historia

22-06-2020

Dnia 22.06 – T: Znaczenie Unii Europejskiej ?
Opisz znaczenie Unii Europejskiej dla Polski …
Dnia 25.06 – T: Polska w NATO.

15-06-2020

Dnia 15.06 – T: Droga Polski do Unii Europejskiej.

Opisz drogę Polski do wejścia do Unii Europejskiej.


01-06-2020

Dnia 01.06 – T: Upadek komunizmu.

Napisz, kiedy upadł komunizm w ZSRR ?

Dnia 04.06 – T: Upadek komunizmu w Europie Środkowej.

Wyjaśnij pojęcie „Jesień Ludów”.


25-05-2020

Dnia 25.05 – T: Przemiany w naszym kraju w latach 1989-1990.

Opisz zmiany w konstytucji w Polsce.

Dnia 28.05 – T: Plan Balcerowicza.

Opisz reformy gospodarcze w Polsce, w latach 1989- 1993.


18-05-2020

Dnia 18.05 – T: Wybory 4 czerwca 1989 roku.

Opisz wybory 4 czerwca 1989 roku.

Dnia 21.05 – T: Rząd Mazowieckiego.

Napisz jak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego.


11-05-2020

Dnia 11.05 T: Powstanie NSZZ „Solidarność”.

Opisz strajki z sierpnia 1980 roku.

Dnia 14.05 – T: Stan wojenny w Polsce.

Napisz, dlaczego Polakom żyło się ciężko wtedy ?


05-05-2020

Dnia 04.05  –   Temat: Polityka zagraniczna Polski w latach 1970 – 1980.
Proszę opisać relacje Polski z RFN w latach 1970 – 1980.
Dnia 07.05  –   Temat: Reformy gospodarcze w Polsce w czasach Gierka.
Wypisz proszę, skutki uprzemysłowienia Polski po zaciągnięciu dużych kredytów ?

28-04-2020

Dnia  27.04  –  Temat: Wojna w Korei i w Wietnamie.

Opisać zakończenie wojny w Wietnamie i wycofanie wojsk USA z tego regionu.

Dnia 30.04  –  Temat: Grudzień 1970 roku w Polsce. Dojście Gierka do władzy.

Opisz w zeszycie, ilu Polaków zginęło w walkach na wybrzeżu w grudniu 1970 roku?

Proszę wysyłać na mojego maila prace pisemne pbaczynski27@gmail.com


 

21-04-2020

klasa 8

20.04.2020 r. T: Odzyskanie niepodległości przez państwa w Azji. Mahatma Gandhi.

Proszę opisać sukcesy walki Gandhiego o wolność Indii.

23.04.2020 r.

T: Wolne państwa w Afryce.

Proszę wypisać 15 państw z Afryki, które odzyskały wolność i w którym roku, to nastąpiło ?


15-04-2020

Temat: Powstanie państwa Izrael.

Proszę w zeszycie, opisać okoliczności powstania państwa żydowskiego. Napisz, z kim Izrael toczył wojny? Skorzystaj z Wikipedii. Praca na ocenę.


06-04-2020

Temat : Odzyskanie niepodległości przez kraje w Afryce i w Azji.

Proszę przeczytać i napisać jakie państwa w Afryce i w Azji odzyskały wolność ?


01-04-2020

Temat: Powstanie NATO i Układu Warszawskiego

Proszę przeczytać i opisać z Wikipedii i z książki.

Temat: Rządy Gomułki w Polsce – 1956-1970. Proszę opisać w zeszycie.