wykonaj zadania na str.56-57(zdjęcie proszę przesłać na maila, proszę aby dzieci samodzielnie wykonały te ćwiczenia, będzie to forma zaliczenia zamiast testu na ocenę).

*Czwartek temat „Umajone święta”

Język polski:

Przeczytaj kartkę z kalendarza w podręczniku na str. 36 i napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: O czym pisze dziewczynka? (proszę przesłać na maila)

Wykonaj ćw. 1,2 i 3 str.37 w kartach pracy. Wyszukaj w dostępnych źródłach słowo: demokracja –zapisz w zeszycie krótkie wyjaśnienie.

Wykonaj ćw. 4 str.38 w kartach pracy.

Przypomnij sobie czym są liczebniki – zapoznaj się z informacją w podręczniku na str. 37 i wykonaj ćw. 5 na str.38 w kartach pracy.


Zagadnienia 20.04.-24.04.2020r. klasa 3

*Poniedziałek temat „Cykl wychowawczy – mój dom”

Język polski:

Przeczytaj opowiadanie pt.:”Mój dom” w podręczniku na str.18-19. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- 1,2,3,4 str.17.

Wykonaj ćwiczenie 5 str.18 w kartach pracy (proszę przesłać zdjęcie wykonanego ćwiczenia na maila).

Matematyka:

Dla przypomnienia napisz w zeszycie:  1 kilometr=1km, 1km=1000m

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.54 i wykonaj zadania 1 i 4 w zeszycie          ( zdjęcia wykonanych zadań na maila). W kartach pracy proszę wykonaj zadania na str. 50.

*Wtorek temat „Dzieci świata”

Język polski:

Przeczytaj fragment opowiadania pt.:” Dzieciologia” w podręczniku str.20. Wyszukaj w internecie słowa: ornitolog, dendrolog, maniok, uchodźca- zapisz w zeszycie po jednym zdaniu wyjaśnienia .

Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytanie: Co zobaczył ptak Stefan w Europie, Azji i Afryce? (proszę przesłać na maila)

Wykonaj ćwiczenie 1,2 w kartach pracy na str.19.

Przeczytaj tekst na str.21 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia 3 i 4 w kartach pracy na str.20.

Przeczytaj tekst na str.22 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia 5 i 6 w kartach pracy.

Przeczytaj informację ze str.23 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia 7,8 i 9 w kartach pracy.

Matematyka:

Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 w podręczniku na str.55 (proszę przesłać na maila).

Wykonaj zadania w kartach pracy na str.51.

 

*Środa temat „Z wizytą w pasiece”

Język polski:

Przeczytaj informacje w podręczniku na str.24-25. Na podstawia przeczytanego tekstu oraz innych dostępnych źródeł napisz w zeszycie kilka zdań na temat znaczenia pszczół dla ludzi oraz dla przyrody. (proszę przesłać na maila)

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy na str.22-23

Plastyka:

Wykonaj pszczołę dowolną techniką (wydzieranka , wyklejanka, może być praca przestrzenna itp.- prześlij na maila)

Matematyka:

Zapisz w zeszycie : 1000 kilogramów=1 tona

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.56 i wykonaj zadanie 1 i 3 w zeszycie. Wykonaj zadania w kartach pracy na str.52.

*Czwartek temat „Więcej o Ziemi”

Język polski:

Wykonaj ćwiczenie 1 w kartach pracy na str.24.

Napisz w zeszycie definicję geologii:

Geologia- jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się budową, własnościami i historia Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

Przeczytaj tekst z pamiętnika na str. 26. Następnie wykonaj ćw. 2 i 3 w kartach pracy. Dla przypomnienia – przeczytaj informację w podręczniku na str.27 i w zeszycie wykonaj ćw.4.

W kartach pracy wykonaj ćw. 4,5,6 i 7 na str. 25

Matematyka:

Ustnie wykonaj zadania 1 i 2 w podręczniku na str.57. W kartach pracy wykonaj zadania na str. 53.

 

 

*Piątek temat „ Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

Język polski:

Przeczytaj tekst w podręczniku na str.28-29 i na podstawie tego wykonaj ćw.1 w kartach pracy na str.26 (proszę przesłać na maila)

Przeczytaj opowiadanie pt.:”W gwiazdach” na str.30 i po przeczytaniu wykonaj ćw. 2 i 3 str.27-w kartach pracy.

Przeczytaj wiersz w podręczniku na str.31 i wykonaj ćw. 4 i 5 (bez kropki) str.28 w kartach pracy.

Matematyka:

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str.58-59. Ustnie wykonaj zad.1 i 2 . W zeszycie wykonaj zad.3 i 4(bez kropki- proszę wysłać na maila). Wykonanie zadań w kartach pracy na str. 54.


Zagadnienia 15.04-17.04.2020r. klasa 3

Drodzy Rodzice, test kompetencji trzecioklasisty odbędzie się 6 maja- język polski, 7maja- matematyka. W zależności czy pójdziemy do szkoły ten test powinien się odbyć. Jeżeli szkoły nie będą otwarte test będzie przeprowadzony on-line. W związku z wcześniejszymi rozmowami z Państwem, chciałabym, aby dzieci zapoznały się z takim testem z tamtego roku. Przesyłam w załączniku próbny test i baaardzo proszę, aby test był wykonany samodzielnie przez uczniów i przesłanie go na mojego maila. Proszę wydrukować dzieciom testy i w czwartek przesłać mi rozwiązania-zdjęcia z języka polskiego a w piątek z matematyki.

*Środa temat „ Kim zostanę, gdy dorosnę”

Język polski:

Czytanie opowiadania pt.:” Fryzjerka” w podręczniku na str. 12 i wykonanie ćwiczenia 1 w kartach pracy na str.11.

Wykonanie ćwiczeń 2 i 3 w kartach pracy na str.11.

Czytanie wiersza pt.: ”Będę dorosły” i wykonanie ćwiczeń 4, 5, 6 w kartach pracy na str.12.

  • Ćw.5 – kropka – proszę przesłać mi na maila.

Matematyka:

Zapoznanie z tematem w podręczniku na str.52 i wykonanie zadania 1 i 3 w zeszycie( proszę przesłać na maila). Wykonanie zadań w kartach pracy na str.46-47.

*Czwartek temat „ Jak mieszkamy”

Język polski:

Czytanie kartki z pamiętnika w podręczniku na str.14 i wykonanie ćwiczenia 1 w kartach pracy na str.13 oraz ćw. 3 na str.14. Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki i zapisz w zeszycie (proszę przesłać na maila).

Wykonanie ćwiczenia 2 w kartach pracy na str.13.

Powtórzenie wiadomości o czasowniku – podręcznik str.15 (proszę przeczytać informacje) oraz wykonać ćwiczenia 4,5,6 w kartach pracy na str.14.

Próbny test z języka polskiego.

Matematyka:

Podręcznik – str. 53- zadanie 1 w zeszycie. Ustnie zadanie 3 i 5.

Wykonanie zadań w kartach pracy na str.48-49.

 

*Piątek temat” Mój świat”

Język polski:

Czytanie tekstu pt. :” Jęż” w podręczniku na str. 16 i wykonanie ćw. 1 w kartach pracy na str.15 oraz ćw. 3 na str.16.

Wykonanie ćw.2 str.15.

Czytanie wiersza pt.:” Dzieci świata”, wykonanie ćwiczenia 4 str.16 (proszę o zdjęcie i przesłanie na maila) oraz wykonanie ćw.5.

Matematyka:

Próbny test z matematyki.Zagadnienia na tydzień 30.03-03.04.2020r. 

W tym tygodniu kończymy podręcznik i ćwiczenie z języka polskiego, więc proszę o podjechanie do szkoły po odbiór ostatnich części książek, najlepiej w godzinach 10-12. Pani Monika jest codziennie w szkole, ale prosiła, aby przed przyjazdem zadzwonić do sekretariatu: 43 675 21 91. Stary podręcznik z języka polskiego oddadzą Państwo jak wrócimy do szkoły.

 

*Poniedziałek temat : „Jak ubierać się, a nie przebierać”

Język polski:

Samodzielne czytanie tekstu pt.: „Gust” z podręcznika str.90. Sprawdzenie zrozumienia tekstu – pisanie pełnych odpowiedzi wraz z pytaniami w zeszycie:

– Dlaczego mama pozwoliła bliźniakom ubrać się w wybrane przez nich ubrania?

-Jaki strój włożył Kuba na rozpoczęcie roku szkolnego?

– Co założyła na siebie Buba?

– Dlaczego bliźniaki nie chciały iść razem do szkoły?

– O co mama prosiła Kubę i Bubę?

(proszę o przesłanie odpowiedzi na mojego maila do piątku)

Czytanie wiersza pt.: „Gadki szmatki” z podręcznika na str.91. Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str. 82-83.

Matematyka:

Zapoznanie z tematem w podręczniku str. 45 i wykonanie w zeszycie zadania 2 str.45 oraz 3( proszę pytania również zapisać w zeszycie i przesłać na maila do piątku)

Wykonanie zadań w kartach pracy str.37-38.

*Wtorek temat :” Tkaniny naturalne i sztuczne”

Język polski:

Czytanie baśni pt.:” Len” H.Ch. Andersena

Len

Lato. Szumią lasy, kołyszą się zboża, pachną łąki kwieciste. Len zakwitł. Całe pole błękitnieje. Na zielonych łodyżkach patrzą w niebo kwiatki, drobne, błękitne, lekkie, delikatniejsze od skrzydeł motyla. Słońce je pieści, grzeje swymi promieniami, a chmury poją deszczem. I dobrze, miło zielonej roślince, jak dziecku, gdy je matka umyje, nakarmi i pocałuje.

Len był bardzo szczęśliwy.

— Mówią ludzie, że jestem piękny i wysoki — powtarzał sobie — że będzie ze mnie piękna sztuka płótna. Jak to przyjemnie. Na pewno jestem najszczęśliwszy w świecie! Tak mi dobrze. Nie jestem niczym i coś ze mnie będzie. Jak słońce ładnie świeci, jaki deszczyk słodki, ożywczy, ciepły! Szczęśliwy jestem, ogromnie szczęśliwy, najszczęśliwszy na świecie!

Usłyszały jego słowa kołki w płocie i rozśmiały się głośno.

— Co ty dzieciaku wiesz o szczęściu i o świecie? — zawołały. — Co ty znasz? Co widziałeś? My to co innego, stoimy tu tak dawno, mamy doświadczenie. Zaśpiewamy ci piosenkę, która cię wiele nauczy.

I zaczęły żałosnym chórem:

Stuk — puk, stuk — puk,

Błysnęło!

Stuk — puk, stuk — puk,

Zniknęło…

I nie ma nic —

I nie ma nic!

Tak ze wszystkim na świecie, mój kochany.

— Nie, nie, nieprawda, wcale wam nie wierzę — odpowiedział len wesoło. — Dobrze i pięknie na tym Bożym świecie. Co rano słonko wstaje takie promienne i jasne lub z chmury deszczyk spada ożywczy, przyjemny i czuję, jak mi daje nowe siły, życie. Czuję, że rosnę, kwitnę, żem szczęśliwy, bardzo szczęśliwy!

Lecz dnia pewnego przyszli ludzie i wyrwali len z korzeniami; to było bolesne. Zatopiono go w wodzie, gnieciono, dręczono jak męczennika. Straszne rzeczy!

— Ha, trudno! Zawsze dobrze być nie może — myślał z westchnieniem. — Czasem cierpieć trzeba, żeby się czego dowiedzieć na świecie. Będę mądrzejszy.

Mogło mu jednak zbraknąć cierpliwości, gdyż było coraz gorzej: palono go na słońcu, bito, łamano, skrobano — nie wiedział nawet, jak nazwać te męki, które znosił bez końca. Co dzień co innego. Zatknięto go na koniec na przęślicę, a wrzeciono furczeć zaczęło i okręcać około siebie długą nitkę. Biedny len w tym chaosie myśli zebrać nie mógł.

— Byłem dawniej szczęśliwy — mówił sobie, cierpiąc — trzeba pamiętać o tym i pocieszać się w smutku choć wspomnieniem szczęścia. Nic wiecznie trwać nie może. Powinienem być zadowolony ze swego losu. Powinienem.

I powtarzał to sobie najusilniej jeszcze wtedy, kiedy go rozciągnięto na warsztacie tkackim. Stuk — puk, stuk — puk… i z drewnianej ramy wysuwała się długa, piękna sztuka płótna. Wszystek len na nią wyszedł.

— Ależ to cudowne! — zawołał w uniesieniu radości. — Tego się nie spodziewałem! Nie byłbym wierzył nawet. Co za szczęście! Co za szczęście! Tak, tak:

Stuk — puk, błysnęło!

Miały słuszność kołki w płocie:

Stuk — puk, stuk — puk,

Błysnęło!

Nieskończona ich piosenka, ale zaczyna się dobrze. Jak w bajce. Czary, czary! Stuk — puk i jestem oto sztuką płótna. Dawniej nie wiedziałem nawet, co to znaczy sztuka płótna. A warto było cierpieć. Teraz dopiero naprawdę jestem najszczęśliwszą na świecie istotą. No i wart jestem więcej, niż tam niegdyś na polu. Cóż znaczy jakaś drobna, słabiutka roślinka, choćby z niebieskim kwiatkiem? Któż wtedy dbał o mnie? Kto mię pielęgnował? Tylko chmury poczciwe poiły mnie deszczem, tylko słonko pieściło mnie światłem złocistym. A teraz co innego: jestem sztuką płótna i proszę spojrzeć jaką! Mocną, długą, cienką, a co za białość! Wszyscy mnie też cenią, wszyscy mi usługują i troszczą się o mnie; dziewczęta rozścielają mnie co dzień na słońcu, co wieczór polewają czystą, świeżą wodą. A co się przy tym nasłucham ich pochwał! Najstarsza gospodyni powiedziała, że w całej wiosce nie ma piękniejszego płótna. Czyż można być szczęśliwszym na świecie?

Niedługo jednak trwały chwile wypoczynku. Wzięto płótno do domu, pokrajano nożyczkami, kłuto igłą, przewracano i gnieciono — nie było to zbyt przyjemne, ale zrobiono z niego dwanaście pięknych, mocnych sztuk bielizny, której nie mogę nazwać. Cały tuzin.

— Patrzcież państwo! Więc takie było moje przeznaczenie. Teraz dopiero wiem przecie, czym jestem i na co zostałem stworzony. Być na świecie użytecznym i potrzebnym — oto prawdziwa rozkosz, to największe szczęście. Jest nas dwanaście sztuk, lecz wszystkie razem stanowimy całość, jednym jesteśmy tuzinem, jedno mamy zadanie życia. I szczęście nasze jest wielkie, największe!

Wiele lat upłynęło. Płótno się podarło.

— Wszystko się skończyć musi — powiedziały sobie wszystkie sztuki bielizny, której nie mogę nazwać. — Cóż robić? Gdyby to było w naszej mocy, służyłybyśmy chętnie jeszcze bardzo długo. Ale sił już nie mamy.

Nie miały sił. Podarto je też na kawałki, poszarpano. Były pewne, że nadeszła ostatnia godzina ich bytu na tym świecie, gdyż wrzucono je w kocioł, gotowano — one same nawet nie wiedziały, co wyrabiano z nimi, aż ocknęły się wreszcie jako piękny, czysty, cienki i biały papier.

— A to mi niespodzianka! Cudowna, boska niespodzianka! — wołał papier uradowany. Odrodziłem się znowu i jeszcze piękniejszy, cieńszy i bielszy. Teraz będą pisali na mnie i nowej nabiorę wartości. Co za szczęście, co za szczęście niewypowiedziane!

Naprawdę wielkie szczęście spotkało nasz papier, gdyż napisano na nim rzeczy dobre i mądre. Jedna niewielka plamka atramentu nie popsuła znaczenia prześlicznych powieści i wierszy, których ludzie słuchali z zajęciem, a słuchając, stawali się rozumniejszymi i lepszymi, niż przedtem. Bo w słowach, napisanych na naszym papierze, kryło się błogosławieństwo i szczęście.

— Czyż mogłem marzyć o podobnym losie tam, na zielonym polu, patrząc w niebo kwiatkiem maleńkim, niebieskim? — myślał len wzruszony. Czyż mogłem marzyć — wtedy, że będę niósł ludziom radość i wiedzę? Sam dzisiaj jeszcze dobrze tego nie rozumiem, a jednak jest to prawdą, nie złudzeniem. Bóg dobry zna me siły i wie, żem sam z siebie do czynów wielkich niezdolny, a przecież wiedzie mnie coraz wyżej, do większych godności i do wyższego szczęścia. Tyle już razy myślałem, że pora skończyć piosenkę, którą śpiewały mi znajome kołki w płocie:

Stuk — puk, stuk — puk,

Zniknęło…

— Lecz nie, przygasa tylko, by jaśniej błysnąć, życie, które Bóg wlał we mnie. I staje się coraz lepsze i pożyteczniejsze, a ja — coraz szczęśliwszy. Teraz zapewne wyślą mnie w drogę daleką, dokoła świata, aby wszyscy ludzie usłyszeć mogli słowa, które na mnie napisano. Nie może być inaczej. Te prześliczne myśli bardziej mnie zdobią dzisiaj, niż błękitne kwiatki niegdyś na polu. O, szczęśliwy jestem, najszczęśliwszy na świecie.

Nie wysłano jednak w daleką drogę cennego papieru, lecz oddano do drukarni, gdzie wszystkie myśli, które były na nim napisane, przedrukowano w książki, w setki i tysiące książek, a te rozbiegły się zaraz po świecie, gdyż tym sposobem więcej mogły przynieść ludziom przyjemności i pożytku, niż jeden podróżujący bez końca rękopis.

— Tak rzeczywiście jest daleko lepiej i rozsądniej — pomyślał papier. — Że mi to wcześniej do głowy nie przyszło! Zostanę sobie w domu i będą mnie tutaj szanowali, niby starego pradziadka tych wszystkich pięknych książek. W drodze mógłby spotkać mnie jaki wypadek i nie objechałbym ziemi dokoła. A przecież jestem czymś godnym szacunku i wielkiego poszanowania: na mnie spoczywały oczy tego, który pisał te mądre wyrazy; każdy wyraz spływał na mnie prosto z jego myśli i serca. O, jestem szczęśliwy!

Tymczasem zwinięto papier w grubą rolkę i wrzucono do skrzyni, pełnej przeróżnych szpargałów.

— Po pracy należy mi się odpoczynek — pomyślał papier — bardzo mi tu dobrze. Mogę przynajmniej pomyśleć o sobie, zastanowić się nad tym, co zawieram. Teraz dopiero zaczynam rozumieć i coraz lepiej pojmować to wszystko, co napisano na mnie. A znać samego siebie — to pierwszy krok do mądrości. Ciekawym bardzo, co się jeszcze ze mną stanie? Naturalnie, że pójdę dalej i stanę się znowu czymś lepszym; wszystko postępuje naprzód i wszystko doskonali się na świecie, tego już mię nauczyło doświadczenie.

Znowu czas jakiś upłynął, nim otwarto starą skrzynię, wyjęto z niej wszystkie papiery i złożono na kominku, ażeby je spalić. Miały one niegdyś wielką wartość i dlatego ludzie nie chcieli sprzedać ich handlarzom do owijania masła albo cukru. Niech lepiej spłoną w ogniu.

Dzieci obstąpiły kominek gromadką. Chcą patrzeć, jak się papier palić będzie. To tak wesoło, ładnie: płomień wzbija się w górę, migoce, przygasa i bucha znowu; a potem iskierki złociste, jak błyskawice, jak węże, ślizgają się po zwęglonych, czarnych szkieletach papieru. Wysypały się nagle gdzieś ze środka, niby dzieci ze szkoły, biegną, gasną, nikną. A teraz jeszcze jedna… To pan nauczyciel. Ha, ha, ha, nauczyciel!

Dzieci klaszczą w ręce, śmieją się wesoło, skaczą dokoła kominka.

Rolka starego papieru od razu stanęła w ogniu. — Ach! — krzyknęła słabym głosem — i płomień ogarnął ją nagle, gwałtownie i buchnął w górę. — Ach! — jęknęła jeszcze po raz ostatni, lecz w tej samej chwili wstęgi ogniste strzeliły wysoko, tak wysoko, jak nigdy nie sięgały drobne błękitne kwiatki, a płomień gorący zajaśniał i zaświecił takim blaskiem, jakim nie świeciło nigdy piękne, białe płótno. Na jedno mgnienie oka wszystkie napisane na papierze literki stały się czerwone, jakby przemawiały ognistymi słowami, a potem zgasły z trzaskiem.

— Wznoszę się ku słońcu! — zabrzmiały wśród płomieni jakby setki głosów, w jeden chór zespolonych i przez czarny komin iskry i płomień wzlatywały szybko, wyżej, wyżej, ku niebu.

Wzlatywały istotki lżejsze od płomienia, mniejsze od iskry, niewidzialne dla oka ludzi, a liczniejsze niźli kwiatki błękitne na polu, które niegdyś uśmiechały się do słońca. Krążyły one chwilę nad ogniskiem, a gdzie leciuchnym ciałem dotknęły popiołu, tryskał snop iskier. Dzieci klaskały w dłonie i śpiewały, skacząc:

Stuk — puk, stuk — puk,

Błysnęło!

Stuk — puk, stuk — puk,

Zniknęło…

I nie ma nic!

I nie ma nic!

Lecz niewidzialne, leciuchne istotki, lżejsze od płomienia, a mniejsze od iskry, zaprzeczyły wesoło:

— Nieprawda, nieprawda! Piosenka źle się kończy. Nic nie gaśnie, nic nie ginie na tym świecie i to cud najpiękniejszy! My o tym wiemy, myśmy to poznały i teraz dopiero jesteśmy szczęśliwe, najszczęśliwsze! Wyżej, wyżej, ku niebu! Kto wie, co nas czeka!

Ale dzieci słów tych usłyszeć nie mogły i nie byłyby zrozumiały ich znaczenia, choćby je nawet słyszały.

*W zeszycie- pisanie pełnych odpowiedzi wraz z pytaniami:

-Jak wyglądał len?

– Z jakiego powodu cieszył się len?

– W jaki sposób z lnu powstał kawałek płótna?

– Jakie jest płótno?

– Co się stało z płótnem, gdy nie było już potrzebne, gdy bielizna zaczęła się rozchodzić?

– Jakie były dalsze losy lnu?

– Dlaczego pieśń, według lnu, się nie skończyła?

(proszę o przesłanie odpowiedzi na mojego maila do piątku)

*Czytanie tekstu o tkaninach – podręcznik str.92-93:  napisz w zeszycie jakie tkaniny są pochodzenia zwierzęcego a jakie roślinnego.

Czytanie tekstu pt.:” Moda” podręcznik str.94. – odpowiedz na pytanie:  Co to znaczy, że coś jest modne? – odpowiedź wraz z pytaniem napisz w zeszycie. .(proszę o przesłanie odpowiedzi na mojego maila do piątku)

Czytanie tekstu ortograficznego „ O panu Twardowskim”- w zeszycie: wypisz wszystkie wyrazy z literami „ą” i „ę”, podkreśl na kolorowe te litery.

Wykonanie kart pracy w ćwiczeniu str. 84-86.

*Matematyka:

Przepisz do zeszytu zadanie 1 str.46 w podręczniku. Wykonaj w zeszycie zadania 3 i 5 str.46-47 w podręczniku. (proszę o przesłanie rozwiązań na mojego maila do piątku)

Wykonaj zadania w kartach pracy str. 39-40.

*Środa temat: „Cykl wychowawczy- Jak mnie widzą…”

Język polski:

Rozwiąż diagram:

1.Zakładamy go, gdy np. pada deszcz

2.Rodzaj krótkiego płaszcza, okrywającego górną część ciała i sięgającego do pasa osoby go noszącej

3.Nosi go żołnierz, strażak, policjant

4.Niejeden na czapce

5.Noszą je kobiety na nogach

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Z żółtych pól kolejno odczytaj rozwiązanie. Utworzone rozwiązanie i wyjaśnienie zapisz w zeszycie.

*Samodzielne czytanie opowiadania pt.: „Jak mnie widzą…” – podręcznik str.96-97.

Zeszyt – pisanie pytań  i pełnych odpowiedzi do przeczytanego tekstu:

W jakim stroju miały przyjść do szkoły dzieci? Wymień stroje w jakich przyszli uczniowie? Dlaczego Kalasanty nie mógł się przebrać? Jakie były jego przemyślenia w tej sprawie? O czym dyskutowali uczniowie? (proszę o przesłanie odpowiedzi na mojego maila do piątku)

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str.87-88.

Matematyka:

Powtórzenie wiadomości : wykonanie w zeszycie obliczeń do zadań: 1,2,3,4,5 str.48 w podręczniku.(proszę o przesłanie rozwiązań na mojego maila do piątku)

Wykonanie zadań w kartach pracy str.41-42.

*Czwartek temat: „Klasowy pokaz mody”

Język polski:

Wykonanie ćwiczeń 1,2,3,4,5,6 str.89-90 w kartach pracy.

Czytanie wiersza pt.:” Co kryje pisanka?” podręcznik str.98. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji o zwyczajach wielkanocnych w innych krajach: Włochy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja- opisz w zeszycie. ( proszę zrobić zdjęcie i przesłać na maila do piątku)

*Opisz jak Ty i twoja rodzina spędzacie święta wielkanocne – praca w zeszycie( proszę zrobić zdjęcie i przesłać na maila do piątku)

Wykonanie ćwiczeń 1,2,3 str. 91 w kartach pracy.

Matematyka:

Proszę o wykonanie w zeszycie zadań z tyłu podręcznika dla utrwalenia: zad.5 str.76, zad. 2 str. 77, zad.3 str.77, zad. 7 str.77, zad. 3 str.78, zad.3 str.82. (wykonane zadania proszę przesłać na maila do piątku)

Praca plastyczna:  Wykonaj dowolna techniką (wyklejanka, wydzieranka, itp.) pisankę wielkanocną lub kartkę świąteczną. Pracę proszę przesłać na maila do piątku.

*Piątek temat: „Wszystko rośnie”

Język polski:

Czytanie wiersza Agnieszki Frączek pt.: „ Radość” str.3 podręcznik; przyjrzyj się ilustracji i opowiedz jakie radosne elementy tam występują.

Obejrzyj obrazy pokazane w podręczniku na str.117. Wysłuchaj na Youtube „Ody do radości” i ustnie powiedz, który z namalowanych obrazów, według ciebie, pasuje do tej muzyki. Wykonaj ćw. 5 ze str.117 ( namalowaną pracę proszę przesłać na maila)

Czytanie tekstu z pamiętnika ze str.4 w podręczniku.

*W zeszycie- pisanie pełnych odpowiedzi wraz z pytaniami:

O czym rozmyśla chłopiec? Gdzie wybrał się chłopiec? Co chłopiec wytropił wraz z psem Reksem? Jak zmienia się przyroda na wiosnę? (napisane pytania i odpowiedzi proszę przesłać na maila do piątku).

Wykonanie ćwiczeń 1,2,3 w kartach pracy ze str.3.

Czytanie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku –podręcznik str. 5; wykonanie ćwiczeń 4,5,6, str.4 w kartach pracy.

Matematyka:

Zapoznanie się z tematem w podręczniku na str.49. Przepisanie do zeszytu liczby i jej podziału: 3742 oraz jak ją odczytujemy; wykonanie w ten sam sposób zadania 4 str.49. (wykonane zadania proszę przesłać na maila do piątku).

Wykonanie zad.5 str.49, również w podręczniku. Wykonanie zadań w kartach pracy str.43.

 

W załączniku przesyłam zagadnienia z informatyki, proszę wysłać Pani Emilii Zawadzkiej na Messengera lub maila: emilkaj@op.pl

W razie pytań, wątpliwości jestem pod telefonem lub mailem. Życzę miłej pracy J


klasa III

Zagadnienia na tydzień 23-27.03.2020r. 

*Poniedziałek temat „O sympatii”

Język polski:

Czytanie opowiadania  pt.: ” Jak zakochałem się w Kaśce Kwiatek” – podręcznik str.78-79

Zeszyt: wyszukanie w opowiadaniu wyrazów z „ż” i „rz”, przepisanie do zeszytu i podkreślenie na kolorowo tych liter

Wykonanie ćwiczeń do tematu w kartach pracy str.73-74

Zeszyt: opisz wygląd uczennicy – proszę zrobić zdjęcie i przesłać na mojego maila do piątku, podaje maila : magda.szulc42@wp.pl

Matematyka:

Zapoznanie się z tematem w podręczniku na str.39-40, wykonanie zadania 1,2,3 w zeszycie     ( po wykonaniu zadań w zeszycie proszę zrobić zdjęcie i przesłać na mojego maila do piątku, będzie za to ocena)

Wykonanie ćwiczeń na str.31.

*Wtorek temat „Przepis na wiersz”

Język polski:

Czytanie wierszy „Kocham Cię” oraz  „Ucieczka” podręcznik str.80

Zeszyt: napisz pełnym zdanie odpowiedzi na pytania:

O czym opowiadają wiersze? O jakich uczuciach piszą poeci? Jaki nastrój wywołują te wiersze?

Czytanie tekstu „Każdy jest poetą” podręcznik str.81

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str.75

Matematyka:

Podręcznik – zapoznanie się z tematem str. 41 i wykonanie zadań 1,2 i 3 w zeszycie (proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na mojego maila do piątku)

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str.32.

*Środa temat „Jak zostać poetą”

Język polski:

Czytanie fragmentu książki „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą?” – podręcznik str.84-85

Zeszyt: pisanie pełnych odpowiedzi na pytania: Czego szukał  Julek? Co chciał zrobić Julek? Kogo wezwano do domu? Co stało się z wierszami Julka po wizycie ślusarza?

Napisz ogłoszenie o zagubionym ołówku, długopisie lub piórniku (proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na mojego maila do piątku)

Czytanie wiersza „Kluczyk” oraz fragmentu wiersza „Okulary”

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str.76-77

Matematyka:                   

Zapoznanie z tematem w podręczniku str.42, wykonanie zadania 1 i 2 w zeszycie

Wykonanie zadań w kartach pracy str.33

*Czwartek temat „Tajemnicze głosy”

Język polski:

Czytanie tekstu z podręcznika str.86-87

Zeszyt- napisz pełnym zdaniem odpowiedź na pytanie: Jakie zwierzęta są aktywne wieczorem i nocą? Skorzystaj z dostępnych źródeł(encyklopedie, książki, internet itp) i wypisz kilka przykładów płazów występujących w Polsce.

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy str.78-79.

Matematyka:

Zapoznanie się z tematem w podręczniku str.43, przepisanie żółtej ramki do zeszytu dla przypomnienia

Wykonanie zadań w kartach pracy str.34-35.

*Piątek temat „Stroje dawniej i dziś”

Język polski:

Czytanie tekstu w podręczniku str.88 i wykonanie ćwiczeń w kartach pracy ćw. 1 i 2 str.80

Przeczytanie tematu w podręczniku ze str.89 i wykonanie w zeszycie ćw.4 str.89 z podręcznika

Wysłuchanie baśni „Nowe szaty cesarza”( można włączyć na Youtube) a po wysłuchaniu rodzic zadaje dziecku pytania w celu sprawdzenia zrozumienia tekstu: Jakim człowiekiem był cesarz? Co robił w ciągu dnia? Kto przybył do jego miasta? Za kogo się podali dwaj podróżni? Kim się stali oszuści? Jakie szaty widział minister i cesarz? Dlaczego nikt nie chciał powiedzieć prawdy cesarzowi? Kto odważył się ją powiedzieć?

Wykonanie  dalszych ćwiczeń w kartach pracy str.80-81

Matematyka:

Zapoznanie z tematem w podręczniku str. 44 i wykonanie w zeszycie zadania 2,3,4 str.44

Wykonanie zadań w kartach pracy str.36

Plastyka:

Zaprojektuj na kartce A4 strój szkolny dla chłopca lub dziewczynki(proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie na mojego maila do piątku)

Dla chętnych przesyłam również dodatkowe ćwiczenia z matematyki, dla utrwalenia materiału

Pozdrawiam, życzę miłej pracy Magdalena Szulc