język polski, matematyka

Lekcje 8-19 czerwca,  dni wolne 11-12 oraz 16-18 czerwca.

Poniedziałek 08-06-2020 omawiamy w dalszym ciągu „Pana Kuleczkę” oraz będziemy robić zadania dodatkowe z matematyki, 15-06-2020  omówimy tematy: Kiedy świeci słońce i żegnaj druga klaso s. 102-105.

Język polski

Proszę, aby dzieci napisały poniższe dyktando i po napisaniu proszę o wysłanie do mnie zdjęcia.

Słońce majowe coraz mocniej grzeje. Ogrodnicy grabią, przekopują i nawożą grządki.
W ogródkach warzywnych wkrótce wyrosną rzodkiewki, ogórki, buraki, sałata, groch, pietruszka. W ogródkach kwiatowych zakwitną bzy, tulipany, żonkile, konwalie. Roślinom zagrażają chwasty: perz i pokrzywy oraz szkodniki: mszyce i gąsienice. Sprzymierzeńcami człowieka są jeże, ropuchy, pająki i biedronki.

 

Temat: Najlepsi pływacy s. 94-95

Dzieci czytają tekst z podręcznika o zwierzętach i roślinach, które można spotkać nad jeziorem i w jeziorze. Odpowiadają na pytanie:

Co pozwala dobrze pływać rybom, a co ssakom i ptakom wodnym?

W internecie, atlasach lub albumach przyrodniczych dzieci  szukają zdjęć roślin i zwierząt wodnych.

Można obejrzeć dołączoną prezentację i zdjęcie, ale najlepiej wybrać się z dzieckiem nad staw J.

Ćwiczenia 1,2, 3,4 z kropką w zeszycie,5 s. 85-86

Temat: Gry terenowe s.  96-97

Dzieci czytają e-mail, który wysłały dzieci z klasy 2b wraz z wychowawczynią do klasy 2d.

Odszukują w nim wakacyjne życzenia, przepisują je z pamięci po jednym zdaniu do zeszytu.

Następnie czytają wpis ze szkolnej kroniki. Omawiają zasady opisanej w niej zabawy terenowej.

Ćwiczenia 1,2 kropka w zeszycie, 3,4,5 kropka w zeszycie.

Temat: Czekamy na lato s. 98-99

Dzieci oglądają ilustrację. Próbują opowiedzieć, co przedstawia. Wypowiadają się pełnymi logicznymi zdaniami.

Następnie dzieci czytają wiersz Danuty Gellnerowej „Lato”. Wymieniają podarunki, które rozdaje lato. Jaki kolor kojarzy się poetce z latem i dlaczego lato ma więcej złota niż jubiler.

Wymieniają te barwy, które kojarzą im się z latem.

 W zeszycie zapisują wyraz lato. Każdą literę kolorują na ten kolor, który kojarzy im się z tą porą roku.

Dzieci czytają informacje o zdaniu pojedynczym i zdaniu złożonym s.  98 i zapisują w zeszycie informacje o tych zdaniach.

                  zdanie pojedyncze                                                                                         zdanie złożone

Wypowiedzenie, w którym występuje jeden czasownik.            Wypowiedzenie, w którym występują dwa czasowniki  lub więcej.

Planujemy ciekawą wyprawę.                                                             Idziemy w góry, więc zabieramy mapę.

 

Następnie układają jedno zdanie pojedyncze i jedno zdanie złożone o lecie. Zapisują je w zeszycie i podkreślają w nich czasowniki.

Ćwiczenia 1 z kropką w zeszycie, 2 kropka ustnie, 3 kropka dla chętnych. s.89-90

Temat: Z plecakiem czy z walizką. s. 100-101

Dzieci czytają wiersz Jadwigi Hockuby „Wakacje”. Podają nazwy miejsc, z którymi kojarzą się wakacje, i zapisują je w zeszycie. Pod nazwami miejsc zapisują o nich informacje, jak w poniższym przykładzie.

 LAS                         PLAŻA                                  ŁĄKA

drzewa                      piasek                                     trawa

sarna                        morze                                      ptaki

wiatr                                       staw

Dzieci słuchają tekstu Agnieszki Urbańskiej „Pakowanie na śniadanie”. Odpowiadają na pytania:

 • Czego uczył się Tomek przed wyjazdem na wakacje?
 • W jaki sposób babcia postanowiła pomóc rodzinie Kwiatków?
 • Jak to się stało, że bagaże zmieściły się w aucie?

Ćwiczenia 1,2 z kropką w zeszycie, 3 kropka dla chętnych, 4 z kropką w zeszycie, 6 s. 91-92

 

Matematyka

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 91

Zadanie 1 s. 91

Podawanie par liczb spełniających określony warunek. Dzieci  czytają treść zadania i przyglądają się rysunkowi. Zwracają uwagę na rząd jedności i dziesiątek oraz strzałki, które odchodzą z wyróżnionych miejsc. Podają kilka innych par takich liczb w pamięci.

Zadanie 2,3,4 w pamięci s. 91

Zadanie 5 s. 91

Dzieci przyglądają się rysunkowi piramidy i liczbom, które są wpisane na różnych jej wysokościach. Odkrywają zasadę, według której zapisano piramidę liczbową.

Dopisują w zeszycie jeszcze dwa poziomy tej piramidy.

Ćwiczenia 1,2s. 81

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 92

Zadanie 1,2,3,4,5 s. 92 w pamięci.

Zadanie 6 w zeszycie s.93

Mierzą długość każdej uliczki. Zapisują długości w zeszycie, np.:

 • ul. Bratkowa – ……… cm,
 • ul. Konwaliowa – ……… cm.

Następnie obliczają rzeczywistą długość drogi od bramy do działki, skoro wiedzą, że 1 cm na planie to 10 m w rzeczywistości. Działanie zapisują w zeszycie. Na koniec obliczają długość drogi, którą przechodzi dziewczynka od bramy do działki i z powrotem w ciągu jednego dnia / w ciągu dwóch dni, skoro idzie na działkę i wraca z niej raz dziennie.

Jeżeli Bratkowa ma 4 cm na planie, a 1cm na planie równy jest 10 m w rzeczywistym terenie to ulica Bratkowa ma 40 m w rzeczywistości.

Ćwiczenia 1,2 s. 82

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 94

Zadanie 1, 2, 3 w pamięci s. 94

Ćwiczenia 1,2,3 s. 83

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 95

Zadanie 1, 2, 3 w pamięci s. 95

Ćwiczenia 1,2 s. 84


Tydzień 1-5 czerwca

W poniedziałek w ramach Dnia Dziecka dzień wolny od nauki 🙂 Spotkamy się jak co roku w naszej szkole na  sportowo, czyli na spotkaniu online trochę poćwiczymy, ale również będą zagadki, proszę o wygodne ubrania. Proszę również jeżeli to możliwe o wydrukowanie krzyżówki.

W czwartek zaczynamy omawiać lekturę. „Pan Kuleczka” test prześlę w czwartek.

Język polski

Temat: Dzień sportu s. 88-89

Rozmowa na temat ilustracji z podręcznika s. 88-89

Dzieci odpowiadają na pytania

 • Jakie wydarzenie przedstawiono na ilustracji?
 • Kto ćwiczy?
 • Jakie ćwiczenia wykonują dzieci?
 • Kto przeciąga linę?
 • Jaki panuje nastrój?
 • Czy wy lubicie ćwiczyć?
 • Jakie dyscypliny sportu was interesują?

Dzieci  czytają wiersz Doroty Strzemińskiej-Więckowiak „Poranna gimnastyka”.

Wymieniają kolejno ćwiczenia z rozgrzewki Bartka.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- dzieci wyjaśniają, co oznaczają te słowa.

Wyjaśnianie różnicy między zdaniem a równoważnikiem zdania.

Dzieci czytają informacje o zdaniu i równoważniku zdania s. 88

Przepisują zdania do zeszytu:

Wypowiedzenie z czasownikiem (zdanie)                                                Wypowiedzenie bez czasownika (równoważnik zdania)

Dziś odbędą się zawody sportowe.                                                              Dziś zawody sportowe.

Uczniowie przygotowali różne konkurencje.                                            Przygotowanie różnych konkurencji przez uczniów.

 

Wskazują, jaka jest między nimi różnica.

Dzieci czytają dwie ostatnie linijki wiersza „Poranna gimnastyka”. Wskazują równoważnik zdania i zamieniają go na zdanie.

Np. W zdrowym ciele znajduje się zdrowy duch.

Ćwiczenia 1,2,3,4 s. 79-80

Temat: Zdrowe ciało- zdrowy duch s. 90-91

Dzieci czytają tekst „Trening czyni mistrza”.

Na jego podstawie kończą zdania oraz czytają wyrazy w ramce, szukają ich w zdaniach i otaczają pętlami. Ćwiczenie 4 s. 82

Dzieci słuchają lub czytają tekst „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  Odpowiadają na pytania

 • Na co wpływa aktywność fizyczna?
 • Przed czym chroni?
 • Co ćwiczymy podczas uprawiania sportu?
 • Co wytwarza organizm podczas ćwiczeń fizycznych?

Ćwiczenie 5 z kropką w zeszycie s. 82

Ćwiczenie 1,2,3 s. 81

Plastyczna interpretacja hasła Sport to zdrowie. Proszę aby dzieci  z wykorzystaniem dowolnej techniki (wydzieranka, malowanie farbami) wykonały  rysunek. Prace można zaprezentować na spotkaniu lub przesłać zdjęcie.

Temat: Strach ma wielkie oczy s. 92-93

Dzieci słuchają lub czytają opowiadania Zofii Staneckiej „Strach ma wielkie oczy”.

Odpowiadają na pytania:

 • Dokąd wybrały się dzieci?
 • Czy wszyscy uczniowie ucieszyli się z wycieczki?
 • Jak zareagowała Cesia?
 • Dlaczego tak zareagowała?
 • Kto pomógł Cesi przełamać strach?
 • W jaki sposób?
 • Jak zakończyła się ta historia?

Ćwiczenia 1,2,3,4,5 kropki dla chętnych, 6 z kropką  w zeszycie. s. 83-84

 

Temat: Pan Kuleczka – na spotkaniu w czwartek omawianie lektury.

 

Matematyka

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 86

Zadanie 1,3,4, 5  w zeszycie s. 86

Zadanie 2 w pamięci.

Ćwiczenia 1 z kropkami s. 77

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 87

Zadanie 1,2,4 w zeszycie s. 87

Ćwiczenie 1 z kropkami ,2 s. 78

Temat: Temat: Sprawdzam swoje umiejętności s. 88

Zadania 1,2,3,4,5,6,7 s. 88-89 w pamięci.

Ćwiczenia 1,2 z kropkami s. 79

Temat: Rozwiązuję trudniejsze zadania.  s. 90  dla chętnych

Zadanie 1,2,3,4 ,5 s. 90

Ćwiczenia 1,2,3,4 s. 80

Jeżeli dzieci będą miały problemy z tymi zadaniami, proszę o informację.

Test z matematyki proszę aby dzieci zrobiły samodzielnie do 08-06-2020 – proszę o zdjęcia.

 

 


Tydzień 25-29 maja
W poniedziałek proszę aby dzieci miały przygotowaną 1 białą kartkę A4
Tematy: „Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne” s. 81-82 i ćwiczenia s. 73-74 będę realizowała na poniedziałkowym spotkaniu. Proszę aby dzieci powtarzały sobie tabliczkę mnożenia do 100. W czwartek prześlę krótki test z tabliczki.
Tematy dotyczące projektu oraz „Afryka Kazika” s. 80-83 i 87 będą realizowane na lekcji w czwartek.

 

Język polski

Temat: Święto dzieci, podręcznik s. 75

Dzieci czytają fragment wiersza Danuty Wawiłow „Święto dzieciaków”. Na podstawie wiersza mówią, kto obchodzi swoje święto.

Oglądają ilustrację. Podają nazwę miejsca, do którego przyszły dzieci. Wymieniają atrakcje, jakie czekają na dzieci w minizoo.

Podają nazwy zwierząt przedstawionych na ilustracji.

Dzieci wskazują w wierszu „Święto dzieciaków” zdrobnienia. Zastanawiają się, dlaczego jest ich tak wiele.

W zeszycie:

Przypomnienie, jakie wyrazy nazywamy bliskoznacznymi, czytają przykłady takich wyrazów s. 74 Następnie odszukują w słowniku synonimów lub w dostępnych źródłach wyrazy bliskoznaczne do wyrazu dziecko. Wybierają trzy.  Zapisuje je w zeszycie. I  jednym z nich układają zdanie.

Następnie przypominają sobie, jakie wyrazy nazywamy przeciwstawnymi. Czytają przykłady takich wyrazów z s. 74. Zapisują w zeszycie jedną parę wyrazów przeciwstawnych i układają z nimi zdanie.

Czytają przykłady rodziny wyrazu dziecko. Wybierają jeden z nich i układają zdanie.

 

Ćwiczenie 1  z kropką s.67

Czytanie wiersza „Dzień Dziecka”. Dzieci czytają wiersz Grzegorza Chomicza „Dzień Dziecka”. Wypowiadają się na temat treści wiersza.

 • Czym jest Dzień Dziecka dla dzieci?
 • Czy jest to święto dzieci, czy zwierzątek?
 • Co proponuje autor wiersza?
 • Czy to dobry pomysł, aby zwierzęta także obchodziły Dzień Dziecka?

Ćwiczenia 2,3,4,5,6 s. 67-68

 

Temat: Dzieci świata, podręcznik s. 76-77

Ćwiczenia 1,2,3 s. 69

Ćwiczenie 3 z kropką w zeszycie.

Dzieci czytają wiersz Danuty Wawiłow „Szybko!”. Po przeczytaniu wiersza odpowiadają ustnie na pytania

 • O kim autorka mówi w wierszu?
 • O jakich czynnościach autorka mówi, że należy wykonywać je szybko?
 • Co chciałaby robić osoba mówiąca w wierszu?
 • Na co wy nie macie czasu?
 • Czego wam nie wolno robić powoli?
 • Co chcielibyście zrobić, gdybyście nie musieli zważać na czas?

Ćwiczenie 4  s.70 druga kropka dla chętnych.

Dzieci czytają fragment opowiadania Joanny Plesnar „Podróże gwiezdne”.

Odpowiadają ustnie  na pytania

 • W jakim języku odbyły się zajęcia z informatyki w klasie Adasia?
 • Z kim rozmawiał Adaś?
 • O czym rozmawiały dzieci?
 • Jak to możliwe, że Adaś mógł podczas lekcji rozmawiać z koleżanką z Afryki?
 • Czego chłopiec zazdrościł Subirze?
 • O co chłopiec poprosił Subirę?
 • Jak wam się wydaje, dlaczego patrząc w niebo, Adaś i Subira mogli sobie wyobrazić, że mieszkają w tym samym mieście?

Ćwiczenie 5 s. 70

 

Temat: Zdjęcia z Afryki, podręcznik s. 78-79

Dzieci czytają tekst o Afryce. Na podstawie tekstu i ilustracji opisują krajobraz sawanny w porach deszczowej i suchej.

Wymienianie nazw afrykańskich zwierząt,  na podstawie ilustracji w podręczniku oraz swojej wiedzy wymieniają nazwy kilku afrykańskich zwierząt. Wskazują wśród nich zwierzęta roślinożerne i mięsożerne.

Można obejrzeć film „Mieszkańcy sawanny”, który pokazuje krajobraz sawanny i jej mieszkańców (https://www.youtube.com/watch?v=T–E_padpOY).

W zeszycie pisanie notatki o sawannie.

Sawanna to obszar trawiasty, równinny, który charakteryzuje się krótką porą deszczową i długą porą suchą – pozbawioną opadów. Przez cały czas panuje tu wysoka temperatura. Na sawannie rosną: wysoka trawa słoniowa, nieliczne baobaby, akacje i palmy. Można też spotkać tzw. lasy galeriowe, które występują wzdłuż rzek. Mieszkańcami sawanny są: lwy, zebry, bawoły afrykańskie, nosorożce, antylopy, lamparty, żyrafy.

Ćwiczenia 1,2,3,4,5 s. 71-72 (3 w zeszycie, proszę o zdjęcia pracy)

 

Temat: Wycieczka do zoo, s. 84-86

Dzieci czytają samodzielnie tekst o ogrodach zoologicznych s. 85 . Na podstawie jego treści wymieniają funkcje ogrodu zoologicznego, wymieniają zwierzęta jakie można tam spotkać. Jak należy się zachowywać w ogrodzie zoologicznym.

Czytanie wierszyka ortograficznego. Pisownia wyrazów z ż niewymiennym. Dzieci zapamiętują pisownię podanych wyrazów.

W zeszycie przepisują wyrazy z podręcznika s. 84 z ż niewymienne

Ćwiczenia 1,2 z kropką dla chętnych s. 75

Dzieci czytają tekst „Wycieczka do zoo” s. 86 . Odpowiadają ustnie na pytania:

 • Dokąd wybrała się rodzina?
 • Z jakiej okazji rodzina wybrała się do zoo?

W jaki sposób rodzina rozpoczęła zwiedzanie zoo?

 • Co chciał zobaczyć każdy z członków rodziny?
 • Jakie zwierzęta zobaczyła rodzina?
 • Ile czasu rodzina spędziła w ogrodzie zoologicznym?
 • Co przyrzekli sobie członkowie rodziny?
 • Co nie spodobało się bohaterowi opowiadania?
 • Jak myślisz, czy ten dzień był dla rodziny udany? Dlaczego?

Ćwiczenie 3,4 s. 76

Ćwiczenia lekcje programowania s.77-78

Matematyka

Tematy: Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne s. 81-82 i ćwiczenia s. 73-74 będę realizowała na poniedziałkowym spotkaniu. Proszę aby dzieci powtarzały sobie tabliczkę mnożenia do 100. W czwartek prześlę krótki test z tabliczki.

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne, s. 83

Zadania 1 w pamięci, 2,3,4 w zeszycie s. 83

Np. Zadanie 2   

W + W + W + W = 280 kg (W – wielbłąd)

 • pierwszy wielbłąd …………………………….. kg,
 • drugi wielbłąd …………………………….. kg,
 • trzeci wielbłąd …………………………….. kg,
 • W + W + W …………………………….. kg,
 • czwarty wielbłąd 280 kg – …………….. = …………. kg.

 

Ćwiczenia 1,2 s. 75 do gry potrzebna kostka i 6 pionków

Temat: Sprawdzam swoje umiejętności matematyczne, s. 84

Zadanie 1,2,3,4 s. 84 w pamięci

Zadania 5,6,7 s. 84 w zeszycie

W zadaniu 7 obliczenia dzielenia przez 6

Np. 12:6=2; 54:6=9…

Ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 s. 76 potrzebne obliczenia proszę o wykonanie w zeszycie.

 

Dla chętnych blok tematyczny 32 Nasze mamy

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_32_150_p5


Tydzień 18-22 maja

 

Poniedziałek 18-05-2020, temat: Rodzinne spotkania s. 62-63 zrealizuję w poniedziałek na spotkaniu.

Czwartek 21-05-2020, proszę aby dzieci przeczytały kilka razy treść  inscenizacji „Laurka” s. 66-67. Będziemy ją czytać w czwartek z podziałem na role podczas spotkania.

Proszę, również żeby dzieci miały naszykowane w czwartek, kolorowy papier, patyczek około 15 cm lub patyczek np. grillowy, klej, nożyczki. Z kolorowego papieru wycięte 10  pasków o długości 15 cm i szerokości     1 cm (w jednym lub różnych kolorach), oraz 2 kółka o średnicy 6 cm w jasnym kolorze.

 Język polski

Temat: Nie ma jak z rodzicami s. 64-65

Ćwiczenie 1 s.59

Ćwiczenie 2 s.59, utworzone hasło dzieci wyjaśniają i zapisują je w zeszycie.

Np. ”Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – Dobrze jest być z przyjaciółmi na wycieczce, dobrze jest być na urlopie, u dziadków, jednak najlepiej jest we własnym domu, u siebie, w swoim miejscu zamieszkania.

Ćwiczenie 3 s. 59

Podręcznik s. 64-65 Dzieci czytają wiersz Emilii Waśniowskiej „Wiersz dla taty i mamy”.

Ćwiczenie 4 z kropką s. 60

Korzystają z ostatniej zwrotki  uzupełniają tekst.

Dla chętnych – czytają go, zapamiętują i zapisują z pamięci w zeszycie.

Podręcznik s. 65 Czytanie tekstu „Leniwy dzień mysiej mamy”.

Dzieci ustnie odpowiadają na pytania:

 • Co robiła mama Mysz?
 • Co zarządził tata?
 • Co robiły dzieci myszki?
 • O czym opowiadała dzieciom mama Mysz?

Ćwiczenie 5 s. 60

Temat: Cykl wychowawczy – świnka s. 68-69

Podręcznik – słuchanie opowiadania „Świnka”. Dzieci ustnie  odpowiadają na pytania:

 • Jaką sytuację w domu Antka obserwował Kalasanty?
 • Co Antkowi poradziła mama?
 • Dlaczego Martyna się obraziła?
 • Jak udało się wyjaśnić nieporozumienie?
 • Do czego nawiązuje tytuł utworu?

Zadanie 4 s.69 dla chętnych  w zeszycie piszą rady, co należy zrobić, gdy się kogoś urazi.

Ćwiczenia 1 z kropką w zeszycie, 2,3 bez kropki, 4,5 z kropkami,6 s.61-62

Temat: Bukiet dla mamy s. 70-73

Podręcznik – Czytanie tekstu „Kwietna łąka”. Dzieci  oglądają zdjęcia i podają nazwy kwiatów, z których powstał przedstawiony bukiet.

Czytają tekst przyrodniczy -Rośliny chronione i Rośliny trujące. Na podstawie tekstu i innych źródeł podają przykłady roślin chronionych i trujących. Nazwy roślin zapisują w zeszycie. Można dodatkowo narysować.

Rośliny chronione:

 • zawilec leśny
 • goździk kosmaty
 • miłek wiosenny
 • sasanka wiosenna

Rośliny trujące:

 • konwalia
 • cis
 • jaskier
 • wilcza jagoda

Ćwiczenia 1,2 bez kropki, 3,4  s.  63-64

Podręcznik s. 72 czytanie wiersza „Cała łąka dla mamy”. Dzieci  czytają wiersz. Wyjaśniają, dlaczego dzieci chcą dać mamie w prezencie łąkę.

Podręcznik s. 73 „Bukieciarstwo” dla chętnych.

W ramach powtórzenia wszystkie ćwiczenia s. 65-66 proszę aby dzieci wykonały samodzielnie. Proszę o przesłanie zdjęć.

 

 Matematyka

 

Temat: Porównuję liczby trzycyfrowe s. 77

Zadanie 1 s. 77 w pamięci

Zadanie 2 zapisać w zeszycie liczby zgodnie z podanymi informacjami. Dziecko wskazuje liczbę większą i wyjaśnia, dlaczego jest większa. Podaje liczbę, którą ułożył Krzyś, i liczbę, którą ułożyła Ania. Liczby zapisuje w zeszycie. Pokazuje te liczby na kartonikach i wskazuje, która jest większa.

Ćwiczenia 1,2,3,4 s. 66

Temat: Dodaje liczby trzycyfrowe s. 78

Zadanie 1 w pamięci

Zadanie 2,3 w zeszycie

Ćwiczenia 1,2 s. 67

Temat: Odejmuję liczby trzycyfrowe s. 79

Przygotowanie po 10 kartoników z liczbami po  100,10,1.

Zadanie 1 w pamięci

Zadanie 2,3  w zeszycie

Ćwiczenia 1,2,3,4, 5 dla chętnych s. 69-70

Temat: Powtórzenie s. 80

Zadania 1.2 w pamięci

Zadanie 3,4 w zeszycie

W ramach powtórzenia wszystkie ćwiczenia s. 71-72  proszę aby dzieci wykonały samodzielnie. Proszę o przesłanie zdjęć.

 

 


Tydzień 11-15 maja

Język polski

Temat: Zabawy podwórkowe z dawnych lat s. 52-53

Podręcznik

Czytanie wiersza „ Dawne zabawy” Marcina Przewoźniaka

Dzieci odpowiadają ustnie na pytania zawarte w zadaniach 1,2,3 s.53

W zeszycie powtórzenie o czasowniku i rzeczowniku

Wyszukać w wierszu nazwy ludzi, zabaw i rzeczy. Zapisać w zeszycie trzy rzeczowniki, określić na jakie pytanie odpowiada,  liczbę rzeczownika oraz rodzaj rzeczownika.

Rzeczowniki

Pytanie: kto? Co?                                                                   

Liczby: pojedyncza, mnoga                                                    

Rodzaje (w liczbie pojedynczej) męski, żeński, nijaki           

Np:

Kto? -Dziecko

Liczba – pojedyncza

Rodzaj – nijaki

Wyszukać w wierszu czasowniki. Zapisać w zeszycie trzy czasowniki obok każdego zapisać pytanie, liczbę i czas.

Czasowniki

Pytanie: co robi? Co się z nim dzieje?

Liczby: pojedyncza, mnoga

Czas: przeszły, teraźniejszy, przyszły

Np.

Co robiłeś? – dorastałeś

Liczba – pojedyncza

Czas – przeszły

Ćwiczenia 1,2,3,4 druga kropka, 5 s. 47-48

 Temat:  Podwórko z królewną s. 56-57

Podręcznik

Czytanie opowiadania „Królewna”

Dzieci odpowiadają ustnie na pytania

– Gdzie pojawiła się królewna?

– Po czym dzieci poznawały, że na podwórku pojawiła się królewna?

– Jak wygląda korona królewny?

– Jak wygląda królewna?

– Dlaczego dzieci były onieśmielone?

– Jak miała  na imię królewna?

– Jakie marzenie miała królewna?

– Dlaczego Amelka nie patrzyła na najpiękniejsze  zabawki dzieci?

– Jak myślisz, dlaczego królewna nazwała swój Pokój Zabawkowy smutnym?

– Czego potrzebowała królewna?

– Co najbardziej dziwiło dzieci?

– O jakim skarbcu mówiła Amelka?

Ćwiczenia 1 z kropką, 2,3 kropka ustnie, 5 s. 51-52

Ćwiczenie 4 dla chętnych.

Temat: Współpraca w świecie przyrody s.58-59

Podręcznik

Czytanie tekstu s. 58-59

Zadanie 1 w zeszycie

Wiele organizmów współpracuje dla wspólnej korzyści. Takie zjawisko to symbioza.

symbioza
bąkojad Nosorożec, bawół, gazela
   

 

Zadanie 2,3,4,5 ustnie.

Ćwiczenia 1,2,3 bez kropki, 4 bez kropki,5 s. 53-54

 

Temat „Nie jestem sam” zrealizuję na spotkaniu w poniedziałek 11 maja, natomiast  temat „Drzewo do samego nieba” wrócimy do tematu w czerwcu podczas przerabiania fragmentów książki.

Proszę, aby dzieci przeczytały książkę lub wysłuchały audiobook „Pan Kuleczka” część pierwsza Wojciecha Widłaka. Termin 1 czerwca 2020 roku.

 

Matematyka

Przygotowanie pojedynczych  kartoników z cyframi od 0 do 9, będą wykorzystywane do zadań.

 

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe – pełne setki.

Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 w pamięci.

Zadania 8,9 s. 73 w zeszycie

Do zeszytu

100 sto

200 dwieście

300 trzysta

400 czterysta

500 pięćset

600 sześćset

700 siedemset

800 osiemset

900 dziewięćset

1000 tysiąc

Ćwiczenia 1,2,3,4,5 s. 62

 Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe złożone z setek i dziesiątek.

Poznanie budowy liczby trzycyfrowej złożonej z setek, dziesiątek i jedności. S. 74

Zadania 1,2, w pamięci 3 w zeszycie

Ćwiczenia 1,2,3 s. 63

 Temat: Porównuję liczby trzycyfrowe s. 76

Porównują  dwie liczby trzycyfrowe przedstawione w podręczniku s. 76, które różnią się rzędem jedności. Odczytują, o ile liczba 265 jest większa od liczby 262 i  o ile 262 jest mniejsza od liczby 265.

Zadania 1,2,3 w pamięci 4 w zeszycie s. 76

Ćwiczenia 1,2,3,4,5 s. 65

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe zrealizuję na spotkaniu w czwartek 14 maja.

Pozdrawiam

Agata Tyluś


Tydzień 4-8 maja 2020

Język polski

Temat: Ważne rocznice s. 40-41

Przeczytanie wiersza „Rocznica” s. 40

Zadanie 2 s. 41 ustnie

Ćwiczenia 1,2,3 s. 35

W zeszycie

Jeden wyraz – różne znaczenie – wieloznaczne

Zamek – budowla                                          komórka – budynek gospodarczy

Zamek – w drzwiach                                      komórka – telefon

Zamek – w bluzie, w spodniach                     komórka – organizmu

Zamek – budowla z piasku

 

Żuraw – ptak                                                  pilot – pilot samolotu

Żuraw – dźwig                                               pilot – do telewizora

 

Ćwiczenia 4,5,6 s. 36

 

Temat: Bez pracy nie ma kołaczy s. 42-43

Czytanie opowiadanie o pracy s. 42

Dzieci ustnie odpowiadają na pytania

Jakie prace oddawała nauczycielka na lekcji?

Jak uczniom poszedł sprawdzian?

Jak długo Lucynka przygotowywała się do sprawdzianu?

Z czego była zadowolona pani?

Ćwiczenia 1 bez kropki s. 37

Dzieci słuchają wiersza Jana Brzechwy „Chrząszcz”

Dzieci ustnie odpowiadają na pytania:

Kim są bohaterowie wiersza?

Co robił chrząszcz?

W jakim mieście chrząszcz brzęczał?

Czym dla chrząszcza było brzęczenie w trzcinie?

Co otrzymał chrząszcz za swoją pracę?

W jaki sposób brzęczenie wołu odebrał Maciek?

Jaką pracę otrzymał wół?

Dlaczego wół zdenerwował się na chrząszcza?

Ćwiczenia 2,3,4,5 bez kropki s. 38

Temat: Polska w Europie s. 46-47

Oglądanie mapy  Europy w podręczniku s. 46,  jeżeli jest w domu atlas to można również inne mapy Europy i świata.

Dzieci odczytują nazwy państw, mórz gór w Europie.

Czytanie tekstu „Dookoła świata”

Na podstawie tekstu dzieci odpowiadają jak zmienił się krajobraz w Europie.

Ćwiczenia 1,2,3,4,5 s. 41-42

Temat: Europejskie miasta s. 48-49

Czytanie wiersza „Spacerkiem po Europie”

Dzieci wymieniają nazwy stolic z wiersza i zapisują je w zeszycie dopisując państwa.

Ateny   –           Grecja

Rzym   –           Włochy

Paryż   –           Francja

Londyn            –           Wielka Brytania

Warszawa       –           Polska

Ćwiczenia 1,2,3 s. 43

W zeszycie

Ż wymienne na g

Książka – księga

ważyć- waga

żka- noga

Dróżka – droga

Łodyżka – łodyga

Koleżanka – kolega

Wstążka – wstęga

 

Ż wymienne na s

bliżej-blisko

węższy – wąski

książę – księstwo

niżej – nisko

żny – męstwo

 

Ćwiczenia 4,5 bez kropki 6 s. 44

 

Proszę aby dzieci napisały samodzielnie dyktando, a  zdjęcia proszę odesłać.

Dyktando

Na leśnej dróżce stał książę znany z męstwa. Zdobył on już trzy księstwa. Gdy nagle zauważył węża. Zagrażał bawiącym się blisko dzieciom. Podszedł bliżej i złapał węża. Mężny książę poszedł do swojego księstwa.

 

Temat Majówka w Polsce będę realizowała na spotkaniu w poniedziałek.

 

Matematyka

Temat:  Rozwiązuję zadania rozmaite s. 67

Zadanie 1 i 2 s. 67 w zeszycie.

Dzieci czytają zadanie 1 s. 67 i rysują w zeszycie taki sam duży prostokąt jak na obrazku. Zaznaczają na nim linie cięcia, aby można było otrzymać z dużego prostokąta o wymiarach 10cm x 8 cm 10 jednakowych prostokątów o wymiarach 4cm x 2cm.

Zadanie 3 w pamięci.

Ćwiczenia 1,2 s. 58

Ćwiczenie 3,4 dla chętnych.

Temat: Wykonuję działania na drzewkach matematycznych s. 69

Zadanie 1,2 s. 69 w pamięci

Zadanie 3 s. 69 w zeszycie.

Ćwiczenia 1,2 s. 60

Temat: Odmierzamy płyny – litr, pół litra i ćwierć litra. S. 70-71

Wprowadzenie pojęcia ćwierć litra. Można pokazać różne pojemniki litrowe z wodą. Rozlać z nich wodę do 4 szklanek. Poinformować, że w każdej szklance jest ćwierć litra wody.

Pokazać ile szklanek po ćwierć litra mieści się w jednym litrze.

Rysunek w podręczniku.

Zadanie 1,2,3,4,5 s.70-71 w pamięci.

Ćwiczenia 1,2,3,4 s. 61

 

 Temat Poznaję jednostkę czasu – kwartał będę realizowała na spotkaniu w czwartek.

 

Zakończyliśmy kolejny rozdział w związku z powyższym proszę, aby dzieci wykonały samodzielnie test podsumowujący miesiąc marzec. Proszę o informację dla kogo wydrukować, wtedy testy będą dostępne w szkole.

 

Dla chętnych Blok 30 Majowe Święto link poniżej:

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_135_p0

 

 


Tydzień 27 – 30 kwietnia

Dla chętnych jest do wykonania praca techniczna w związku z Dniem Ziemi pt. „Drugie życie odpadów”. Dzieci mogą wykonać zabawkę, przedmiot przydatny w domu z butelki szklanej, plastikowej, kartonu…temat był przedstawiony dzieciom na spotkaniu online.

Język polski

Tematy: moja planeta i szanujmy Ziemię będę realizowała na spotkaniach online 27 i 30 kwietnia.

 

Temat: Ja też ratuję ziemię. s. 34-35

Słuchanie lub czytanie tekstu z podręcznika „Żyj ekologicznie”

Zadanie 1,2,3 ustnie s. 34

Ćwiczenia 1,2 bez kropki, 3,4,5 s. 29-30

Temat: Ameryki – Kontynenty wielu kultur. s. 36-37

Jeżeli w domu jest globus lub atlas – wskazanie Ameryki Północnej i Południowej.

Słuchanie lub czytanie tekstu „Dookoła Świata” i Krajobraz Ameryki Północnej s. 36

Na podstawie tekstu i obrazków dzieci próbują opisać krajobraz Ameryki Północnej.

Czytanie lub słuchanie tekstu „Amazonia w Ameryce Południowej”

Dzieci przyglądają się zdjęciom zwierząt, następnie próbują z pamięci je wymienić i opisać dżunglę.

Ćwiczenia 1,2,3 s. 31

Z cyklu powtarzam, proszę aby dzieci samodzielnie wykonały ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 s.33-34

Temat – praca metodą projektu będę realizowała w maju na spotkaniach online.

 

Matematyka

Podręcznik s. 61 Dostrzegam własności tabliczki mnożenia.

Zadanie 1 s. 61 w pamięci korzystając z tabliczki mnożenia.

Ćwiczenia 1,2,3 s. 52

Podręcznik s. 62-63 Rozpoznaję linie proste, krzywe i łamane.

Zadania 1, 2 s. 61 w pamięci

W zeszycie narysować  i podpisać

Linie proste  

Linie krzywe

Linie łamane

 

Zadania 3,4,5 s. 63 w pamięci.

Ćwiczenia 1,2 s. 53

Podręcznik s. 64-65 Poznaję odcinek – jednowymiarową figurę geometryczną.

Przygotować należy cztery kolorowe nitki i linijkę.

Zadanie 1 s. 64

Zadanie 2 s.64 wyznaczyć dziecku trasę, którą ma zmierzyć. Najpierw po linii prostej,
a następnie po linii krzywej. Dziecko sprawdza, która droga jest krótsza.

Zadanie 3, 4,5,6,7 s. 65

W zeszycie

Odcinek to najkrótsza droga między dwoma punktami.

Odcinek ma dwa końce.

Końce odcinka oznaczamy wielkimi literami.

A                                                                                B

E                                 F

C                                                        D

 

Ćwiczenia 1,2,3,4 s. 54-55

Podręcznik s. 66 Powtarzam

Zadania 1,2,3,4,5 w pamięci.

Wszystkie ćwiczenia z tematu powtarzam s. 56-57, proszę aby dzieci spróbowały wykonać samodzielnie.


Tydzień 20-24 kwietnia

Język polski

Podręcznik s. 16-17 temat: Legendy o polskich miastach.

Przeczytanie wiersza „Legendy polskie” proszę aby dzieci odnalazły słowa, którymi autorka określa legendy  Zadanie 1

Dziecko niech odszuka w wierszu fragmenty mówiące o znanych legendach zadanie 2

Przyglądanie się mapie Polski str. 16 i podanie nazw bohaterów legend i miast, z którymi Ci bohaterowie są związani Zadanie 3

Ćwiczenie 1,2,3 bez kropki  s. 15

W zeszycie:

Skróty wyrazów

pod tytułem –pt.

na przykład – np.

i tym podobne – itp.

i tak dalej –  itd.

strona – s.

rok – r.

ulica – ul.

aleja – al.

między innymi – m.in.

według – wg

godzina – godz.

numer – nr

Zadanie 6 s. 17 z podręcznika ustnie

Ćwiczenia 4,5,6,7 s. 16

Podręcznik s. 18-19 Z wizytą w najstarszych miastach Polski.

Czytanie tekstu „Wycieczka do Krakowa”

Dzieci odpowiadają  ustnie na pytania:

Do jakiego miasta pojechały dzieci z wycieczką?

Co dzieci zwiedzały w Krakowie?

Jakie zadania otrzymały do wykonania w klasie?

Jak wyglądał smok sprawozdawca?

Co oznaczały pytania na ogonach smoka?

Z jakich elementów składa się sprawozdanie?

Co powinno znaleźć się we wstępie, co w przebiegu zdarzeń, a co w zakończeniu?

Czym można było zakończyć sprawozdanie?

Ćwiczenie 4,5,6 s. 18

ćwiczenie 1 z kropką,2,3 s. 17

w zeszycie:

stopniowanie:

mądry – mądrzejszy- najmądrzejszy

prosty – prostszy – najprostszy

dobry – lepszy – najlepszy

ćwiczenie 1 z kropką,2,3 s. 17

Podręcznik s. 20-23 Palcem po mapie

Poszukanie w domu różnych map Polski . Zwrócenie uwagi na legendę mapy,  znaki topograficzne, kolory występujące na mapie.

Przyjrzenie się mapie na s. 20 odpowiedzenie na pytania zawarte w zadaniach 1,2,3,4,5,6 s. 21

Ćwiczenie 1,2 3 i 4 dla chętnych s. 20

Dla chętnych podręcznik s. 23  zadanie 3 wykonanie z masy solnej lub gliny prostego naczynia lub zabawki.

Podręcznik s. 24-25 Stopka Królowej Jadwigi.

Przeczytanie  komiksu s. 24 i odpowiedzenie na pytania w zad. 1 s. 24

Dziecko słucha tekstu „Jadwiga – kobieta król” i odpowiada na pytania:

Czyja córką była Jadwiga?

Jakiego była pochodzenia?

Ile miała lat jak została koronowana na królowa Polski?

Jakie dobre cechy miała królowa?

Czym się interesowała?

Co zrobiła dla Akademii Krakowskiej?

Dlaczego została świętą?

Zadanie 3  s. 25 ustnie

Zadanie 4 s. 25 dla chętnych

Ćwiczenie 1,2 bez kropki, 3 bez kropki, 4,5 z kropka w zeszycie s. 21-22

Podręcznik s. 26-27 Legenda a baśń.

Dziecko słucha legendy „Łopatka małego piekarczyka”

Odpowiada na pytania:

W jakich czasach toczy się akcja legendy?

Kto jest głównym bohaterem?

Kim był i czym zajmował się Marcinek?

Jakiem czeladnikiem był Marcinek?

Jakie niebezpieczeństwo groziło mieszkańcom Elbląga?

W jaki sposób mieszkańcy mogli się uratować przed najazdem krzyżaków?

W jaki sposób piekarczyk uratował miasto?

Zadania 2,3  s. 27

Do zeszytu

Legenda to opowieść zawierająca elementy rzeczywiste jak  również fantastyczne.

Baśń to opowieść o fantastycznych postaciach i niezwykłych zdarzeniach.

Ćwiczenie 1,2 ,4 z kropką s. 23-24

Do zeszytu Ćwiczenie 3 s.24 Proszę pisemnie ułożyć dalszy ciąg legendy. Proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go do 28-04-2020.

 

Matematyka

Podręcznik s. 57 Mnożę i dzielę liczby przez 6

Zadania 1,2,3,5 w pamięci s.57

Ćwiczenia 1,2,3 z kropką w zeszycie s. 48

Podręcznik s. 58 Mnożę i dzielę liczby przez 7

Zadania 1,2,3 w pamięci s. 58

Zadanie 4 w zeszycie

Zadanie 5 s. 58 dla chętnych w zeszycie.

Ćwiczenie 1,2,3 4 dla chętnych s. 49

Podręcznik s. 59 Mnożę i dzielę liczby przez 8

Zadania  1,2,3,5 s. 59 w pamięci

Zadanie 4 s. 59 w zeszycie.

Ćwiczenia 1,2,3 z kropką w zeszycie s. 50

Podręcznik s. 60 Mnożę i dzielę liczby przez 9

Zadania  1,2,3 s. 60 w pamięci

Zadania  4,5 s. 60 w zeszycie dla chętnych

Ćwiczenia 1,2,3 s. 51

Ćwiczenie 4 dla chętnych.

Proszę aby dzieci powtarzały sobie tabliczkę mnożenia do 50!

 


15-17 kwietnia

W czwartek 16 kwietnia zaczniemy omawiać lekturę „Karolcia” Marii Kruger

Spotkania na Messengerze wg. wcześniejszych ustaleń.

Na adresy mailowe wysyłam test o lekturze do realizacji przez dzieci. Proszę  przeczytać  dzieciom pytania lub wydrukować. Odpowiedzi wysłać na maila lub na messengera do 17 kwietnia.

W szkole również są do odebrania testy dla dzieci dotyczące zagadnień omawianych w lutym i marcu, niestety nie mam możliwości przesłania ich na maila. Dzieci powinny je zrobić samodzielnie bez pomocy. Na polski czas to 2 godziny lekcyjne, a na matematykę 1 godzina. Po zrobieniu testu proszę o zdjęcia i przesłanie mi ich na maila do 24 kwietnia.

Język polski

Podręcznik str. 10-11 Kapelusz Pani Wrony

Przeczytanie lub słuchanie tekstu „Kapelusz Pani Wrony”, dziecko  ustnie odpowiada na pytania  Zadanie 1:

 • Czego była dumna Pani Wrona?
 • Co jej się przydarzyło?
 • Jak zareagowali mieszkańcy lasu?
 • Kto pomógł w odnalezieniu zguby?
 • Co się stało z kapeluszem?

Zadanie 2 i 3 dla chętnych.

Ćwiczenia 1,2 str. 9

Podręcznik str. 12

Przeczytanie tekstu jak napisać instrukcję oraz instrukcja budowania gniazda.

W zeszycie

Instrukcja to informacja o tym, jak coś wykonać, jak postępować, jak coś obsługiwać.

Ćwiczenie 3 str. 9

Podręcznik str. 13

Przeczytanie wyrazów w grze Bingo i tekstu z ramki oraz wiersza

W zeszycie

Litery oznaczające spółgłoski miękkie:

Ć, ń, ś, ź, dź

Spółgłoski miękkie występują jeśli po  s, c, n, z, dz jest spółgłoska lub nic więcej.

Świerk, głośno, słońce,     ryś, koń, miś

 

Litery oznaczające spółgłoski zmiękczone przez i:

Ci, ni, si, zi, dzi

Jeżeli spółgłoski s, c, n, z, dz są przed samogłoską to zmiękczy je i

Koniec, siano, ciastko

Ćwiczenia 4 bez kropki, 5, 6 z kropką.

 

Podręcznik str. 14-15 Miedzy nami ptakami

Słuchanie lub czytanie wiersza „Ptasie radio”

Spróbować rozpoznać ptaki przedstawione na ilustracji.

Odszukanie w wierszu i przepisanie do zeszytu nazwy ptaków, w których występuje ó i u w dwóch kolumnach.

Ćwiczenia 1,2,3,4 str. 11-12

Podręcznik str. 15 zadanie 5

Ćwiczenie 5 str. 12

Lekcja programowania  ćwiczenia str. 13-14 dla chętnych

Matematyka

Podręcznik str. 54-55 Poznaję cechy kwadratów

Przygotować  kilka kwadratów,  prostokątów, trójkątów, wielokątów. Dziecko niech wybierze tylko te które są widoczne w zadaniu 1.

Dziecko podaje nazwy tych figur, wymienia istotne cechy ( cztery kąty, cztery boki), pokazuje pary równych boków

Wykonuje w pamięci zadanie 2, pozostawia tylko te prostokąty, które mają wszystkie 4 boki tej samej długości.

Zadanie 5,6 str. 55

W zeszycie

Prostokąt, który ma wszystkie boki tej samej długości, nazywamy kwadrat.

Rysuje 3 kwadraty, każdy o innych długościach boków. Zapisuje długość boków w centymetrach.

Ćwiczenia 1,2,3 dla chętnych

Podręcznik str. 56 Powtarzam tabliczkę mnożenia w zakresie do 50.

Wykonuje w pamięci zadania 1,2,3

Ćwiczenie 1,2,3 str. 47

Dla chętnych praca na platformie epodręczniki blok 27 Jesteśmy gotowi do hodowli roślin https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_100_p0.html?v=716


W tym tygodniu kończymy podręcznik i ćwiczenie z języka polskiego, więc proszę o podjechanie do szkoły po odbiór ostatnich części książek, najlepiej w godzinach 10-12. Pani Monika jest codziennie w szkole, ale prosiła, aby przed przyjazdem zadzwonić do sekretariatu: 43 675 21 91. Proszę o pozostawienie uzupełnionej części 3 z polskiego. Stary podręcznik z języka polskiego oddadzą Państwo jak wrócimy do szkoły.

 

Zagadnienia 6 do 8 kwietnia 2020

Język polski

Podręcznik część 4 str. 3-5 Powroty ptaków

Na początek dzieci niech omówią co przedstawiono na ilustracji?

 • Jaka jest pora roku?
 • Po czym można poznać porę roku na ilustracji?
 • Jakie ważne daty widnieją na kartkach z kalendarza? Str. 3
 • Jakim kolorem zaznaczono w kalendarzu dni świąteczne? Str.3

Czytanie wiersza „Ptaki”

Zadanie 1, 2, 4 str. 5– odpowiedzi ustne.

W zeszycie:

Najważniejsze wyrazy w zdaniu.

Czynność                                            wykonawca czynności

Przyleciały                                         ptaki

Rozwijają się                                     listki

Świeci                                                  słońce

Idzie                                                     wiosna

Wybierz dwie pary z powyższych wyrazów i ułóż z nich zdanie. Powinno się ono składać przynajmniej z czterech wyrazów.

Ćwiczenia 1, 2 bez kropki, 3,4,5 bez kropki, 6 str. 3-4

Podręcznik str. 6-7 Wiosenne obserwacje.

Przeczytanie lub słuchanie tekstu o obserwacjach ornitologicznych.

Niech dzieci odpowiadają na pytania • Czym zajmuje się ornitolog? • Co jest potrzebne do obserwacji ptaków? • Gdzie zobaczymy najwięcej ciekawych gatunków ptaków? • Gdzie powstają specjalne wieże obserwacyjne? • Co mogą zrobić przestraszeni ptasi rodzice? • O co dbają obserwatorzy ptaków? • W co angażuje się wielu z nich?

Do zeszytu :

Kilka zdań na temat: co można obserwować wiosną? – Dla chętnych

Ćwiczenia 1,2 bez kropki, 3 str. 5

 

Przeczytanie wiersza „Ptasie pogaduszki” – podręcznik str. 6

Ćwiczenia 4, 5 str. 6

Podręcznik str. 8-9 Ptasi raj.

Słuchanie lub czytanie  tekstu „Mokradła – raj dla ptaków”.

Dzieci odpowiadają na pytania • Dlaczego mokradła są ważne dla zwierząt i ludzi? • Jakie gatunki ptaków można spotkać na terenach podmokłych? • Dlaczego łoś nie zapada się w bagnie? • W jaki sposób budowa ciała pomaga ptakom żyć na mokradłach?

Ćwiczenia 1,2 str. 7

Czytanie tekstu Ptasie gniazda – podręcznik str. 9

Ćwiczenia 3,4 str. 8

Matematyka

Podręcznik str. 52 Rozwiązuję zadania niestandardowe.

Zadanie 1 str. 52

W zeszycie zrób dwa dowolne przekształcone  zadania z zadania 1.

Ćwiczenia 1 str. 44

 

Podręcznik str. 53 Dodaję i odejmuję liczby dwucyfrowe.

Zadanie 1,2,4 w pamięci

Zadanie 3 str. 53 w zeszycie

Ćwiczenia 1,2,3 str. 45

 

Plastyka:

Dla chętnych rysunek, temat:  Zwiastuny wiosny – dowolna technika


Tydzień 30.03.2020 – 03.04.2020 Właściwe odżywianie

Język polski

Poniedziałek Temat: Dbamy o nasze zdrowie

Podręcznik strona 88 i 89. Przeczytać z 88 str. Co to jest piramida zdrowego żywienia. Sprawdzić co znajduje się na piramidzie – plakat 89 str.

Do zeszytu:

Zamiana czasownika na rzeczownik

Czasownik                                                     rzeczownik

Co robię?                                                       Co to?

Biegam                                                          bieganie

Pływam                                                          pływanie

Gotuję                                                            gotowanie

Jem                                                                 jedzenie

Podaj własne trzy przykłady i zapisz w zeszycie.

Zadania w ćwiczeniu 1/2/3/4/5 str. 80,81

 

Wtorek Temat: Dieta, czyli o sposobach odżywiania

Przeczytać tekst ze strony 90

Tekst ze strony 91 DIETA może przeczytać osoba starsza/rodzic lub uczeń.

Zdania w ćwiczeniu

1/2str. 82

W zeszycie

Wyrazy z zakończeniami -ów, -ówka, -ówna.

Ów                                         -ówka                                                -ówna

Tarnów                                   siatkówka                                           Mazurówna

Kraków                                  koszykówka                                       Kowalówna

psów                                       makówka                                           główna

 

Zapamiętać wyjątki!

Skuwka, wsuwka, zasuwka

Zadania w ćwiczeniu 3 bez kropki/4/ 5 bez kropki str. 83

 

Środa Temat: Wiem co jem

Podręcznik str. 94 przeczytać informacje z ramek. Zastanowić się co jadasz z podanych produktów zbożowych i mlecznych.

Teks ze str. 95 DOBRE RADY może przeczytać osoba starsza/rodzic lub uczeń.

Zadania z ćwiczenia

1/2/3/4/5/6 str. 84-85

 

Czwartek Temat: Żyj zdrowo powtórzenie

Zadania w ćwiczeniach

1/2/3/4/5/6 str. 88-89

 

Temat o Karolci zostawiam po powrocie do szkoły!

 

Dla chętnych dzieci wiersz do nauczenia na pamięć „Wiosenny wietrzyk” Joanna Kulmowa str. 106 będę sprawdzała poprzez messengera termin do 09-04-2020

Matematyka

Podręcznik strony 44-51, ćwiczenia strony 38-43

 

Wtorek Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych

Podręcznik str. 44

Zadanie 1 w pamięci dla wszystkich

Zadanie 2 w zeszycie metoda Franka

Zadanie 3/7 w zeszycie

Zadania 4/5/6/8 (dla chętnych – w pamięci  w celu utrwalenia)

Zadania w ćwiczeniach 1/2/3/4/5/6 str. 38-39

 

Środa temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych cd.

Podręcznik str. 46

W zeszycie zadanie 2 metoda Antka i Zosi

Zadanie 4 w zeszycie

Zadania podręcznik 3/5/6/7/8 str. 46-47 (dla chętnych w pamięci w celu utrwalenia)

Ćwiczenia str. 40, zadania w 1/2

Zadanie  4  str. 41 dla chętnych

 

Czwartek temat: Jednostka czasu

W zeszycie

1 godzina to 60 minut

1 kwadrans to 15 minut

2 kwadranse to pół godziny

3 kwadranse to 45 minut

4 kwadranse to 1 godzina

(można dorysować zegary dla chętnych)

Podręcznik str. 48-49 zadania 1/3/4/5/6/7/8 w pamięci dla wszystkich w celu utrwalenia

ćwiczenia- zadania 1/2/3/4  str. 42

 

Piątek  powtórzenie

Podręcznik str. 50-51

W zeszycie zadanie 1/8

w ćwiczeniach str. 43 zadania 1/2/3/4/5

 

Niewymienione zadania do realizacji dla chętnych.

 

Dodatkowo dla chętnych

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_100_p0.html?v=678

Blok 25 Jesteśmy zmęczeni zimą.

Pozdrawiam

Agata Tyluś