Biologia

Home / 8 klasa / Biologia

Biologia

10-06-2020

Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce.
Proszę przeczytać temat w podręczniku strony 169-176. Proszę w zeszycie napisać krótką charakterystykę wybranego przez siebie parku narodowego w Polsce (innego niż w podręczniku).

02-06-2020

Temat: Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej.
Proszę przeczytać temat w podręczniku str.164-168 oraz zastanowić się jakie działania człowieka zagrażają różnorodności biologicznej, a także czy można chronić różnorodność biologiczną w ekosystemach intensywnie użytkowanych przez człowieka.

Bardzo proszę osoby zainteresowane poprawą oceny końcoworocznej o indywidualny kontakt ze mną przez mail (przypominam a_l_i_s@wp.pl ) , bądź przez messenger. 

19-05-2020

Temat: Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów.
Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 157-163.
Proszę w zeszycie zapisać:
Różnorodność biologiczna to bogactwo form życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów.
Nadmierne użytkowanie zasobów ekosystemów prowadzi do spadku różnorodności biologicznej. Zarówno ekosystemy lądowe, jak i wodne są dla ludzi źródłem żywności i surowców mineralnych.

13-05-2020

Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.
Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 151-156.
Proszę sporządzić w zeszycie krótką notatkę, w której przedstawicie podział zasobów przyrody, z krótką charakterystyką na wybranych przykładach.

05-05-2020

Temat: Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa.
Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 144-150, a następnie w zeszycie proszę wyjaśnić, co to jest zakres tolerancji ekologicznej organizmów oraz w jaki sposób wykorzystywana jest wiedza o gatunkach wskaźnikowych.
(UWAGA- od żadnej z Was nie otrzymałam referatu z podstaw ekologii!! minęły 3 tygodnie… proszę o kontakt czy potrzebujecie więcej czasu, czy nie zamierzacie w ogóle tego zaliczać).

28-04-2020

Temat: Abiotyczne czynniki środowiska.
Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 138-143.
Praca do wykonania: porównaj środowisko lądowe i wodne pod względem trzech wybranych czynników abiotycznych.

22-04-2020

KLASA VIII
Temat: Podstawy ekologii – podsumowanie.
Z poniższych tematów, proszę wybrać jeden i opracować go w formie referatu. Rezultat pracy proszę wysłać na adres a_l_i_s@wp.pl do 26.04.2020r.
 
  1. Podstawowe obiegi materii w środowisku.
  2. Ochrona ekosystemów wodnych i lądowych.
  3. Ekosystem i jego struktura.
  4. Przekształcanie populacji na skutek zmian w środowisku.
  5. Wpływ zmian środowiskowych na stosunki w biocenozie.

07-04-2020

Temat: Podstawy ekologii – powtórzenie działu.
Proszę o przeczytanie podsumowania działu str.130-132, a następnie o wykonanie zadań w zeszycie ze stron 133-136.

 

 

31-03-2020

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami.

 

Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str.122-129.

Zadanie do wykonania w zeszycie: na wybranym przykładzie ekosystemu określ rolę podstawowych ogniw łańcucha pokarmowego oraz wyjaśnij pojęcia: producenci, konsumenci i destruenci.