Tym razem Przedborski Park Krajobrazowy…

Home / Aktualności / Tym razem Przedborski Park Krajobrazowy…
Tym razem Przedborski Park Krajobrazowy…

Tym razem Przedborski Park Krajobrazowy…

Jest on jednym z najciekawszych parków środkowej Polski, wyróżnia się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie takich elementów jak: szata roślinna, woda, gleba, mikroklimat oraz świat organizmów. Te elementy środowiska przyrodniczego uczniowie naszej szkoły mogli zobaczyć na własne oczy.