chemia

15-06-2020

Temat: Pierwiastki chemiczne i ich właściwości, układ okresowy jako źródło informacji 15.06

Przypomnimy wiadomości ze szkoły podstawowej, obejrzyjcie filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=MXdPJmFkd3g

https://www.youtube.com/watch?v=fn4mpfBxJdE&list=PLDPzuM2MRz8X894vGcsDHVY4d9-zz6085&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=ld0DqhNqRAw&list=PLDPzuM2MRz8X894vGcsDHVY4d9-zz6085&index=4

Zwróćcie uwagę na zagadnienia:

 1. Historia powstania układu okresowego

 2. Prawo okresowości

 3. Węgiel – główny budulec życia na Ziemi

08-06-2020

Temat: Właściwości białek – pokazy doświadczeń (08-06)

Przeczytajcie informacje na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DUyoKVZnH

Obejrzyjcie doświadczenie (reakcja ksantoproteinowa):

https://www.youtube.com/watch?v=4dO3MjCt_FQ

Temat: Powtórzenie wiadomości – substancje o znaczeniu biologicznym           (09.06)

Proszę zapoznać się z treścią na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym—podsumowanie/DdtU8azQ4


01-06-2020

Temat: Tłuszcze – właściwości i budowa (1.06)

Zagadnienia:

 1. Budowa tłuszczów

 2. Kryteria podziału

 3. Właściwości tłuszczów

 4. Hydroliza tłuszczów

Rozwiążcie zadania z karty pracy.

Temat: Budowa i występowanie białek. (1.06)

Zagadnienia:

 1. Występowanie białek i ich funkcje.

 2. Białka – związki wielkocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów

 3. Glicyna- najprostszy aminokwas budujący białka

  Rozwiążcie zadania z załącznika

26-05-2020

Temat: Cukry złożone (25.05, 26.05)

 1. Opisz właściwości fizyczne i chemiczne sacharozy, skrobi i celulozy.

 2. Opisz przebieg doświadczeń w załączonych kartach pracy (Badanie palności celulozy, wykrywanie skrobi z artykułach spożywczych, badanie właściwości cukrów złożonych).

  Rozwiążcie zadania z karty pracy. Termin: 1.06

19-05-2020

Temat:Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym (18-05)

Zapoznajemy się z treścią w podręczniku na str. 196-199

 1. Wymień rolę w organizmie cukrów, białek, tłuszczy.

 2. Jakie produkty są bogate w cukry, jakie w tłuszcze oraz białka?

 3. Co to jest piramida zdrowego żywienia?

Glukoza – produkt procesu fotosyntezy. (19.05)

Zapoznajemy się z treścią na: https://epodreczniki.pl/a/cukry—glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ

Rozwiążcie zadania interaktywne ze strony oraz kartę pracy w załączniku.


13-05-2020

Klasa VIII

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe (4.05)

Proszę obejrzyjcie następujące doświadczenia, a następnie zanotujcie obserwacje, wnioski i równania reakcji na ich podstawie:

Odróżnianie kwasów nasyconych od nienasyconych

https://www.youtube.com/watch?v=z_KixHSfw60

Reakcja zmydlania (otrzymywania mydeł)

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0&t=12s

Uzupełnijcie załączone karty pracy.

Temat:Estry- produkty reakcji kwasów z alkoholami. (5.05)

Oglądamy film o nazewnictwie estrów:

https://www.youtube.com/watch?v=c-AY4qwoB4A

oraz film o otrzymywaniu estrów:

https://www.youtube.com/watch?v=D5X7xiw6c4s

Rozwiążcie dołączone zadania w kartach pracy.

Temat: Pochodne węglowodorów – powtórzenie wiadomości. (11-12.05)

Proszę o rozwiązanie zadań z załączonej karty pracy.

Polecam obejrzyjcie film, gdzie znajdziecie powtórzenie wiadomości z działu.

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY


29-04-2020

Temat: Kwasy karboksylowe – nazewnictwo i właściwości (27-28.04)

Czytamy treść na poniższych stronach

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—wlasciwosci/DAPv2781S

Szczególną uwagę zwróćcie na przebieg doświadczeń chemicznych.

Rozwiążcie zadania (załącznik) oraz w zeszycie odpowiedzcie na pytania:

 1. Zapisz wzory sumaryczne i półstrukturalne kolejnych kwasów karboksylowych tworzących szereg homologicznych.

 2. Wyjaśnij, co to jest fermentacja octowa.

 3. Wypisz właściwości chemiczne i fizyczne kwasu octowego.

  Termin przysyłania drogą mailową: 5.05


Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy                              20.04.2020

Przeczytaj informacje z podręcznika oraz rozwiąż ćwiczenia w załączonej karcie pracy.

Temat: Metyloamina                              21.04

Przeczytaj  informacje z podręcznika oraz ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri
Odpowiedz na pytania w karcie pracy (załącznik).
Termin wykonania 27.04.
Prace proszę przesyłać ma mój adres: al.grala1005@adres.pl


08-04-2020

Temat: Alkohole – pochodne węglowodorów

Czytamy lekcję na: https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/DYqyQQiWQ

oraz https://epodreczniki.pl/a/alkohole—budowa/DpI5VkZpP  (rozdział 1 i 2)
Wykonujemy interaktywne ćwiczenia na końcu lekcji

Proszę obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=V_HBeXxsrZA

a następnie uzupełnić opis doświadczeń i ćwiczenia w załączonych kartach pracy.

Temat: Szereg homologiczny alkoholi

https://epodreczniki.pl/a/alkohole—budowa/DpI5VkZpP 
(rozdział 3)

podręcznik s.151-154

Rozwiązujemy zadania z karty pracy (załącznik).

Rozwiązania proszę przesyłać na adres: al.grala@adres.pl


Tematy: Alkany, alkeny, reakcje spalania, reakcje z bromem

https://www.youtube.com/watch?v=qjpc9nabTqc

https://www.youtube.com/watch?v=7p1ytOWdPvY

https://www.youtube.com/watch?v=Da3o-0JI8aE

https://www.youtube.com/watch?v=NFFGsbp4_ms

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]