informatyka

Home / 4 klasa / informatyka

informatyka

18-05-2020

Temat: Scratch – co to jest?

Proszę obejrzeć poniższy film, który w przystępny sposób objaśnia co to jest i do czego służy program Scratch.

 

https://www.youtube.com/watch?v=e763zdkQaW0


11-05-2020

Temat: Matematyka z komputerem

Proszę przeczytać informacje na temat obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym z podręcznika na stronach: 117-119.


04-05-2020

Prace, możecie wykonywać do 08.05. (Jeżeli zrobicie wcześniej możecie je przesłać przed końcem tego terminu). Wszystkie wykonane prace wysyłacie na adres emilkaj@op.pl

Prace należy pisać w edytorze tekstu, zapisać i przesłać za pomocą e-mail jako załącznik. W razie trudności z wysłaniem proszę o kontakt.

 

Temat: A ty rośniesz…

 

Program w którym pracujemy

Arkusz kalkulacyjny: Excel z pakietu Microsoft Office lub Calc z pakietu Apache OpenOffice.

Podręcznik str. 114-115

Zadanie do wykonania

Każdy z uczniów klasy 4 podaje swój wzrost w centymetrach (możecie to zrobić np. w środę podczas lekcji online lub samodzielnie skontaktować się z kolegami z klasy ). Dane trzeba wpisać do arkusza kalkulacyjnego tak jak na rysunku 3 str. 114.

W komórce pod imionami uczniów zostało dopisane słowo średnia. W tym miejscu należy obliczyć średni wzrost uczniów. Sposób wyznaczania średniej wzrostu jest opisany w podręczniku na str. 115.

Po obliczeniu średniej należy wstawić wykres kolumnowy. Można wybrać słupek płaski lub trójwymiarowy (rys. na str. 115). Każdemu słupkowi można nadać wybrany kolor (rys. str. 116).

27-04-2020

Prace, możecie wykonywać do 29.04. (Jeżeli zrobicie wcześniej możecie je przesłać przed końcem tego terminu). Wszystkie wykonane prace wysyłacie na adres emilkaj@op.pl

Prace należy pisać w edytorze tekstu, zapisać i przesłać za pomocą e-mail jako załącznik. W razie trudności z wysłaniem proszę o kontakt.

 

Temat: Czy masz arkusz kalkulacyjny?

 

Program w którym pracujemy

Arkusz kalkulacyjny: Excel z pakietu Microsoft Office lub Calc z pakietu Apache OpenOffice.

Podręcznik str. 110-113

Zadanie do wykonania 1/113

Zrób z arkusza kartkę w kratkę. Kratkę już masz, trzeba tylko zmienić szerokość kolumn.

Zbuduj z kwadratów w arkuszu kilka kolorowych liter i cyfr (patrz rysunek 5 na str.112).


20-04-2020

Prace, możecie wykonywać do końca tygodnia tj. do 24.04. (Jeżeli zrobicie wcześniej możecie je przesłać przed końcem tego terminu). Wszystkie wykonane prace wysyłacie na adres emilkaj@op.pl

Prace należy pisać w edytorze tekstu, zapisać i przesłać za pomocą e-mail jako załącznik. W razie trudności z wysłaniem proszę o kontakt.

 

Temat: Kolorowe słupki

Podręcznik strony 107 -109

Zadanie do wykonania

W arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft  Excel) albo arkuszu kalkulacyjnym Apache OpenOffice (jest to bezpłatny program który można ściągnąć z Internetu na komputer lub laptop) utwórz tabelkę „Wyniki pomiarów długości łokci uczniów klasy 4a” (podręcznik strona 106), następnie utwórz wykres z danymi. W tym celu:

– zaznacz dokładnie całą tabelkę z danymi (wszystkie komórki, razem z nagłówkami kolumn)

-jeżeli pracujesz w Microsoft Excel wybierz kartę Wstawianie. Wybierz wykres Słupkowy grupowany.

(Jeżeli pracujesz w Open Office Calc wybierz Wstaw-Wykres-Słupkowy-Zwykły-Utwórz)

– wykres pojawi się obok danych.

Zapisz wykres i wyślij do sprawdzenia.


15-04-2020

Prace, możecie wykonywać do końca tygodnia tj. do 17.04. (Jeżeli zrobicie wcześniej możecie je przesłać przed końcem tego terminu). Wszystkie wykonane prace wysyłacie na adres emilkaj@op.pl

Prace należy pisać w edytorze tekstu, zapisać i przesłać za pomocą e-mail jako załącznik. W razie trudności z wysłaniem proszę o kontakt.

 

Temat: Liczby w komórkach

 

Proszę przeczytać test w podręczniku na stronach: 104-106.

Zadania do wykonania.

  1. Przyjrzyj się rysunkowi 4 na stronie 106 ( „Wyniki pomiarów długości łokci uczniów klasy 4a” ) Na jego podstawie utwórz w arkuszu kalkulacyjnym zestawienie 20 najdłuższych rzek w Polsce. Podaj nazwę rzeki i długość w km.
  2. Napisz w edytorze tekstu odpowiedź na Zadanie 2/106

 


Prace, możecie wykonywać do końca tygodnia tj do 03.04. (Jeżeli zrobicie wcześniej możecie je przesłać przed końcem tego terminu). Wszystkie wykonane prace wysyłacie na adres emilkaj@op.pl

Prace należy pisać w edytorze tekstu, zapisać i  przesłać  za pomocą e-mail jako załącznik. W razie trudności z wysłaniem proszę o kontakt.

Temat: Czy znasz ikony programów?

Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika (strony 76-79)

Zadanie

Wyszukaj w Internecie frazę „rozszerzenie pliku”. Wybierz najbardziej zrozumiałą dla ciebie definicję tego pojęcia i zapisz ją w edytorze tekstu.

Przyjrzy się nazwom plików zapisanych na swoim komputerze. Wypisz najczęściej spotykane rozszerzenia plików.

Wypisz najczęściej stosowane rozszerzenia dla: dokumentów tekstowych, filmów, grafik, obrazów, plików PDF.