matematyka

Home / 5 klasa / matematyka

matematyka

22-06-2020

Temat: Objętość  figury. Jednostki objętości(22.06)

 

Proszę zapoznać się z poniższym filmem

https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g

Objętość figury pozwala odpowiedzieć  na pytanie Ile jest w środku figury miejsca? Ile się do środka zmieści?

Objętość oznaczamy literą V.

Jednostki objętości:

1 mm3 ( 1 milimetr sześcienny) to sześcian o krawędzi długości 1 mm

1 cm3 ( 1 centymetr sześcienny) to sześcian o krawędzi długości 1 cm

1 dm3 ( 1 decymetr sześcienny) to sześcian o krawędzi długości 1 dm

1 dm3  = 1 litr

Ćwiczenie 1/73

a)w pierwszym pudełku mieści się 6 sześcianów; w drugim pudełku mieści się 12 sześcianów; w trzecim pudełku mieści się 8 sześcianów;

Ćwiczenie 3/73

Objętość kontenera wynosi około 60 m3.

Objętość pudełka na buty wynosi około 8 dm3.

Kropla wody ma objętość około 4 mm3.

Woda w Oceanie Indyjskim ma objętość około 292 mln km3.

Woda w Bałtyku ma objętość około 22 tys. km3.

Objętość wody w jeziorze Gopło wynosi około 78 mln m3.

Zadania do samodzielnego wykonania 1b, 2, 4 /73 i 74 zeszyt ćwiczeń.

Temat: Objętość prostopadłościanu ( 24.06; 25.06)

Objętość prostopadłościanu o wymiarach a x b x c ( a, b, c – długość, szerokość, wysokość) obliczamy ze wzoru V = a * b * c.

Objętość sześcianu o krawędzi a obliczamy ze wzoru V = a * a * a = a3

Ćwiczenie 1/75

b)6 * 5 * 2 = 60

6 * 5 * 5 = 150

6 * 5 * 9 =270

Ćwiczenie 2/75

V= 2 * 2 * 3 ; V = 12cm3

V= 2 * 2 * 2; V = 8 cm3

V= 3 * 2 * 3; V = 18cm3

Ćwiczenie 3/75

a)Długość krawędzi sześcianu: 1cm; Objętość sześcianu:  V= 1 * 1 * 1; V = 1 cm3

b)Długość krawędzi sześcianu: 4cm; Objętość sześcianu:  V= 4 * 4 * 4; V = 64 cm3

c)Długość krawędzi sześcianu: 3dm; Objętość sześcianu:  V= 3 * 3 * 3; V = 27 dm3

d)Objętość sześcianu:  V = 125 cm3, 125 = 5 * 5 * 5 zatem długość krawędzi wynosi 5 cm

 1. e) Objętość sześcianu: V = 1000 cm3, 1000 = 10 * 10 * 10 zatem długość krawędzi wynosi 10m

Zadania do samodzielnego wykonania 4 i 6 /76 Zeszyt ćwiczeń

W zad. 6d trzeba zapisać długości krawędzi w tej samej jednostce.


15-06-2020

Temat: Siatki graniastosłupów prostych(15.06)

Siatka graniastosłupa powstaje, gdy rozetniemy bryłę wzdłuż kilku krawędzi i rozłożymy na płaskiej powierzchni.

Proszę zapoznać się z poniższymi filmami

https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw

https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4

Ćwiczenie 1/69

Siatka sześcianu to sześć połączonych ze sobą kwadratów o jednakowych wymiarach.

Siatka prostopadłościanu składa się z sześciu połączonych ze sobą prostokątów. Równoległe do siebie ściany muszą mieć takie same wymiary.

Ćwiczenie 2/69

a)Podstawy w podanych graniastosłupach to równoległobok, trójkąt i trapez. Ściany boczne są prostokątami.

b)Ściany równoległe po złożeniu bryły znajdują się naprzeciw siebie. W graniastosłupie prostym podstawy są prostopadłe do ścian bocznych. Ściany boczne są do siebie prostopadłe, jeśli jest między nimi kąt prosty.

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń 1,2,3/69 i 70

 

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego(19.06)

Pole powierzchni sześcianu P = 6a2, gdzie a – długość krawędzi sześcianu

Pole powierzchni prostopadłościanu P = 2ab + 2ac + 2bc gdzie a, b, c –wymiary prostopadłościanu (długość, szerokość, wysokość)

Pole powierzchni dowolnego graniastosłupa prostego P = 2Pp + Pb  gdzie Pp –pole podstawy, Pb – pole boczne

Ćwiczenie 1/71

Pole jednej ściany sześcianu: 3 * 3 = 9 cm2

Pole powierzchni sześcianu: 6 * 9 = 54 cm2

Ćwiczenie 2/71

a)Długość krawędzi sześcianu: 4cm

Pole powierzchni sześcianu: 6 * 42 = 6 * 16 = 96 cm2

b)Długość krawędzi sześcianu: 10dm

Pole powierzchni sześcianu: 6 * 102 = 6 * 100 = 600 dm2

d)Pole powierzchni sześcianu: 54 cm2

6 * a2 = 54;    54 : 6 = 9 , a2 = 9 więc a=3

Ćwiczenie 4/71

Niech a=10cm, b=3,5cm, c=5cm

P = 2ab + 2ac + 2bc

P = 2 * 10 * 3,5 + 2 * 10 * 5 + 2 * 3,5 * 5 = 70 + 100 + 35 = 205 cm2

Ćwiczenie 5/72

Pole powierzchni bocznej = 10 * 4 + 10 * 10 + 5 * 10 + 7 * 10 = 40 + 100 + 50 + 70 = 260cm2

Pole podstawy = pole trapezu = 34cm2

Pole powierzchni całkowitej = 2 * 34 + 260 = 328cm2

Ćwiczenie 6/72

b)Pp = pole trójkąta = ½ *3 * 4 =6 cm2

Pb = 5 * 3 + 5 * 4 + 5 * 5 = 15 + 20 + 25 =60 cm2

Pc = 2 * 6 + 60 = 72cm2

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń 2,3,6ac/71 i 72

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 


08-06-2020

Temat: Prostopadłościany i sześciany (08.06)

Temat: Opis prostopadłościanu (08.06 i 09.06)

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której wszystkie ściany są prostokątami.

Sześcian to prostopadłościan, w którym wszystkie ściany są kwadratami.

Prostopadłościan to np.: karton po mleku, pudełko zapałek, książka, sześcian to np.: kostka do gry, kostka Rubika.

Prostopadłościan ma 6 ścian, 12 krawędzi i 8 wierzchołków.

Proszę zapoznać się z poniższym filmem.

https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń str. 65

 

Temat: Przykłady graniastosłupów prostych (10.06)

Każdy graniastosłup składa się z 2 podstaw i ścian bocznych, które są prostokątami.

W podstawie mogą być różne figury np.: trójkąty, czworokąty, pięciokąty itd.

Jeżeli w podstawie graniastosłupa jest trójkąt, to taki graniastosłup nazywamy trójkątnym, jeżeli w podstawie jest czworokąt, to taki graniastosłup nazywamy czworokątnym,  jeżeli w podstawie jest pięciokąt, to taki graniastosłup nazywamy pięciokątnym.

 Jeżeli w podstawie jest wielokąt foremny np.: trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny to taki graniastosłup nazywamy prawidłowym.

 

Proszę zapoznać się z poniższym filmem.

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o

 

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń str. 66-68

Niektóre zadania wykonamy podczas lekcji online. Zadania, których nie zrobimy w czasie lekcji proszę wysłać na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl.


01-06-2020

Temat: Pole trapezu(01.06; 03.06)

Wysokość trapezu to odcinek, który  łączy podstawy trapezu (lub ich przedłużenia) i jest prostopadły do obu podstaw.

Pole trapezu   P = ½  * (a + b)  * h

 P – pole równoległoboku,

a , b – długości podstaw,

h – wysokość trapezu

 

Zadania do wykonania Ćwiczenia str.57 i 58

Ćw. 2/57

a)NIE; b)TAK; c)TAK; d)NIE; e)NIE; f)TAK

Ćw.3/58

a)a=3,7cm; b=2,3cm; h=2,2cm;

P = ½ * (3,7 + 2,3) * 2,2 = ½ * 6 * 2,2 = 3 * 2,2 = 6,6cm2

b)a=4cm; b=2,5cm; h=2cm;

P = ½ * (4 + 2,5) * 2 = ½ * 6,5 * 2 = 6,5cm2

a)a=3cm; b=2cm; h=3cm;

P = ½ * (3 + 2) * 3 = ½ * 5 * 3 =  7,5cm2

 

Temat: Pola wielokątów – podsumowanie(04.05)

 

Zadania do wykonania Ćwiczenia str.59 i 60

 

Temat: Pola figur – powtórzenie wiadomości(05.06)

Zadania do wykonania Sprawdź, czy umiesz Ćwiczenie str. 63 i 64

 

Niektóre zadania wykonamy podczas lekcji online. Zadania, których nie zrobimy w czasie lekcji proszę wysłać na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


25-05-2020

Temat: Pole równoległoboku(25.05; 27.05)

Temat: Pole rombu(28.05)

Temat: Pole trójkąta(29.05; 01.06)

Szczegóły wysłane na maila

18-05-2020

Temat: Figury na płaszczyźnie – powtórzenie wiadomości(18.05)

W ramach powtórzenia proszę wykonać Sprawdź czy umiesz Ćwiczenia str. 41-44

 

Temat: Pole prostokąta i kwadratu(20.05 i 21.05)

Pole prostokąta

P = a * b, gdzie a i b to długości boków prostokąta

 

Pole kwadratu

P = a2 = a * a, gdzie a – długość boku kwadratu

 

Jednostki pola figur: mm2, cm2, dm2, m2, km2

 

Ćw. 4/46

a)Piłka nożna wymiary boiska 70m x 100m

P = 70m * 100m = 7000m2

Obwód = 2*70m +2*100m = 140m +200m =340m

b)Koszykówka wymiary boiska 15m x 28m

P = 15m * 28m = 420m2

Obwód = 2*15m +2*28m = 30m +56m =86m

c)Piłka ręczna wymiary boiska 20m x 40m

P = 20m * 40m = 800m2

Obwód = 2*20m +2*40m = 40m +80m =120m

e)Tenis ziemny wymiary boiska 8,2m x 23,8m

P = 8,2m * 23,8m = 195,16m2

Obwód = 2*8,2m +2*23,8m = 16,4m +47,6m =64m

 

Zadania do wykonania Ćwiczenia strona 45 i 46

 

Temat: Zależności między jednostkami pola (22.05)

 

1cm  = 10mm

1cm2 = 1cm * 1cm = 10mm * 10mm = 100mm2

1dm = 10cm

1dm2 = 1dm * 1dm = 10cm * 10cm = 100cm2

1m = 100cm

1m2 = 1m *1m = 100cm * 100cm = 10000cm2

1km = 1000m

1km2 = 1km * 1km = 1000m * 1000m = 1000000m2

 

1a = 100m2; 1ha = 10000m2; 1ha = 100a

 

Zadania do wykonania Ćwiczenia strona 47 i 48

Niektóre z zadań zrobimy razem podczas lekcji online.

 

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl

 


11-05-2020

Temat: Miary kątów w trapezach (13.05.)

Notatka

W trapezie suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 1800.

W trapezie równoramiennym kąty leżące przy tej samej podstawie mają jednakowe miary.

Zadania do wykonania  Zeszyt ćwiczeń str. 36

Ćw.1 a) Ponieważ suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 1800 zatem kąt rozwarty leżący przy tym samym ramieniu co kąt 300 musi mieć miarę 1500 a

kąt rozwarty leżący przy tym samym ramieniu co kąt 450 musi mieć miarę 1350.

 1. b) jest to trapez prostokątny, dwa kąty mają po 900, natomiast kąt rozwarty leżący przy tym samym ramieniu co kąt 600 musi mieć miarę 1200.

Ćw. 2 a) Ponieważ to trapez równoramienny drugi z kątów ostrych ma też 500, natomiast kąty rozwarte są równe i mają po 1300.

 1. b) Kąty ostre mają po 790, natomiast rozwarte po 1800 – 790=1010

 

Temat: Czworokąty podsumowanie (14.05)

 

Zadania do wykonania: Zeszyt ćwiczeń str. 37-38

Niektóre z zadań zrobimy razem podczas lekcji online.

 

Temat: Figury przystające (15.05)

Notatka

Figury przystające mają taki sam kształt i tę samą wielkość. (Gdybyśmy wycieli figury przystające, moglibyśmy nałożyc jedna na drugą tak, aby się pokrywały).

Zadania do wykonania: Zeszyt ćwiczeń str. 39-40

Niektóre z zadań zrobimy razem podczas lekcji online.

 

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


04-05-2020

Temat: Równoległoboki i romby (04.05; 06.05)

 

Proszę zapoznać się z poniższym filmem dotyczącym równoległoboków i rombów.

https://www.youtube.com/watch?v=c8FaA61VJQY

Notatka

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Z definicji tej wynika, że prostokąt i kwadrat też są równoległobokami.

(Narysuj dowolny równoległobok nie będący kwadratem ani prostokątem i oznacz jego wierzchołki literami ABCD. Narysuj przekątne AC i BD).

AB || CD i AD || BC;    |AB|=| CD| i |AD| = |BC|.

W dowolnym równoległoboku przekątne przecinają się w połowie.

Romb to równoległobok, który ma boki jednakowej długości. Z definicji tej wynika, że kwadrat też jest rombem.

(Narysuj dowolny romb nie będący kwadratem i oznacz jego wierzchołki literami EFGH. Narysuj przekątne EG i FH).

EF || HG i EH || FG;    |EF|=|FG|=|GH|=|HE|.

W dowolnym rombie przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym.

Zadania do wykonania Ćwiczenia str. 28-31

 

Temat: Miary kątów w równoległobokach (07.05)

Notatka

W równoległoboku kąty leżące w przeciwległych wierzchołkach mają jednakowe miary, a suma miar kątów leżących przy tym samym boku wynosi 1800.

Proszę przerysować do zeszytu rysunek równoległoboku w którym zaznaczono kąty α i β a pod spodem jest równanie α+β=1800 (2 rysunek od góry ze strony 130 podręcznik).

Zadania do wykonania Ćwiczenie str.32

(nie mierz kątów kątomierzem, skorzystaj z własności kątów w równoległobokach, kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary, kąty leżące przy tym samym boku mają razem 1800)

Temat: Trapezy (8.05, 11.05)

Proszę zapoznać się z poniższym filmem dotyczącym trapezów.

https://www.youtube.com/watch?v=fg_NuxOfXrY

Notatka

Trapez  to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Z definicji tej wynika, że prostokąt, kwadrat, równoległobok i romb też są trapezami. Równoległe boki w trapezie to podstawy, pozostałe boki to ramiona. Jeżeli trapez ma równe ramiona to nazywamy go równoramiennym, jeśli ma kąt prosty nazywamy go prostokątnym.

Narysuj dowolny trapez, trapez równoramienny i prostokątny (podręcznik str. 131).

Zadania do wykonania Ćwiczenia str.33-35

 


27-04-2020

Temat: Miary kątów w trójkątach(27.04)

Ćw. A str. 12

Narysuj na kartce trójkąt, wytnij go i pokoloruj jego kąty. Oderwij rogi i wklej je do zeszytu tak, aby sąsiednie kąty miały wspólny wierzchołek i ramię. Jaki kąt utworzyły trzy kąty trójkąta?

Notatka

Suma miar katów trójkąta wynosi 1800.

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają tę samą miarę.

W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają miarę 600.

Ćw.1/22

 1. 900 + 350 = 1250; 1800 -1250=550
 2. 600 + 400=1000; 1800 – 1000 = 800

Ćw.3/22

 1. 550 + 550=1100 1800 – 1100=700
 2. 1800 – 1100=700; 700 : 2 =350 (W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe)

Zadania do wykonania Ćw. str. 22 i 23

 

Temat: Prostokąty i kwadraty(29.04, 30.04)

Notatka

(Narysuj prostokąt ABCD i zaznacz w nim przekątne).

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste, boki parami równe i równoległe. Przekątne są równe i przecinają się w połowie.

(Narysuj kwadrat EFGH i zaznacz w nim przekątne).

Kwadrat to czworokąt, który ma cztery kąty proste i wszystkie boki równe . Przekątne są równe,  przecinają się w połowie pod kątem prostym.

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zadania do wykonania Ćw. str. 24-27

Cześć zadań wykonamy wspólnie podczas lekcji online.

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


20-04-2020

Temat: Wielokąty (20.04; 22.04)

Notatka do zeszytu

Wielokąt – figura płaska ograniczona linią łamaną zamkniętą. Boki tej łamanej nazywamy bokami wielokąta, zaś jej wierzchołki nazywamy wierzchołkami wielokąta. Każdy wielokąt ma po tyle samo boków, wierzchołków i kątów. Wielokąty, które mają trzy kąty, nazywamy trójkątami, wielokąty z czterema kątami to czworokąty itd.

Przekątna wielokąta to odcinek który łączy dwa wierzchołki wielokąta i nie jest jego bokiem.

Obwód wielokąta to suma długości wszystkich boków wielokąta.

 

Zadania do wykonania Ćwiczenia strony: 13,14,15,16

Ćw. 4/14 Punkt należy do wielokąta jeśli leży wewnątrz wielokąta lub na jego boku.

 

Temat: Rodzaje trójkątów (23.04; 24.04)

Notatka do zeszytu

Ze względu na kąty wyróżniamy trójkąty:

– ostrokątne (wszystkie kąty ostre) narysuj przykładowy trójkąt patrz podręcznik str. 118

– prostokątne (jeden kąt prosty) narysuj przykładowy trójkąt patrz podręcznik str. 118

– rozwartokątne (jeden kąt rozwarty) narysuj przykładowy trójkąt patrz podręcznik str. 118

W trójkącie prostokątnym, dwa krótsze boki, leżące przy kącie prostym, to przyprostokątne, najdłuższy bok, leżący naprzeciw kąta prostego to przeciwprostokątna.

Ze względu na boki wyróżniamy trójkąty:

– różnoboczne (każdy bok innej długości) narysuj przykładowy trójkąt

-równoramienne (dwa boki o tej samej długości. Boki równej długości to ramiona, a trzeci bok to podstawa) narysuj przykładowy trójkąt patrz podręcznik str.119

-równoboczne (trzy  boki o tej samej długości) narysuj przykładowy trójkąt patrz podręcznik str.119

Zadania do wykonania Zeszyt ćwiczeń str.17,18,19

Rozwiązane zadania proszę przesłać jako zdjęcie poprzez aplikacje Messenger albo poprzez maila emilkaj@op.pl

15-04-2020

Temat: Mierzenie kątów (15.04)

Poniższy film przypomina w jaki sposób mierzymy kąty przy pomocy kątomierza.

https://www.youtube.com/watch?v=FzLQAIwUMFM

Miary kątów

 • kąt zerowy – to kąt o mierze 00,
 • kąt prosty – to kąt o mierze 900,
 • kąt półpełny – to kąt o mierze 1800,
 • kąt pełny – to kąt o mierze 3600,
 • kąt ostry – to kąt o mierze mniejszej niż 900
 • kąt rozwarty – to kąt o mierze większej niż 900,
 • kąt wklęsły – to kąt o mierze większej niż 1800i mniejszej niż 3600.

Zadania do wykonania Ćwiczenia strona 9 i 10

 

Temat: Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste (16.04, 17.04)

https://www.youtube.com/watch?v=O0XvY1Y97bc

Kąty przyległe mają jedno ramię wspólne i tworzą razem kąt półpełny. Jeśli α i β to kąty przyległe to α+β=1800 (rysunek podręcznik strona 113).

Kąty wierzchołkowe. Dwie proste przecinające się wyznaczają dwie pary kątów wierzchołkowych. Kąty te mają jednakowe miary. (rysunek podręcznik str. 113)

Kąty utworzone przez trzy proste (kąty odpowiadające) Dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą wyznaczają kąty odpowiadające. Kąty odpowiadające mają równe miary (rysunek podręcznik str. 113)

Zadanie 1/114

 1. kąt α i kąt 500 to kąty przyległe, Razem mają one miarę 1800, zatem kąt α ma miarę 1800 -500=1300

kąt β i kąt 1230 to kąty przyległe, Razem mają one miarę 1800, zatem kąt β ma miarę 1800 -1230=570

kąty δ i kąt 400 to kąty wierzchołkowe, zatem δ=400, kąt γ i kąt 400 są przyległe zatem γ=1800 – 400=1400

 1. α =1800 -900-650=250

kąty γ i β +200 są równe zatem γ=200

kąt wierzchołkowy do kąta δ ma miarę 1800 -700-500=600 zatem δ=600

 

Zadanie 4/115

 1. kąty odpowiadające (o jednakowych miarach): I i V, IV i VIII, II i VI, III i VII

kąty wierzchołkowe(też o jednakowych miarach): I i III, II i IV, V i VII, VI i VIII.

 1. Po 1050 mają kąty: I, V, III i VII. Po 750 mają kąty: II, IV, VI, VIII.

 

Zadania do wykonania Zeszyt Ćwiczeń str. 11 i 12

Podręcznik zad. 3 i zad. 5 str. 115

 

Po zrobieniu zadań proszę wysłać zdjęcia na mój Messenger lub mail emilkaj@op.pl


04-04-2020

Zadania na tydzień od 06.04 do 09.04.

 

Temat: Proste prostopadłe i proste równoległe (pn)

Na poniższych filmach są pokazane sposoby rysowania dwóch prostych równoległych i prostopadłych za pomocą linijki i ekierki.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ozu6HuQ2ZI

https://www.youtube.com/watch?v=VqDF9DPDyW0

Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe

Dwa odcinki są prostopadłe, jeżeli leżą na prostych prostopadłych. Dwa odcinki są równoległe, jeżeli leżą na prostych równoległych.

Odległość punktu od prostej to długość najkrótszego odcinka łączącego ten punkt z prostą; odcinek ten jest prostopadły do prostej.

https://www.youtube.com/watch?v=KYhvhcW9M8g

Odległość między prostymi równoległymi to długość najkrótszego odcinka łączącego te proste, czyli odcinka do nich prostopadłego.

Zadania do wykonania: 6,7,8,9,10,11,12,13,14/4,5,6 zeszyt ćwiczeń.

Temat: Kąty (śr)

W podręczniku na stronie 107 są przedstawione rodzaje kątów.

Proszę zrobić w zeszycie notatkę rysując poszczególne kąty i podpisując je.

Kąty można oznaczać greckimi literami alfabetu α (alfa),β (beta),γ(gamma) lub za pomocą trzech dużych liter np. kąt ABC gdzie A i C to punkty leżące na ramionach kąta a B to wierzchołek.

Zadania do wykonania: zeszyt ćwiczeń str 7 i 8

Zad. 1/109 podręcznik

Rozwiązane zadania proszę przesłać jako zdjęcie poprzez aplikacje Messenger lub na maila emilkaj@op.pl

 


Zadania na tydzień od 30.03 do 03.04.

Temat: Liczby ujemne

Proszę zapoznać  się z poniższymi filmami

https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/DG1xCjrua

https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432

https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432

https://pistacja.tv/film/mat00156-porownywanie-liczb-calkowitych?playlist=432

 

Temat: Liczby ujemne (uzupełnienie tematu)

Proszę zrobić  notatkę w zeszycie

Liczby całkowite: …-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…….

Liczby całkowite dodatnie: 1, 2, 3…

Liczby całkowite ujemne: -1, -2, -3…

Liczba 0 nie jest ani liczbą dodatnią ani ujemną

Porównywanie liczb całkowitych

Liczby całkowite uporządkowane są na osi liczbowej rosnąco.  Strzałka na osi pokazuje kierunek wzrastania liczb

…-5<-4<-3<-2<-1<0<1<2<3<4<5….

Liczby, które znajdują się na osi liczbowej w tej samej odległości od zera lecz po przeciwnych jego stronach nazywamy liczbami przeciwnymi np.: liczbami przeciwnymi są 4 i -4, 12 i -12

Proszę wykonać  zadania

Zeszyt ćwiczeń strony 87i 88

Podręcznik zad 1,2,3/208

 

Od następnej lekcji zaczniemy geometrię. Proszę przygotować  gładki zeszyt, linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel,ołówek

Temat: Proste prostopadłe i proste równoległe

Proszę zapoznać się z poniższymi filmami

https://epodreczniki.pl/a/proste-i-odcinki-prostopadle-i-rownolegle/D15m0VtAL

https://pistacja.tv/film/mat00197-punkt-odcinek-prosta-polprosta?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00198-proste-rownolegle-i-prostopadle?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00200-rysowanie-prostych-rownoleglych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00201-odleglosc-punktu-od-prostej?playlist=127

Proszę zrobić  w gładkim zeszycie krótką notatkę na temat tego czym jest punkt, prosta, półprosta, odcinek, jak wyglądają dwie proste równoległe a jak prostopadłe.

Proszę zrobić  zadania 1, 2,3,4,5 str. 3 i 4 (zeszyt ćw. niebieski do geometrii)

Rozwiązane zadania proszę przesłać jako zdjęcie poprzez aplikacje Messenger .

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]