Konkurs plastyczny

Home / Aktualności / Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza za Państwa pośrednictwem przedszkolaków, jak również dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego do udziału w jedynym w swoim rodzaju konkursie plastyczny.

                         pt.”Wiosna z mojego okna” 

 Przedmiotem naszego konkursu jest własnoręczne wykonanie przez dziecko jednej pracy plastycznej płaskiej w formie:  rysunku, grafiki,  obrazu,  collage lub  techniki mieszane, obrazującą budzącą się do życia wiosenną florę i faunę, którą autor pracy obserwuje w  swoim miejscu zamieszkania .

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się i akceptacja warunków jego regulaminu. Wykonanie wspomnianej pracy plastycznej spełniającej wymagania konkursowe i przesłanie jej skanu lub   fotografii wraz ze skanami lub fotografiami prawidłowo wypełnionych i podpisanych 3 złączników:

·         Załącznik nr 1:Formularz zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

·         Załącznik nr 2:Formularz oświadczenia w zakresie praw autorskich

·         Załącznik nr 3: Zgoda rodzica/prawnego opiekuna

Skany lub zdjęcia pracy plastycznej wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami  nr 1, 2, 3  należy przesłać: drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2020 roku do godziny 23:59, na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl

 

  Link do wydarzenia „Wiosna z mojego okna” : możemy również znaleźć https://www.facebook.com/events/246975889981195/ Pracę konkursową można DODATKOWO opublikować w komentarzu wydarzenia.

 Przygotowaliśmy dla Was niesamowite nagrody niespodzianki!

Zwycięzcy otrzymają power banki, piękne albumy i nagrody niespodzianki.

Czekamy na Wasze prace!  Powodzenia!

      #zostańwdomu

      #WFOSiGWwLodzi