Pierwszoklasiści

Home / Pierwszoklasiści

Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego uczniowie otrzymają w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Rodzice dokupują książki do języka niemieckiego i religii. Szczegóły zostaną podane w pierwszym tygodniu nauki.